Poll of polls

Ap vs Rødt i Oslo

Publisert 20. september 2012. Sist endret 20. september 2012.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap29,6-2,16,6
H40,91,817,4
Frp6,5-0,60,5
SV6,1-0,2-7,2
Sp0,80,5-2,3
KrF1,8-0,70,0
V8,30,9-1,7
MDG1,71,7-6,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Oslo - Respons for Aften, publisert 20. september.

1) Høyre måles over 40 pst. I stortingsvalg i etterkrigstiden er det bare i 1981 og 1985 Oslo Høyre har vært over 40.

2) Det er for Høyre samsvar mellom InFacts måling i Akershus primo september og Respons' måling i Oslo medio september. Relativ vekst er 87 pst i Akershus og 88 pst i Oslo. Begge byråene veier mot 2011. I 2009 fikk Høyre 23,1 i Akershus og 21,7 i Oslo.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • KrFs nivå på 1,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 1,7 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 8,3 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.

3) Høyre vinner etter målingen åtte av Oslos atten distriktsmandater. Det åttende mandatet vinnes som nr. 17 på delingstall femten.

4) Arbeiderpartiet måles under 30 pst - lavere enn partiets nivå i Oslo i september 2008. Se tabell under om målinger Oslo 2007-2009.

Fylke utjevning

5) Arbeiderpartiet vinner etter målingen seks mandater. Det sjette er siste distriktsmandat. Med måling på 29,6 og delingstall 11, blir kvotienten for mandat nr. seks på 2,69.

6) Rødt måles til 3,7 pst. Med delingstall 1,4 blir kvotienten 2,64. Vinner Rødt ytterligere en promille (!), blir kvotienten 2,71. Rødt ville dermed vunnet sistemandatet foran Ap's sjette med måling på 3,8 pst.

7) Holder Rødt sitt 2009-nivå på fire pst i hovedstaden, vinner partiet trolig mandat.

8) SVs relative minus mot 2009 antyder et nasjonalt nivå under sperregrensen.

Kampen om de siste distriktsmandatene i Oslo
INNE
med nest minst margin
Jonas Gahr Støre Jonas Gahr Støre
Nummer 3 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.

9) Siv Jensen slåss på to fronter i hovedstaden - mot lav oppslutning både hos innvandrere og langtidsutdannede.

10) Det er ikke samsvar mellom Frp's 6,5 pst i Oslo og dagens landsmåling på nesten 17 pst hos ANB/Opinion. Vår formodning blir at det er bra relativt samsvar mellom råtallene, men at Frp veies opp av Opinion som har 2009 som referansevalg - mens byråene som veier mot 2011 (i dag Respons i Oslo) har små forskjeller mellom råtall og barometertall.

11) Venstre får sin sterkeste Oslo-måling etter kommunevalget med 8,3 - og vinner to mandater.

12) Høyres snitt på landsmålingene publisert i september er 34,1 pst. Poll of polls basert på fylkesmålinger gir i dag også 34,1 pst til Høyre.

13) Summen av Frp og Høyre er 50,1 på snittet av landsmålingene i september, mot 47,9 på poll of polls basert på fylkesmålinger. Den viktigste årsaken er trolig at fylkesmålingene i hovedsak er veiet mot 2011 (Respons har de fleste fylkesmålingene og InFact har målt Akershus). Basert på min erfaring med poll of polls fra tidligere valg, kan det ikke utelukkes at en slik forskjell - som nå har vedvart over lang tid - kan antyde at summen av Frp og Høyre kanskje er overvurdert på landsmålingene. Hvis fylkesmålingene er i nærheten av sannheten, vil bare en marginal mobilisering fra andre partier bety at Frp og Høyre "mister" det knappe flertall som disse partiene har etter fylkesmålingene.

Se nærmere Aften 20. september 2012 side 13.

Oslo - Respons for Aften, stortingsmålinger 2007-2009

Publisert Ap Sp SV R Frp H KrF V
7.12.2007 32,8 1,1 9,5 3,1 15,7 23,2 2 11,3
7.3.2008 30,2 1,1 10,1 3,6 21 19,8 2,1 10,6
16.6.2008 25,7 0,6 11,1 4,7 19,6 23,1 3,8 10,8
16.9.2008 32,3 0,8 10,4 2,3 23 18,2 3,7 8,3
23.12.2008 30,9 1,4 11,1 3,5 16,8 21,3 3,9 10,7
9.3.2009 32,6 1,1 10 3,2 21,7 18,6 4,4 8,3
18.6.2009 32,7 0,9 10,8 2,7 18,6 20,4 3,1 9,4
27.8.2009 35,4 1,2 11 3,2 18 18,9 3,7 8
10.9.2009 35,4 1,3 11,4 3,8 16,3 19,5 3,1 8,6
VALG 2009 35 1 10,3 4 17,6 21,7 2,7 6,4

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp. 51/11 Respons / Aftenp. 13/12 Respons / Aftenp. 26/12 Respons / Aftenp. 38/12
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 33,6 34,9 31,7 29,6
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 35,2 37,0 39,1 40,9
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 7,1 7,9 7,1 6,5
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 7,2 5,6 6,3 6,1
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,5 0,5 0,3 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 3,4 2,3 2,5 1,8
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,9 7,7 7,4 8,3
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 0,0 0,0 0,0 1,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 2,2 2,2 3,1 3,7
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 2,9 1,9 2,5 0,6
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 43,5 43,2 41,4 40,2
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 53,6 54,9 56,1 57,5
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,8 10,5 10,2 10,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner