Poll of polls

"Sliter" byråene?

Publisert 31. august 2012. Sist endret 31. august 2012.

Elleve nasjonale stortingsmålinger ble publisert i august.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt juli 29,8 30,5 18,4 3,9 4,8 5,0 4,4 0,2 1,2 1,5
Snitt august 30,2 31,6 17,3 4,0 4,4 4,6 4,7 0,2 1,7 1,3
Endring 0,4 1,1 -1,1 0,1 -0,5 -0,4 0,3 0,0 0,5 -0,2
Sterkeste 34,2 37,6 21,4 5,4 5,1 5,5 5,9 0,9 3,1 2,4
Svakeste 28,2 27,9 12,1 2,9 3,3 3,8 3,5 0,0 1,3 0,5
Sprik 6,0 9,7 9,3 2,5 1,8 1,7 2,4 0,9 1,8 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i juli og i august.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -2,6 3,7 -0,4 0,5 -1,7 -1,2 0,1 -0,3 1,3 0,4 6/8-2012
Norstat / NRK 2,0 -0,5 -1,4 -1,0 0,8 -0,3 0,8 0,0 0,0 -0,4 9/8-2012
Norfakta / Nat. / KK -1,5 -1,2 0,1 1,3 -0,4 0,0 1,2 -0,1 1,0 -0,6 11/8-2012
Sentio / DN 1,3 -2,2 1,5 -0,8 -0,4 -0,2 0,3 0,0 0,5 0,8 18/8-2012
Norstat / VL 1,8 -0,7 0,9 1,9 -2,3 -0,4 -0,5 0,0 0,3 -0,9 23/8-2012
Sentio / SMP -3,0 -0,7 2,9 1,0 -0,5 0,9 -0,9 0,6 0,0 -0,1 30/8-2012
Snitt disse målingene -0,3 -0,3 0,6 0,5 -0,8 -0,2 0,2 0,0 0,5 -0,1

1) På bakgrunn av forskjellene for særlig Høyre og Frp, sier professor Bernt Aardal til Dagens Næringsliv i dag at det er "et eller annet" som byråene "sliter med nå".

Parti galluper

2) Vår formodning er at byråene ikke "sliter", men at forskjellene må sees i lys av en reell faglig uenighet i bransjen, særlig om stortingsmålinger bør ha stv 2009 eller kvlg 2011 som referansevalg. Vi legger til grunn at målingene er "riktige", i den forstand at byråene leverer undersøkelser til sine oppdragsgivere som beror på skikkelig faglig arbeid. Uenigheten mellom byråene - Respons og InFact på den ene siden og de øvrige på den annen - er en type uenighet som må antas å være innenfor rammene for det faglig forsvarlige skjønn som knytter seg til denne typen undersøkelser.

Parti galluper

3) Problemet er derfor ikke byråene. Problemet er mediene, som er byråenes oppdragsgivere. Mediene fremhever - med rette - at åpenhet i både offentlig og privat sektor bidrar til tillit og kunnskap. Men i egenskap av oppdragsgivere for partimålinger viser mediene mindre åpenhet.

4) Vi oppfordrer til større åpenhet om særlig to forhold: (i) Fordelingen blant de intervjuede når byrået spør om stemmegivning ved referansevalget. For byråene som veier mot 2009, skal i prinsippet 35,4 pst oppgi Ap - 22,9 pst Frp - 17,2 pst Høyre, osv. Så nøyaktig vil undersøkelsene ikke kunne bli, men andelen over tid i byråenes undersøkelser vil det være nyttig å få kunnskap om. Er det f.eks. slik at andelen som svarer at de i 2009 stemte Frp over tid er lavere enn 22,9 pst? (ii) Det vil dernest være interessant å få mer kunnskap om råtall, dvs andelen av de intervjuede som oppgir Ap, Frp, Høyre osv. Råtallet er andelen med partipreferanse før byråenes statistiske behandling av materialet. Vi forventer selvsagt ikke slik kunnskap i tilknytning til alle undersøkelser, men det må fra tid til annen være mulig å gi leserne en oversikt basert på et større antall målinger.

5) Det medium som - i samarbeid med sitt byrå - vil gi publikum denne kunnskap knyttet til et større antall målinger og over tid og som også vil begrunne byråets vurdering av om referansevalget bør være 2009 eller 2011, vil ha etablert en praksis som vil være et kvantesprang i øket åpenhet om partimålinger i Norge.

6) NRK publiserte råtall i Norstats undersøkelse primo august, og bidro dermed til en åpenhet andre medier i august ikke bidro til.

Barometertall vs råtall - NRK/Norstat 9. august 2012

Barometertall Råtall
Ap 30,3 33,8
Sp 4,3 4,6
SV 3,2 3,9
Frp 21,4 12
H 27,9 33,4
KrF 5 4,3
V 4,8 5,2
R 1,7
Ap+Sp+SV 37,8 42,3
Frp+H 49,3 45,4
Frp+H+KrF+V 59,1 54,9

7) Snittet av målingene i august var for Senterpartiet det svakeste så langt i denne stortingsperioden.

8) Snittet av målingene når det gjelder summen av Sp og SV var også det svakeste så langt denne perioden.

9) På den annen side viser det største regjeringspartiet i hovedsak stabilitet. Ser vi på snittet for alle målingene, har Ap 30,5 (april) - 30,8 (mai) - 29,9 (juni) - 29,8 (juli) - 30,2 (august).

10) Høyre forsvarte for fjerde måned på rad førsteplassen på snittet av alle målingene. Snittet av målingene veiet mot 2009 gir tilnærmet dødt løp Ap vs Høyre, sistnevnte er der to promille foran.

Snitt august 2012

Alle 11 målinger Snitt byråene Snitt veiet mot 2009 Snitt veiet mot 2011
Ap 30,2 29,7 30,5 29
Sp 4,4 4,4 4,4 4,3
SV 4 4,1 4 3,9
Frp 17,3 16,6 18,1 13,5
H 31,6 32,3 30,7 35,7
KrF 4,6 4,7 4,6 4,9
V 4,7 4,9 4,5 5,5
R 1,7 1,8 1,8 1,5
Ap+Sp+SV 38,6 38,2 38,9 37,2
Frp+H 48,9 48,9 48,8 49,2
Frp+H+KrF+V 58,2 58,5 57,9 59,6

11) Fremskrittspartiet er også stabile. Snittet i f.eks. både april og august var 17,3.

12) Alle snittberegningene i august gir stortingsflertall for Frp og Høyre. Summen er lavest - 86 - når vi ser på snittet mellom byråene (åtte byråer leverte i august elleve målinger). Vår formodning er stadig at to partier som har (i) gjensidig utveksling (ii) som fikk 40 pst i 2009 og 39,5 pst i 2011, og (iii) hvor et av partiene (Høyre) f.t. er fullmobilisert, neppe vil få flertall i 2013.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
August 2012 55 66 74 71 79 0 0 56 87 95 95 72 103 64
Juli 2012 53 64 73 70 78 0 0 54 88 97 96 71 105 62
Juni 2012 54 69 77 70 78 0 0 54 84 92 92 70 100 62
Mai 2012 56 71 79 72 80 0 0 53 82 90 90 69 98 61
April 2012 55 70 78 71 80 0 0 51 82 90 91 68 99 60
Mars 2012 60 76 85 78 86 0 0 48 76 85 84 65 93 56
Februar 2012 63 79 87 79 88 0 0 47 73 81 82 64 90 56
Januar 2012 63 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 59 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 59 75 83 76 85 0 0 49 77 85 86 66 94 58
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

13) Høyre ble i august for første gang i denne stortingsvalgkampen størst på vår "poll of polls", som bygger på et veiet snitt av fylkesmålinger. Poll of polls har ikke registrert flertall for Frp og Høyre hittil i denne stortingsperioden. Denne beregningen gir i dag disse partiene 82 stortingsmandater. I sluttfasen av valgkampen kan denne beregningsmåten få frem dramaturgien i kanskje enda større grad enn landsmålingene. I sluttfasen kommer fylkesmålinger hver dag. Dette gir grunnlag for daglige oppdateringer av poll of polls med dertil hørende dramaturgi.

14) Venstre er stadig parti nr. 4 på snittet av målingene.

Poll of polls (veiet snitt fylkesmålinger) vs snitt alle landsmålinger

Poll of polls 31. aug 2012 Snitt landsmålingene
Ap 31,2 30,2
Sp 4,9 4,4
SV 4,1 4
Frp 15,1 17,3
H 31,4 31,6
KrF 5,4 4,6
V 5 4,7
R 1,3 1,7
Ap+Sp+SV 40,2 38,6
Frp+H 46,5 48,9
Frp+H+KrF+V 56,9 58,2

August 2012 vs august 2008

Snitt landsmålingene aug 2012 Snitt landsmålingene aug 2008 Poll of polls 31. aug 2012 Poll of polls 31. aug 2008
Ap 30,2 26,6 31,2 28,9
Sp 4,4 5,2 4,9 5,1
SV 4 6,7 4,1 6,4
Frp 17,3 30,9 15,1 27,2
H 31,6 16,2 31,4 17
KrF 4,6 5,5 5,4 6,6
V 4,7 6 5 5,9
R 1,7 1,7 1,3 1,3
Ap+Sp+SV 38,6 38,5 40,2 40,4
Frp+H 48,9 47,1 46,5 44,2
Frp+H+KrF+V 58,2 58,6 56,9 56,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene