Poll of polls

Ferske tall i 428 kommuner

Publisert 9. september 2014. Sist endret 9. september 2014.

En landsomfattende kommunevalgmåling – som TNS Gallup for TV2 publiserte 7. september – er et eldorado for alle som er glad i politikk og tall.

På bakgrunn av denne målingen kan pollofpolls.no tilby:

1) TV2s landsmåling nedbrutt i 428 kommuner med mandatfordeling. På hver av våre 428 kommunesider fremkommer nedbrytingen i rubrikken «Siste nasjonale måling». Kommunesidene finnes ved å bruke nedtrekksmenyen på kommuneforsiden.

2) Forutsetningen for nedbrytingen er at partiene har samme relative endring mot kommunevalget 2011 over hele landet. Se tabell under om relative endringer. Når det gjelder feilkildene ved en slik beregning: Se Om-siden på dette nettstedet under overskriftene «Nedbryting av målinger» og «Relative endringer er ujevnt fordelt – nedbrutte landstall må leses med varsomhet».

3) Valg av bydelsstyrer i Oslo: Nedbryting beror på siste måling for Oslo – Respons for Aftenposten 5. september 2014. Nedbrutte bydelstall er inntatt på kommunesiden for Oslo i tabell med tittelen «Siste lokale måling om bystyrevalget – brutt ned på bydeler».

4) Høyre har iflg TNS Gallup/TV2 økt fra 28 pst i kvlg 2011 til 32,7. En eventuell slik økning – hvis TNS Gallup har truffet – er trolig ujevnt fordelt. Relativ økning for Høyre er normalt størst der partiet scoret under sitt landssnitt i 2011, og normalt minst der partiet i 2011 oppnådde mer enn sitt landsresultat.

5) Leserne våre vil vite at vi ikke har søyle for MDG for målinger og snittberegninger. Se kommentar 26. januar 2014 om årsaken til dette.

6) Se videre kommentar 3. februar 2014 om beregning av nivåer for MDG i kommunene basert på nasjonale målinger.

7) Nedbryting på kommunesidene kan gi gruppen «Andre» for mange mandater, fordi programmet vårt slår partiene i denne gruppen sammen. Leserne bør i slike tilfeller spalte opp gruppen «Andre» basert på sitt skjønn over mulige nivåer til «Andre» partier i kommunen (MDG, Pensjonistpartiet, Kystpartiet, Demokratene, by- og bygdelister osv), og slå inn alle partienes nivåer i rubrikken «Mandatfordeling» ved å bruke funksjonen «Kommunestyre: Representanter i én kommune basert på partienes oppslutning i samme kommune».

8) På kommuneforsiden er tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» lagt ut. Tabellen bygger på (i) siste nasjonale kommunevalgmåling – TV2/TNS Gallup publisert 7. september 2014 og (ii) siste poll of polls kommunevalg.

9) I tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» på kommuneforsiden er det også mulig å få frem alle 428 kommuner ved å klikke på «Vis alle kommuner» nederst til høyre. Da fremkommer en tabell med tittelen «Flertallskonstellasjoner i kommunene» (merk forutsetningene i kursivert skrift under tittelen).

10) Denne tabellen har fargekoder som angir blokkstillingen i (i) kommunestyret etter kvlg 2011, (ii) etter siste poll of polls kommunevalg, og (iii) etter siste nasjonale kommunevalgmåling som er TV2/TNS Gallup 7. september 2014. Tabellen kan organiseres etter kommunenummer, kommunestørrelse mv. Klikkes det på «Endring», fremkommer oversikt over kommuner der blokkstillingen er endret mot kvlg 2011.

11) Tabellene om blokkstillingen i kommunene er fra vår side ikke ment som en forutsigelse om hvilket parti som kan få ordføreren. Vi er selvsagt kjent med at dette beror på forhandlinger etter valget, der borgerlige kommuner i noen tilfeller velger ordfører fra Arbeiderpartiet – og omvendt.

12) Klikkes det på «pollofpolls.nos mandatberegning» i tilknytning til målingen fra TV2/TNS Gallup 7. september 2014, fremkommer tabell med (i) sum representanter i kommunestyrene for partiene nasjonalt, og (ii) mandatfordeling i alle 428 kommuner ved nedbryting av målingen.

13) Merk at nedbryting på poll of polls´ nettsider utelukkende bygger på partienes relative endring mot referansevalget.

14) TV2 legger derimot inn et skjønn i beregningen av stillingen i kommunene, se TV2s beskrivelse: «TV 2s prognoser bygger på det nasjonale kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup … og er vektet mot resultatene fra stortingsvalget i 2013, resultatene fra kommunevalget i 2011, og lokalpolitiske begivenheter siden valget.» Henvisningen til «lokalpolitiske begivenheter» er en referanse til skjønn utøvd av TV2s valgredaksjon.

15) All ære til TV2 som holder oss oppdatert om velgernes preferanser på spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg. Målingen publisert 7. september 2014 er kanalens tredje nasjonale kommunevalgmåling i år.

TNS Gallup for TV2 – kommunevalgmåling september 2014 – relative endringer mot k-2011

Nedbrutte kommunetall på pollofpolls.no fremkommer ved å multiplisere resultat k-2011 med faktoren i kolonnen "relativ endring"

sep.2014 K-2011 Relativ endring
Ap 31,5 31,65 0,995
Sp 6,1 6,74 0,905
SV 4,4 4,07 1,081
R 1,3 1,54 0,844
MDG 2,4 0,9 2,667
Frp 8,9 11,36 0,783
H 32,7 27,99 1,168
KrF 5,1 5,57 0,916
V 6 6,27 0,957

TNS Gallup for TV2 – nasjonale kommunevalgmålinger 2014

September Juni Januar Kvlg 2011
Ap 31,5 33 29,6 31,7
Sp 6,1 5,8 5,8 6,7
SV 4,4 5,3 5,3 4,1
R 1,3 1,5 1,6 1,5
MDG 2,4 2,2 1,8 0,9
Frp 8,9 9,4 12,8 11,4
H 32,7 29,9 29,4 28
KrF 5,1 4,5 4,7 5,6
V 6 6,6 5,6 6,3
Kystpartiet 0,2 0,1 0,2 0,2
PP 0,5 0 0 0,8
Andre 0,9 1,7 3,3 2,8
Ap+Sp+SV 42 44,1 40,7 42,5
Ap+Sp+SV+R 43,3 45,6 42,3 44
Ap+Sp+SV+R+MDG 45,7 47,8 44,1 44,9
Frp+H 41,6 39,3 42,2 39,4
Frp+H+KrF+V 52,7 50,4 52,5 51,3
Valgdeltakelse 73,7 81,3 79,1 64,2

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no