Poll of polls

"Blå-blått" i Rogaland

Publisert 17. september 2010. Sist endret 17. september 2010.

Målingene i september i Stavanger (Stvgr Aftenblad/Respons) og Haugesund (Hgsd Avis/Respons) ville begge gitt bystyreflertall for Fremskrittspartiet og Høyre, om enn et knapt flertall for disse to i Stavanger.

Både i Stavanger og Haugesund gjorde Høyre brakvalg i 2007 med ordførerne Sevland (Stvgr) og Steen (Hgsd). I begge byene var det på målingstidspunktet usikkert hvem som blir Høyres frontfigurer i 2011. Målingen i Stagvanger er tatt opp etter at ordfører Sevland kunngjorde at han gir seg neste år.

I Haugesund ble målingen opptatt før ordfører Steen 17. september kunngjorde at han tar fire nye år. En ordførermåling viser at 57 pst vil ha Petter Steen.

I begge byene scoret Høyre på målingene like under sine sterke valg i 2007. Usikkerheten knyttet til ordførersituasjonen kan ha medført at enkelte høyrevelgere var gjerdesittere i målingen. Fordi verken Stvgr Aftenblad eller Hgsd Avis publiserte bakgrunnstall, kan dette vanskelig avkreftes eller bekreftes.

Begge målingene bekrefter at Kristelig Folkeparti og det øvrige sentrum sliter i et område hvor mellompartiene tradisjonelt har stått sterkt.

Stavanger 1979 - 2010

K 1979 S 1981 Uke 36/2007 K 2007 F 2007 S 2009 Sentio juni 10 Respons sep 10
A 33,5 32,2 24,7 21,8 27,4 30,4 24,1 24,8
Sp 1,8 2,1 1,9 1,8 2,2 2,1 1,1 0,8
SV 4,3 4,8 7,5 5,6 5,4 7,1 4,5 7,8
R 0,6 0,5 0,8 1,3 1,1 0,6 1,1 0,6
Frp 3,6 8,2 16,8 15,5 16,5 22,1 21,5 19,6
H 36,7 37,4 31,9 34,5 29,4 23,5 34,3 32,6
KrF 12,6 10,3 6,5 7,8 7,8 6,8 6,4 5,1
V 3,9 3,4 8,3 9,3 7,6 6,1 5,1 7,8
DnF/DLF 2,7 0,9
A+Sp+SV 40,2 39,1 34,1 29,2 35 39,6 29,7 33,4
F+H+K+V+DnF 59,5 60,2 63,5 67,1 61,3 58,5 67,3 65,1

Uke 36/2007 svarer til snittet av målingene siste valgkampuke K-2007 fra VG/InFact og Respons/Stvgr Aftenblad.
Sentio juni 10 svarer til måling Arbeiderpartiet/Sentio, publ Stvgr Aftenblad 29. juni 2010.
Respons sep 10 svarer til måling Stvgr Aftenblad/Respons sep 2010.
I K-2007 leverte Stavanger 53.207 stemmer - 28,9% av stemmene i Rogaland fylke.

Haugesund 1979 - 2010

K 1979 S 1981 Norfakta uke 36/2007 K 2007 F 2007 S 2009 Respons sep 10
A 30,6 33,4 20,7 20,5 23,9 30,6 21,6
Sp 2 1,5 0,8 1,3 1,9 2 1,4
SV 2,6 3,1 5,6 4,3 4,8 4,2 4
R 0,4 0,2 0,7 0,8 0,5 0,6
Frp 5,7 7,7 11,4 13,8 17,5 28,8 25,6
H 34,8 37,1 43,2 39,9 32,7 21,8 35,8
KrF 16 12,2 5,1 5,7 6,4 6 5,1
V 5 3,8 7,9 9,1 7 3,9 3,4
DnF/DLF 2,6 0,9
A+Sp+SV 35,2 38 27,1 26,1 30,6 36,8 27
F+H+K+V+D 64,1 61,7 67,6 68,5 63,6 60,5 69,9

Norfakta uke 36/2007 = Måling Hgsd Avis/Norfakta publisert siste valgkampuke K-2007.
Respons sep 10 = Måling Hgsd Avis/Respons september 2010.
Haugesund leverte K 2007 14.169 stemmer = 7,7% av stemmene i Rogaland fylke.
Haugesund er fjerde største kommune i Rogaland - etter Stavanger (53.207), Sandnes (27.304), Karmøy (17.087).
Rogaland leverte iflg SSB 184.272 godkjente stemmer K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner