Poll of polls

Søyle for MDG?

Publisert 26. januar 2014. Sist endret 26. januar 2014.

Vi får stadig spørsmål om hvorfor ikke MDG har egen søyle på hjemmesiden til pollofpolls.no og når vi presenterer målinger og snittberegninger.

Da vi utviklet systemet i 2009 og 2010, måtte vi velge mellom å gi MDG søyle for hver måling, eller bare å oppgi MDGs oppslutning på en linje under søylene i målinger der MDGs nivå var publisert. Hvis vi generelt la inn søyle for MDG, ville søylen vise 0,0 pst i de mange målinger der MDGs nivå ikke ble publisert.

Vi la til grunn at det mest hensiktsmessige var at MDG ikke burde ha egen søyle. En rekke målinger med søyle for MDG som angir 0,0 pst ville bli misvisende.

Vi gjorde i stortingsvalgkampen i fjor flere tilpasninger for bedre å synliggjøre MDGs oppslutning, bl.a. ble MDG inntatt i tabellene for snitt stortingsmålinger og i mandatberegningene.

pollofpolls.no fulgte i fjor MDG tett, bl.a. var vi først ute med å fremheve at Arbeiderpartiet var det partiet som i innledningen av valgkampen hadde størst lekkasje til MDG i antall velgere. Vi vil fortsatt følge MDG tett i den grad vi ser interessante trekk i målingenes bakgrunnstall.

Spørsmålet er så: Kan pollofpolls.no gi MDG egen søyle? Dette nettstedet beror på 30.000 linjer med kode, og – for å låne ord fra Gro Harlem Brundtland – «alt henger sammen med alt». En søyle for MDG på hjemmesiden og i tilknytning til målinger og snittberegninger vil innebære en full – og særdeles tidkrevende – omlegging av systemet som ligger til grunn for dette nettstedet.

Vi har f.t. ikke tid til en slik omlegging. Dette nettstedet er for oss en artig hobby på fritiden, og det skal forbli slik. Søyler for MDG og eventuelt også De Kristne kommer hvis og når vi får tid.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no