Poll of polls

Ordfører-effekt for Høyre i Nordland

Publisert 20. september 2010. Sist endret 20. september 2010.

Kommunevalgmålingene i Vestvågøy (Lofot-Tidende/Norfakta) og Fauske (Saltenposten/Norfakta) har felles trekk:

1) Høyre hadde K-2003 ensifret i begge kommunene. Høyre gikk markert frem fra 2003 til 2007, fikk ordføreren i både Vestvågøy og Fauske, og målingene september 2010 viser fortsatt vekst. Høyre er iflg Norfakta størst i Vestvågøy, og er en klar nr. 2 etter Arbeiderpartiet i Fauske.

2) For Høyre er målingene eksempler på at avstanden i prosentpoeng mellom Høyres sterke kommuner og kommuner hvor Høyre tradisjonelt har hatt problemer, er blitt klart mindre iht målingene i 2010.

3) Arbeiderpartiet holder i både Vestvågøy og Fauske sitt nivå fra K-2007, ikke ulikt tendensen i mange øvrige kommuner som er målt i september.

4) For Fremskrittspartiet viser målingene september 2010 pluss i Vestvågøy, men et marginalt minus i Fauske. På bakgrunn av at Frp falt i begge kommuner fra siste måling og inn mot valget K-2007, hefter det tilsvarende usikkerhet rundt partiet også i disse kommunene.

5) Verken Vestvågøy eller Fauske kan bekrefte den sterke vekst for Fremskrittspartiet i Nordland som målingen til NRK/InFact 1. september antydet - kommunevalgmåling Frp Nordland 24,1 mot 17,9 for partiet K-2007 i fylket.

Fauske 1979 - 2010

K 1979 S 1981 Uke 34/2007 K 2007 F 2007 S 2009 Sp/Norf sep 10
Ap 54,9 55,4 28,5 28,5 38,4 46,9 29
Sp 4,9 3,2 5,7 4,4 4,9 4,4 2,3
SV 6,6 7,4 13,3 6,4 6,9 6,5 5,6
R 0,8 2,2 1
Frp 0 2,7 21,4 19,4 24,5 24,8 19,1
H 23,1 20,6 19,4 22,2 12,4 11 25,6
KrF 2,3 2,8 2,1 2,6 2,7 2,2 2,2
V 8,3 6,4 6 8,4 5,9 2,4 7,2
Ap+Sp+SV 66,4 66 47,5 39,3 50,2 57,8 36,9
F+H+K+V 33,7 32,5 48,9 52,6 45,5 40,4 54,1

Kolonnen uke 34/2007 = K-måling uke 34/2007, Saltenposten/Norfakta.
Kolonnen Sp/Norf sep 10 = K-måling Saltenposten/Norfakta september 2010.
Fauske leverte K-2007 4.570 stemmer = 4,2% av 108.899 godkjente stemmer i Nordland fylke.

Vestvågøy 1979 - 2010

K 1979 S 1981 Uke 36/2007 K 2007 F 2007 S 2009 LT/Norf sep 10
A 33,3 33,7 19,8 21,4 26,2 29,1 22,6
Sp 13,9 12,6 15 17 15,9 11,3 14,5
SV 3,2 4,5 7 6 5,8 8,3 6
R 1,5 0,9 1,4 0,8 0,8
Frp 4,7 5,9 22,1 15,5 16,6 24,9 18,9
H 18,8 25,4 18,9 21,7 16,9 10,7 24
KrF 15,6 14,3 11,2 10,6 10,3 10,1 9,5
V 2,4 2,5 2 1,4 1,2 1,7 1
Ap+Sp+SV 50,4 50,8 41,8 44,4 47,9 48,7 43,1
F+H+K+V 41,5 48,1 54,2 49,2 45 47,4 53,4

Kolonnen uke 36/2007 er K-måling publisert siste valgkampuke K-2007, Lofot-Tidende/Norfakta.
Kolonnen LT/Norf sep 10 = K-måling Lofot-Tidende/Norfakta september 2010.
Vestvågøy leverte K-2007 4.459 stemmer = 4,1% av 108.899 godkjente stemmer i Nordland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner