Poll of polls

Syv Ap fra Oslo ?

Publisert 20. desember 2012. Sist endret 21. desember 2012.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap31,11,58,1
H38,2-2,714,7
Frp7,30,81,3
SV5,5-0,6-7,8
Sp0,4-0,4-2,7
KrF2,50,70,7
V9,91,6-0,1
MDG1,70,0-6,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Oslo - Respons for Aften - publisert 20. desember 2012.

1) Venstre har størst pluss i prosentpoeng mot Oslo-målingen fra Respons' for Aften i september i år, tett fulgt av Arbeiderpartiet.

2) Brytes snittet av landsmålingene så langt i desember ned på Oslo, vinner Ap fem mandater.

3) Skjer det, blir en av Stortingets veteraner og en av Oslos mest profilerte politikere de to siste tiår - Marit Nybakk - vararepresentant. Hun ble nominert som nr. 6 på listen til Oslo Ap.

4) Ser vi derimot på Respons' fem fylkesmålinger i Oslo fra desember 2011 til desember 2012, har Ap vært inne med seks mandater på alle fem målinger.

Fakta om nivåene
  • KrFs nivå på 2,5 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,7 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 9,9 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

5) I stortingsvalget 2009 fikk Arbeiderpartiet 35,4 nasjonalt og 35,0 i Oslo.

Partiets utvikling i fylket som andel av valgresultat nasjonalt ved S-valg

6) I kommunevalget 2011 gjorde Oslo Ap et sterkere valg enn Ap nasjonalt. Fire av Respons' fem fylkesmålinger i hovedstaden siden desember 2011 antyder også at Ap nå scorer høyere i Oslo enn nasjonalt. Historisk har det vært motsatt. Se tabell under.

7) Hvis dette tyder på at Ap i Oslo neste år har utsikt til å oppnå et sterkere resultat i hovedstaden enn nasjonalt, vil det være gode nyheter for Marit Nybakk og hennes mulighet for fire nye år på Løvebakken.

Kampen om de siste distriktsmandatene i Oslo
INNE
med nest minst margin
Jonas Gahr Støre Jonas Gahr Støre
Nummer 3 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.

8) Tabellen under om terskler for mandater i Oslo viser også at Ap på ingen måte skal avskrives i sin kamp for å vinne syv representanter fra Oslo.

9) Høyres fremgang i Oslo vil ventelig bli relativt sett mindre enn i landet som helhet. Brytes landsmålinger ned på Oslo, vil derfor Høyre ofte bli overvurdert.

10) Respons' måling i Oslo for Aften i desember antyder en vekst for Oslo Høyre på 76 pst. En slik vekst nasjonalt gir Høyre 30 pst. Respons' nasjonale måling i desember (for Aftenposten og Bergens Tidende) noterte Høyre på over 34 pst.

11) Brytes landsmålinger ned, vinner Rødt ofte mandat i Oslo. Rødt har på den annen side ikke vært inne med mandat på noen av de fem fylkesmålingene i Oslo etter kommunevalget.

Se nærmere Aften 20. desember 2012.

Oslo Ap vs Ap nasjonalt

Ap Oslo Ap nasjonalt Forholdstall
1989 29,8 34,3 0,87
1993 36,6 36,9 0,99
1997 33,4 35 0,95
2001 22,4 24,3 0,92
2003 25,2 27,5 0,92
2005 31,5 32,7 0,96
2007 29,9 29,6 1,01
2009 35 35,4 0,99
2011 33,1 31,7 1,04
Respons desember 2011 33,6 30,7 1,09
Respons mars 2012 34,9 32,1 1,09
Respons juni 2012 31,7 30 1,06
Respons september 2012 29,6 29,8 0,99
Respons desember 2012 31,1 28,2 1,1

Radene for Respons gjelder måneder der Respons både har hatt måling i Oslo (for Aften) og landsomfattende (for Aftenposten/Bergens Tidende)

Terskler for å vinne mandater i Oslo

Basert på Respons' måling for Aften desember 2012

Oppslutning for å vinne mandat Delingstall Kvotient
Vinne ett mandat 3,57 1,4 2,546
Vinne to mandater 7,64 3 2,546
Vinne tre mandater 12,73 5 2,546
Vinne fire mandater 17,83 7 2,546
Vinne fem mandater 22,92 9 2,546
Vinne seks mandater 28,01 11 2,546
Vinne syv mandater 33,11 13 2,546
Vinne åtte mandater 38,2 15 2,546

Forutsetningen er at Høyre med 38,2 på fylkesmålingen vinner det 18. og siste distriktsmandatet med delingstall 15 (Høyres åttende mandat).
Oppslutning på 38,2 og delingstall 15 gir kvotient på 2,546.
For å vinne et mandat foran Høyres sistemandat, kreves en oppslutning som dividert på første delingstall 1,4 er høyere enn kvotienten til Høyres sistemandat på 2,546 - som er 3,57. (3,57 dividert med 1,4 = ca 2,546)
For å vinne to mandater foran Høyres sistemandat, kreves en oppslutning som dividert på andre delingstall (3) er høyere enn kvotienten til Høyres sistemandat på 2,546 - som er 7,64. (7,64 dividert med 3 = 2,546)

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp. 13/12 Respons / Aftenp. 26/12 Respons / Aftenp. 38/12 Respons / Aftenp. 51/12
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 34,9 31,7 29,6 31,1
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 37,0 39,1 40,9 38,2
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 7,9 7,1 6,5 7,3
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 5,6 6,3 6,1 5,5
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,5 0,3 0,8 0,4
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,3 2,5 1,8 2,5
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,7 7,4 8,3 9,9
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 0,0 0,0 1,7 1,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 2,2 3,1 3,7 2,6
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 1,9 2,5 0,6 0,8
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 43,2 41,4 40,2 39,6
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 54,9 56,1 57,5 57,9
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 10,5 10,2 10,9 12,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner