Poll of polls

To fra Oslo Venstre

Publisert 25. november 2012. Sist endret 26. november 2012.

Sentio har - meget generøst - gitt pollofpolls.no tillatelse til å publisere materiale basert på byråets 18.000 intervjuer i landsmålinger i 2012 fra januar til november. Dette er "råtall" - veiet demografisk, men ikke politisk.

Fylke utjevning

Basert på råtallene fra de trolig over 2.000 spurte i hovedstaden, vil Oslo Venstre med knapp margin få to distriktsmandater. Se tabell.

Sentios råtall fra Oslo i år har små avvik fra Respons' siste fylkesmålinger i hovedstaden for Aften.

Råtall må leses med varsomhet, bl.a. at (i) barometertallene - dvs etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn, og (ii) jo mindre gruppe råtallene bygger på, desto større usikkerhet. Barometertallene for byråene som veier mot stv 2009 vil ofte ha Fremskrittspartiet (klart) høyere enn råtallet og Høyre lavere. Barometertallene for byråene som veier mot kvlg 2011 er ofte nærmere råtallene. Fasiten for hvilke byråer som treffer best, kommer valgnatten.

Partienes snitt i november på barometertallene hos byråene som veier mot 2009, svarer omtrent til snittet hos disse byråene i perioden fra januar til november som Sentios 18.000 intervjuer bygger på. Dette kan tilsi at Sentios råtall for perioden fra januar til november trolig i grove trekk reflekterer råtallene også i november.

Sentio 18.000 intervujer januar - november 2012 - Oslo

Råtall - vektet demografisk, ikke politisk
Oslo leverte 323.116 godkjente stemmer i stv 2009 av 2.682.904 nasjonalt
Er andelen tilsvarende i Sentios undersøkelse, er antall spurte i Oslo over 2.100

Sentio råtall 2012 Distriktsmandater
Ap 30 6
Sp 1,4 0
SV 7,4 1
R 3,3 0
Frp 6,4 1
H 39,1 8
KrF 2,8 0
V 8,1 2

Svarprosent Sentios undersøkelse: 81,3 pst i Oslo - valgdeltakelsen i Oslo i 2009 var 77,9

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp. 51/11 Respons / Aftenp. 13/12 Respons / Aftenp. 26/12 Respons / Aftenp. 38/12
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 33,6 34,9 31,7 29,6
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 35,2 37,0 39,1 40,9
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 7,1 7,9 7,1 6,5
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 7,2 5,6 6,3 6,1
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,5 0,5 0,3 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 3,4 2,3 2,5 1,8
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,9 7,7 7,4 8,3
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 0,0 0,0 0,0 1,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 2,2 2,2 3,1 3,7
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 2,9 1,9 2,5 0,6
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 43,5 43,2 41,4 40,2
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 53,6 54,9 56,1 57,5
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,8 10,5 10,2 10,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner