Poll of polls

MDG – nedbryting av nasjonale kommunetall

Publisert 3. februar 2014. Sist endret 3. februar 2014.

1) Leserne våre vil vite at vi ikke har søyle for MDG for målinger og snittberegninger.

2) Fordi søylene er koblet mot vårt program for bl.a. nedbryting av nasjonale målinger, vil leserne på våre 428 kommunesider dessverre ikke finne nedbrutte tall for MDG i kommunene, verken etter siste nasjonale poll of polls kommunevalg eller siste nasjonale kommunevalgmåling (som er TV2/Gallup publisert 2. febr 2014). Vi har f.t. ikke tid til å foreta den omlegging av systemet vårt som vil gjøre det mulig med slik nedbryting, men håper at dette før eller siden lar seg ordne.

3) Når det gjelder nedbryting av nasjonale tall for MDG på kommunenivå, vil en metode som forutsetter samme relative endring i alle kommuner inneholde særlig store feilkilder. Bakgrunnen er at relative endringer for MDG trolig vil variere markert.

4) Den nasjonale kommunevalgmålingen fra TV2/Gallup viste 1,8 pst for MDG mot 0,9 pst for partiet i kvlg 2011. Nedbryting med våre forutsetninger ville gitt en dobling av partiets nivåer i alle kommunene. I kommuner der MDG i 2011 fikk rundt sitt landsresultat kan en slik fremgangsmåte ha noe for seg. I kommuner der MDG i 2011 fikk vesentlig mer enn landssnittet – f.eks. Nesodden (5,0 i K-2011), Trondheim (2,6 i K-2011) og Oslo (2,5 i K-2011) – er det sannsynlig at den relative fremgangen vil bli mindre enn den nasjonale.

5) Nedbryting i form av en forutsetning om samme relative endring i alle kommuner er derfor ikke realistisk for MDG. I stedet bør anslag for MDG på kommunenivå med utgangspunkt i nasjonale tall, skje på bakgrunn av skjønn. I dette skjønnet vil sentrale momenter være (i) nivået i den nasjonale målingen, og (ii) MDGs resultat i kommunen i K-2011, F-2011 og S-2013. MDGs medlemstall og aktivitet i de enkelte kommunene bør ideelt sett inn i en slik vurdering, men slikt er ikke tilgjengelig for allmennheten.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no