Poll of polls

Ap ikke mobilisert

Publisert 11. september 2012. Sist endret 11. september 2012.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,9 %
Kommune 2023: 21,6 %

Kommentatorer som etter helgens skred av sterke høyretall slår fast at Erna Solberg kan "spasere" inn i regjeringskontorene neste år (Dagsavisen 11. september) underslår sentrale trekk ved målingene:

1) Arbeiderpartiets nivå f.t. er omtrent som september 2008.

2) Arbeiderpartiet har en sterkere base i 2012 enn i 2008, fordi partiet i 2009 fikk 35,4 pst mot 32,7 pst i 2005.

3) Hvis Arbeiderpartiet løfter sin lojalitet, kan partiets potensiale derfor være større enn det var i valget 2009.

4) Arbeiderpartiets lojalitet mot 2009 på de tre første landsomfattende stortingsmålingene i september har vært 64 (TV2/Gallup) - 63 (NRK/Norstat) - 61 (Nationen/Klassekampen/Norfakta). Se tabell under. NRK publiserte partienes lojalitet i Norstats måling på sine nettsider 6. september. Lojaliteten på målingene til TV2 og Nationen/Klassekampen har pollofpolls.no fått tilgang til fra TV2 ved journalist Kjetil Løset og fra Klassekampen ved journalist Mímir Kristjánsson. Vi retter en hjertelig takk til disse mediene for slik åpenhet.

5) Arbeiderpartiets mobilisering i valgkampen 2009 førte partiet til en lojalitet på rundt 80 mot 2005. En tilsvarende lojalitetsøkning mot 2009 - samt mobilisering av velgere som ikke stemte i 2009 - kan bringe Ap nærmere 40 enn 35 pst i valget neste år. Skulle SV i tillegg komme over sperregrensen, og Sp gjøre et anstendig valg, vil ingen kunne "spasere" inn i regjeringskontorene.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

6) Overgangene fra Arbeiderpartiet til Høyre var på en av landsmålingene forrige uke 15 pst av Ap's 2009-velgere. Bare en halvering av denne andelen vil innebære at Ap på målingene tar tilbake posisjonen som landets største parti.

7) Fylkesmålingene sist helg må leses i lys av at de fleste var tatt opp av byråer som veier mot 2011 (Respons og InFact). Veiing mot 2011 gir erfaringsmessig sterkere høyretall enn veiing mot 2009, motsatt for Frp.

8 ) Avstanden mellom Høyre og Ap er på snittet av de tre første landsmålingene i september fem prosentpoeng. På vår beregning ut fra fylkesmålinger er avstanden den samme, se tabell under. Men vi minner igjen om at Høyre er i ekstrem grad mobilisert. Arbeiderpartiet har på sin side ikke påbegynt mobiliseringen, og lojaliteten på 60+ viser at Ap kan komme til å mobilisere store skarer av egne 2009-velgere.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Medium/byrå Publisert Lojalitet
TV2/Gallup 03.sep 64
NRK/Norstat 06.sep 63
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61

Fylkesmålinger publisert 27. aug - 10. sept 2012

2012 2009 Endring pst "Landstendens"
Ap 536933 632666 -15 30
Sp 89129 124502 -28 4,4
SV 59424 103431 -43 3,6
Frp 254435 411395 -38 14,2
H 612829 299214 105 35,2
KrF 83258 93986 -11 4,9
V 77082 66421 16 4,5

Hordaland BT/Respons
Buskerud Sentio/DT/RB/LP/Hallingd
Oppland Sentio/OA
Sør-Tr.lag Respons/Adressa
Nordland Respons/A-pressen
Nord-Tr.lag Sentio/Trønder-Avisa
Finnmark Respons/A-pressen
Hedmark Sentio/Hamar Arb.blad
Akershus InFact/RB/ØB/Budstikka
Møre og R Respons/Adressa
Rogaland Respons/Stvgr Aftenbl
Nord-Tr.lag er også målt av Respons/Adressa, men i tabellen over er lagt til grunn Sentios måling
Stemmetall forutsetter samme antall godkjente stemmer i fylkene som stv 2009

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap