Poll of polls

Kommunestyrevalg: Haugesund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 2 129 30,2 3 253 31,2 5 382 31,0 -9,2 31,0 15 -4
H 2 001 28,3 2 827 27,1 4 828 27,8 5,5 27,8 14 3
Frp 828 11,7 1 354 13,0 2 182 12,6 -1,4 12,6 6 -1
SV 389 5,5 533 5,1 922 5,3 1,8 5,3 3 1
Sp 315 4,5 561 5,4 876 5,1 3,2 5,1 2 1
KrF 227 3,2 399 3,8 626 3,6 -1,7 3,6 2 -1
V 197 2,8 318 3,0 515 3,0 -1,9 3,0 1 -1
MDG 413 5,9 471 4,5 884 5,1 1,5 5,1 3 1
R 177 2,5 176 1,7 353 2,0 1,7 2,0 1 1
Andre (vis) 383 5,4 390 3,7 773 4,5 0,6 4,5 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 423 48,5 4 994 47,8 8 417 48,5 -1,0 48,5 24 0
H+Frp+
KrF+V
3 253 46,1 4 898 46,9 8 151 47,0 0,5 47,0 23 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (8 stemmer), tape mandat: MDG (8 stemmer)
Fremmøte: 59,5 % Stemmeberettigede: 29 521 Opptalte stemmer: 17 496
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 31,0 27,8 12,6 5,3 5,1 3,6 3,0 5,1 2,0 4,5
24/9 - 13:01 31,0 27,8 12,6 5,3 5,1 3,6 3,0 5,1 2,0 4,5
24/9 - 13:01 31,0 27,8 12,6 5,3 5,1 3,6 3,0 5,1 2,0 4,5
12/9 - 14:25 31,0 27,8 12,6 5,3 5,1 3,6 3,0 5,1 2,0 4,5
12/9 - 14:25 31,0 27,8 12,6 5,3 5,1 3,6 3,0 5,1 2,0 4,5
10/9 - 17:20 31,0 27,8 12,6 5,3 5,1 3,6 3,0 5,1 2,0 4,5
10/9 - 17:03 31,2 27,8 12,8 5,2 5,1 3,6 2,9 4,9 2,0 4,5
10/9 - 17:03 31,2 27,8 12,8 5,2 5,1 3,6 2,9 4,9 2,0 4,5
10/9 - 01:55 31,3 27,8 12,8 5,2 5,1 3,6 2,9 4,9 2,0 4,5
10/9 - 01:29 31,3 27,8 12,8 5,2 5,1 3,6 2,9 4,9 2,0 4,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,2 (19) 22,3 (11) 14,0 (7) 3,5 (2) 1,9 (1) 5,3 (3) 4,9 (2) 3,6 (2) 0,4 (0) 3,9 (2)
Poll of polls (brutt ned) 29,6 (16) 19,3 (11) 11,9 (6) 5,6 (3) 3,2 (2) 4,0 (2) 3,6 (2) 6,3 (3) 0,8 (0) 6,5 (4)
Siste lokale målings 26,0 (13) 28,1 (14) 15,7 (8) 6,4 (3) 4,8 (2) 4,1 (2) 4,4 (2) 5,3 (3) 2,5 (1) 3,5 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,7 (15) 20,2 (11) 11,9 (7) 7,1 (4) 3,3 (2) 4,0 (2) 3,0 (2) 7,5 (4) 0,7 (0) 4,5 (2)
K-snitt september (brutt ned) 29,7 (16) 18,9 (10) 10,9 (6) 5,9 (3) 3,4 (2) 3,9 (2) 3,2 (2) 6,5 (4) 0,7 (0) 6,3 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 61,4 (30) 55,6 (30) 49,7 (24) 53,8 (29) 55,5 (31) SV, Ap, V, KrF, MDG, And
Borgerlige 46,5 (23) 38,8 (21) 52,3 (26) 39,1 (22) 36,9 (20) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 49,6 (24) 45,5 (24) 45,0 (22) 46,3 (25) 46,2 (25) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 12,1 (6) 10,8 (6) 13,3 (6) 10,3 (6) 10,5 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,2 (19) 22,3 (11) 14,0 (7) 3,5 (2) 1,9 (1) 5,3 (3) 4,9 (2) 3,6 (2) 0,4 (0) 3,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 4 50 32
Høyre 54 1 45 50
KrF 16 2 53 63
Venstre 32 1 50 47
Sp 16 1 53 38
Ap 49 4 47 51
SV 38 3 49 50
Rødt 11 2 47 45
MDG 14 4 44 36
Partiet De Kristne 9 2 64 22
Liberalistene 9 2 31 0
Pensjonistpartiet 8 3 69 38
Sum 278 29 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 1 53 22
Høyre 52 1 45 42
KrF 24 3 52 38
Venstre 32 1 48 41
Sp 32 1 59 28
Ap 48 3 49 50
SV 37 5 46 51
Rødt 11 0 51 45
Partiet De Kristne 13 3 58 38
Miljøpartiet De Grønne 20 2 45 55
Pensjonistpartiet 22 3 73 32
Sum 314 23 51 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 43 6 49 26
Høyre 55 1 44 44
KrF 28 3 55 32
Venstre 31 1 49 45
Sp 41 1 58 29
Ap 51 2 50 51
SV 43 3 47 51
Rødt 12 0 49 50
Miljøpartiet De Grønne 8 0 42 25
Pensjonistpartiet 25 3 71 36
Sum 337 20 51 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 35 905
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 15 635
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,8 %
F-2015 50,6 %
K-2015 55,7 %
S-2013 76,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 49 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Arne-Christian Mohn, Ap (2015-)
Petter Steen jr, H (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V, KrF, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / HA 28/8-2019 26,0 (13) 28,1 (14) 15,7 (8) 6,4 (3) 4,8 (2) 4,1 (2) 4,4 (2) 5,3 (3) 2,5 (1) 3,5 (1)
InFact / HA 20/3-2019 29,6 (14) 30,2 (15) 16,1 (8) 6,0 (3) 3,4 (2) 3,8 (2) 3,0 (1) 3,2 (2) 3,0 (1) 1,8 (1)
Respons / Høyre 14/2-2019 31,3 (16) 31,2 (16) 14,6 (7) 6,3 (3) 4,6 (2) 3,3 (2) 3,7 (2) 1,2 (0) 1,4 (1) 2,4 (0)
InFact / VG 6/9-2015 34,3 (18) 22,3 (11) 17,9 (9) 4,6 (2) 2,1 (1) 6,1 (3) 4,2 (2) 4,2 (2) 0,8 (0) 1,1 (0)
InFact / HA 25/8-2015 35,7 (18) 24,0 (12) 17,4 (9) 4,2 (2) 1,9 (1) 6,2 (3) 4,9 (2) 2,5 (1) 0,6 (0) 2,7 (1)
Sentio / Ap 14/2-2015 41,7 (21) 30,2 (15) 10,9 (6) 2,5 (1) 0,6 (0) 5,0 (3) 4,9 (2) 1,3 (0) 0,3 (0) 2,9 (1)
Norfakta / HA 9/9-2011 27,6 (14) 41,1 (20) 11,6 (6) 2,5 (1) 0,3 (0) 4,9 (2) 7,2 (4) 0,0 (0) 0,8 (0) 3,9 (2)
Norfakta / HA 19/8-2011 27,6 (13) 42,6 (21) 11,7 (6) 2,3 (1) 0,4 (0) 5,4 (3) 5,2 (3) 0,0 (0) 0,3 (0) 3,3 (2)
Norfakta / HA 14/6-2011 19,7 (10) 46,5 (23) 13,8 (7) 3,7 (2) 0,4 (0) 5,0 (2) 5,8 (3) 0,0 (0) 1,1 (0) 3,7 (2)
Norfakta / HA 20/4-2011 22,4 (11) 43,4 (22) 14,5 (7) 3,4 (2) 1,0 (0) 3,8 (2) 6,7 (3) 0,0 (0) 0,9 (0) 3,1 (2)
Respons / HA 15/9-2010 21,6 (11) 35,8 (18) 25,6 (13) 4,0 (2) 1,4 (0) 5,1 (2) 3,4 (2) 0,0 (0) 0,6 (0) 2,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,2 22,3 14,0 3,5 1,9 5,3 4,9 3,6 0,4 3,9
2011 28,7 38,2 12,2 2,5 1,1 5,6 5,4 0,6 0,5 5,1
2007 20,5 39,9 13,8 4,3 1,3 5,7 9,1 0,0 0,7 4,6
2003 23,9 30,0 25,0 7,6 1,6 6,1 3,5 0,0 0,6 1,7
1999 23,2 28,2 20,1 6,3 1,8 13,2 6,4 0,0 0,7 0,0
1995 23,5 21,2 16,6 4,0 3,1 12,5 11,8 0,0 0,6 6,6
1991 21,1 17,5 9,9 7,9 3,9 15,7 6,0 0,0 0,4 17,5
1987 31,1 24,7 16,1 3,5 1,3 14,4 8,4 0,0 0,5 0,0
1983 35,6 29,3 10,0 3,5 1,9 14,1 5,3 0,0 0,4 0,0
1979 30,6 34,8 5,7 2,6 2,0 16,0 5,0 0,0 0,4 2,8
1975 34,7 22,1 6,6 3,1 4,0 17,6 3,5 0,0 0,0 8,5
1971 35,7 23,0 0,0 4,1 4,6 14,0 18,7 0,0 0,0 0,0
1967 37,4 23,6 0,0 3,5 2,3 11,5 21,5 0,0 0,0 0,0
1963 41,9 25,8 0,0 0,0 2,3 10,3 19,8 0,0 0,0 0,0
1959 36,5 23,8 0,0 0,0 2,0 10,0 26,4 0,0 0,0 1,3
1955 21,7 0,0 0,0 0,0 18,8 12,9 25,1 0,0 0,0 21,5
1951 35,5 23,4 0,0 0,0 0,0 12,0 27,2 0,0 0,0 2,0
1947 33,9 22,5 0,0 0,0 0,0 9,3 29,5 0,0 0,0 4,8
1945 41,9 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 6,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,2 24,1 13,7 2,9 2,1 5,4 3,9 4,0 0,6 4,0
2011 34,7 32,5 12,7 2,4 1,7 5,5 4,5 0,8 0,5 4,5
2007 23,9 32,7 17,5 4,8 1,9 6,4 7,0 0,4 0,8 4,6
2003 22,8 23,7 27,2 8,4 1,8 9,1 3,4 0,3 0,7 2,7
1999 24,0 24,8 20,2 6,2 2,1 15,0 5,1 0,4 0,9 1,4
1995 25,6 21,2 16,5 4,1 3,5 13,6 9,1 0,3 0,6 5,5
1991 21,5 21,5 9,2 8,1 4,4 13,8 5,0 0,4 0,5 15,6
1987 31,7 25,6 15,7 3,4 1,3 13,2 7,7 0,0 0,6 0,8
1983 35,5 30,0 9,8 3,5 1,7 13,3 4,9 0,0 0,4 0,9
1979 30,4 35,2 5,7 2,6 1,8 15,8 5,1 0,0 0,4 2,9
1975 33,8 22,1 6,6 3,2 3,8 17,3 3,7 0,0 0,2 9,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,7 30,9 19,1 4,6 3,4 4,3 4,0 2,7 1,3 2,9
2013 27,8 33,0 18,2 3,0 1,6 5,6 4,3 2,4 0,5 3,7
2009 30,6 21,8 28,8 4,2 2,0 6,0 3,9 0,3 0,5 1,9
2005 29,3 16,7 29,4 6,6 2,2 6,9 6,1 0,1 0,6 2,0
2001 21,1 23,9 23,3 9,6 1,2 12,3 4,5 0,2 0,5 3,3
1997 31,4 15,4 21,9 4,0 2,5 15,7 6,4 0,1 0,8 1,6
1993 33,8 17,6 9,4 6,3 9,8 12,5 5,1 0,1 0,4 4,9
1989 31,6 24,4 16,5 7,7 1,4 10,7 6,1 0,3 0,0 1,2
1985 37,2 33,6 6,0 2,9 1,8 11,6 5,8 0,0 0,1 0,9
1981 33,4 37,1 7,7 3,1 1,5 12,2 3,8 0,0 0,2 1,0
1977 37,3 27,7 5,0 2,9 2,3 16,9 2,8 0,0 0,2 4,8
1973 30,1 17,2 9,6 9,5 3,7 17,2 3,5 0,0 0,2 9,0
1969 38,8 21,5 0,0 2,4 2,4 15,1 19,0 0,0 0,0 0,7
1965 36,5 22,9 0,0 4,0 2,1 11,8 22,2 0,0 0,0 0,5
1961 39,2 25,0 0,0 0,0 1,8 12,3 21,0 0,0 0,0 0,6
1957 38,3 22,8 0,0 0,0 0,1 10,9 26,8 0,0 0,0 1,1
1953 40,3 25,0 0,0 0,0 0,4 10,4 22,6 0,0 0,0 1,4
1949 40,8 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 4,9
1945 41,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 7,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.9 21.5 14.1 3.8 1.8 4.7 4.5 4.4 0.3 4.8
Valgting 40,3 22,6 13,9 3,4 1,9 5,6 5,0 3,4 0,4 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned