Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Frp+H i mindretall med 2011-veiing

Publisert 29. september 2012. Sist endret 30. september 2012.

September - ti landsomfattende stortingsmålinger.

Erna Solberg
Storting 2017: 25,0 %
S-snitt september: 19,4 %
Kommune 2019: 20,1 %

1) September er Høyres mest ekstreme måned noensinne. Alle landsmålingene var for partiet over 30 pst - alle hadde for Høyre pluss mot august - på alle ti var Høyre størst.

2) Etter at regjeringen var foran sitt 2009-skjema i årets tre første måneder, og holdt nesten dette skjemaet så sent som i juli, er de tre regjeringspartiene nå etter sitt skjema for gjenvalg i 2013. Dette skyldes at SV er under sperregrensen, men også at Ap+Sp+SV i september 2012 har samlet 37,4 pst - mot 40,2 pst på snittet av landsmålingene i september 2008.

Regjeringens skjema - sum mandater Ap+Sp+SV etter 2013 fordelingen

Snitt nasjonale stortingsmålinger

2012 2008
sept 63 69
aug 63 66
juli 64 65
juni 69 66
mai 70 72
april 69 73
mars 75 73
februar 80 73
januar 78 75

September 2012 vs september 2008

Snitt nasjonale stortingsmålinger

2012 2008
Ap 29,2 28,9
Sp 4,3 5
SV 3,9 6,3
Ap+Sp+SV 37,4 40,2
Frp 16,6 29,9
H 33,5 15,2
KrF 5,2 5,7
V 3,9 5,9
Frp+H+KrF+V 59,2 56,7
R 1,8 1,5

3) Fremskrittspartiets månedssnitt på 16,6 pst er rundt partiets normalnivå det siste året.

4) SV er for tredje måned på rad såvidt under sperregrensen.

5) KrF har sin sterkeste måned siden mars. Snittet av byråene som veier mot 2011 ga solide 5,8. Venstre har hatt en bekymringsfull september med fem av ti målinger under sperregrensen, og med snitt svarende til partiets stortingsvalg i 2001 og 2009 - på 3,9 pst. På den annen side har Venstre grei avstand til sperregrensen hos byråene som veier mot 2011, og målingen i Oslo var solid med to mandater.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt august 30,2 31,6 17,3 4,0 4,4 4,6 4,7 0,2 1,7 1,3
Snitt september 29,2 33,5 16,6 3,9 4,3 5,2 3,9 0,6 1,8 1,0
Endring -1,0 1,9 -0,7 -0,1 0,0 0,6 -0,8 0,3 0,0 -0,3
Sterkeste 30,8 38,8 19,9 4,6 5,2 6,3 5,3 1,7 2,5 2,1
Svakeste 27,7 31,5 10,4 3,0 3,6 3,9 2,6 0,0 0,9 0,3
Sprik 3,1 7,3 9,5 1,6 1,6 2,4 2,7 1,7 1,6 1,8

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i august og i september.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Kantar / TV2 -1,6 0,7 3,4 0,2 -0,3 -0,5 0,3 0,0 -1,7 -0,4 3/9-2012
Norstat / NRK -2,6 4,1 -1,5 0,8 -0,1 0,1 -1,2 0,5 0,8 -1,0 6/9-2012
Norfakta / Nat. / KK 0,7 4,0 -0,7 -1,4 -0,3 0,2 -2,2 0,2 -0,3 -0,1 8/9-2012
Sentio / DN -2,4 1,9 -0,7 0,4 -0,2 1,1 -0,2 0,0 -0,3 0,3 13/9-2012
InFact / VG 2,1 0,1 -4,4 0,4 1,3 1,0 -1,1 1,5 0,7 -1,7 13/9-2012
Respons / Aftenp. / BT 0,6 1,2 -0,9 -0,1 -1,1 0,8 -0,8 0,5 -1,0 0,8 14/9-2012
Opinion / ANB -2,5 0,3 -0,7 0,0 0,3 1,1 0,1 0,0 0,8 0,5 20/9-2012
Norstat / VL -1,1 3,9 -2,5 -1,5 0,8 0,9 -0,3 0,0 0,7 -1,3 27/9-2012
Sentio / SMP -1,8 1,9 -0,4 0,2 -0,4 0,7 -0,9 0,8 0,2 -0,3 28/9-2012
Ipsos / Dagbladet 2,4 0,1 0,5 -1,0 0,1 -0,4 -1,9 0,0 0,5 -0,3 29/9-2012
Snitt disse målingene -0,6 1,8 -0,8 -0,2 0,0 0,5 -0,8 0,4 0,0 -0,4

6) Frp og Høyre har flertall når alle målingene sees samlet.

7) Ser vi derimot bare på byråene som veier mot 2011 (Respons/Aftp og InFact/VG), finner vi at summen for Frp og Høyre blir på 47,1 pst og mindretall med 82 mandater. Veies mot 2011, er alle stortingspartiene over sperregrensen.

8) Snittet av målingene som veier mot 2009, gir Frp og Høyre 50,8 pst og flertall med 94 mandater.

Snitt august 2012

Alle 10 målinger Snitt veiet mot 2009 Snitt veiet mot 2011
Ap 29,2 28,9 30,3
Sp 4,3 4,3 4,4
SV 3,9 3,9 4
Ap+Sp+SV 37,4 37,1 38,7
Frp 16,6 18 10,8
H 33,5 32,8 36,3
KrF 5,2 5,1 5,8
V 3,9 3,8 4,6
Frp+H+KrF+V 59,2 61,2 57,5
R 1,8 1,6 1,6

Respons/Aftp og InFact/VG veier mot kvlg 2011, de øvrige veier mot stv 2009

9) Vi har på denne plass gjentatte ganger berørt forskjellene mellom veiing mot 2009 vs 2011. Dette er en faglig uenighet mellom byråene.

10) Frp's råtall er med små variasjoner det samme hos alle byråene. Frp oppnår ved veiing mot 2011 barometertall omtrent som råtallene. Veies mot 2009, blir Frp justert opp, og får sterkere barometertall enn råtall.

11) Forskjellen mellom veiing 2009 vs 2011 for Frp, blir som regel ikke kompensert ved Høyres sterkere nivå hos byråene som veier mot 2011.

12) Problemene for Sp, Venstre og SV er motposten til polariseringen rundt de store. Se tabell under om de sterkeste målingene for Ap+Frp+H. Flere av de sterkeste målingene for disse tre samlet har vært fra august og september i år.

13) I perioden 27. aug - 20. sept ble det publisert fylkesmålinger med spørsmål om stortingsvalg i tretten fylker, som i alt leverte 77 pst av stemmene i 2009. Brukes vår prosentmetode for å regne ut en "landstendens" basert på disse målingene, er avstanden Høyre vs Ap på 4,7 pst - mot 4,3 pst på snittet av de ti landsmålingene i september. Fylkesmålingene er i hovedsak veiet mot 2011. Venstre får med denne beregningen 4,6 pst - det samme som partiets snitt på de to landsmålingene i september som er veiet mot 2011.

14) Skredet av sterke høyretall i september må leses med den reservasjon at Høyre er fullmobilisert. På den annen side er Arbeiderpartiet ikke mobilisert.

Fylkesmålinger publisert 27. aug - 20. sept 2012

13 fylker som i 2009 leverte 2.097.758 godkjente stemmer = 77 pst av landets 2.682.903 stemmer

2012 2009 Endring pst "Landstendens" Mandater
Ap 632575 745769 -15 30 54
Sp 91714 136636 -33 4,2 8
SV 79134 127628 -38 3,8 1
Frp 275438 468348 -41 13,5 25
H 744983 369213 102 34,7 63
KrF 89074 102772 -13 4,8 9
V 103901 87205 19 4,6 8
R 38359 31838 20 1,6 1

Fylkesmålingene er i hovedsak veiet mot kvlg 2011
Hordaland BT/Respons
Buskerud Sentio/DT/RB/LP/Hallingd
Oppland Sentio/OA
Sør-Tr.lag Respons/Adressa
Nordland Respons/A-pressen
Nord-Tr.lag Sentio/Trønder-Avisa
Finnmark Respons/A-pressen
Hedmark Sentio/Hamar Arb.blad
Akershus InFact/RB/ØB/Budstikka
Møre og R Respons/Adressa
Rogaland Respons/Stvgr Aftenbl
Oslo Respons/Aften
Troms Respons/A-pressen
Nord-Tr.lag er også målt av Respons/Adressa, men i tabellen over er lagt til grunn Sentios måling

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
September 2012 54 64 74 72 74 1 0 62 92 102 94 74 104 64
August 2012 54 63 71 70 79 1 0 57 88 96 97 74 105 66
Juli 2012 53 64 73 71 79 0 0 55 88 97 96 72 105 63
Juni 2012 53 68 76 69 77 1 0 55 84 92 92 71 100 63
Mai 2012 54 69 78 71 79 1 0 54 82 91 90 71 99 62
April 2012 53 69 77 70 79 1 0 52 82 90 91 69 99 61
Mars 2012 58 75 84 76 84 0 0 49 77 86 85 66 94 57
Februar 2012 62 78 87 79 88 0 0 47 73 82 82 65 91 56
Januar 2012 60 76 85 78 86 1 0 51 75 84 83 68 92 59
Desember 2011 56 72 81 74 83 0 0 52 79 88 88 70 97 61
November 2011 55 71 80 73 82 1 0 52 79 88 88 70 97 61
Oktober 2011 59 75 84 76 84 1 0 51 76 85 84 68 93 59
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

H+Ap+Frps sterkeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato H+Ap+Frp
Opinion/ANB 22/3-2012 81,3
Sentio/SMP 3/8-2012 80,8
Opinion/ANB 23/8-2012 80,8
Kantar/TV2 3/9-2012 80,7
Norfakta/Nat. / KK 8/9-2012 80,7
Opinion/ANB 19/1-2012 80,4
Norstat/VL 27/9-2012 80,4
Norfakta/Nat. / KK 12/5-2012 80,2
Norstat/VL 23/8-2012 80,1
Sentio/SMP 30/8-2012 80,0
| Last ned

SV+Vs svakeste siden 1. oktober 2011

Måling Dato SV+V
Ipsos/Dagbladet 29/9-2012 6,0
Sentio/SMP 28/9-2012 6,7
Sentio/SMP 2/12-2011 7,1
Norstat/NRK 12/1-2012 7,2
Norfakta/Nat. / KK 8/9-2012 7,3
Sentio/SMP 3/8-2012 7,3
Norstat/VL 25/5-2012 7,3
Sentio/SMP 28/6-2012 7,3
Sentio/SMP 30/8-2012 7,4
Sentio/DN 18/11-2011 7,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode