Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Høyre vokser på Sunnmøre

Publisert 30. august 2012. Sist endret 31. august 2012.

Kommunevåpen
Ulstein kommune
Folketall: 8 797
Ordfører: Knut Erik Engh, Frp
Kommunevåpen
Hareid kommune
Folketall: 5 159
Ordfører: Bernt Brandal, Andre

Kommunevalgmålinger Hareid og Ulstein, Norstat for Vikebladet Vestposten, publisert 30. august 2012

1) Begge kommunene fikk ordførere fra Høyre etter valget i fjor, og partiet har ifølge Norstat vokst i begge kommunene.

2) Høyre fikk i kommunevalget i 2011 i Hareid og Ulstein samlet i overkant av 28 pst, tett på partiets nasjonale resultat i kommunevalget på 28,0. Høyres fremgang i disse to kommunene samlet er iflg Norstat rundt ti prosentpoeng fra valget i fjor til målingen i august i år. Høyre er med det målt større enn summen av Ap og Frp i Hareid og Ulstein.

3) Fremskrittspartiet har hatt Sunnmøre som et av sine sterkeste distrikter. I 2009 fikk Frp 28 pst i Ulstein og 32,9 pst i Hareid. Selv om Norstat har spurt om kommunevalg, antyder målingen at Frp har en jobb å gjøre for å forsvare 2009-nivået i disse naturskjønne Sunnmøre-kommunene. Norstats undersøkelse bekrefter det vi har sett på andre kommunevalgmålinger etter valget i fjor - at Frp så langt har hatt problemer med å forsvare sitt nivå fra 2011.

3) Tallene i tabellene under er ikke helt sammenlignbare, fordi gruppen "andre" var større i fjor enn på målingene i august.

Se nærmere Vikebladet Vestposten 30. august 2012 sidene 1, 6 og 7. Avisen gjør på en tydeligere måte enn mange andre medier oppmerksom på feilmarginene ved målingene, og skal ha honnør for det.

Hareid og Ulstein - kommunevalgmålinger august 2012 - Norstat for Vikebladet Vestposten

Kommunene sett samlet

Stemmer 2012 Stemmer 2011 Endring pst
Ap 1236 1034 20
Sp 107 188 -43
SV 171 171 0
Frp 817 952 -14
H 2251 1678 34
KrF 633 542 17
V 378 703 -46
Godkjente stemmer 5915 5915

Prosentpoeng kommunene samlet

2012 2011
Ap 20,9 17,5
Sp 1,8 3,2
SV 2,9 2,9
Frp 13,8 16,1
H 38,1 28,4
KrF 10,7 9,2
V 5,9 11,9

Ulstein 1979-2012

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2019 F 2019 S 2021 Norstat / VV 30/8-12
Posisjon (SV+Ap+Sp+V+KrF+H+Frp) 100,0 99,4 98,1 86,6 92,2 99,0
Ap 15,3 17,9 20,2 16,5 19,0 23,9
Høyre 25,6 33,3 18,3 24,3 22,5 40,5
Frp 0,0 2,7 24,6 21,2 22,6 10,8
SV 0,0 2,5 4,2 2,8 4,5 3,8
Sp 18,1 7,5 13,6 11,0 12,3 2,0
KrF 26,2 27,2 10,3 7,9 7,9 12,5
Venstre 14,8 8,4 6,9 2,9 3,5 5,5
MDG 0,0 0,0 0,0 3,3 1,9 0,0
Rødt 0,0 0,3 0,0 0,9 1,7 0,0
Andre 0,0 0,3 1,9 9,1 4,1 0,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 33,4 28,1 37,9 34,5 39,4 29,7
Frp + H + KrF + V 66,6 71,6 60,2 56,4 56,4 69,3
Sp + KrF + V 59,1 43,1 30,8 21,8 23,7 20,0

Ulstein leverte ved kommunevalget 2019 4 172 stemmer, tilsvarende 3,2 pst. av stemmene i Møre og Romsdal fylke.

Hareid 1979-2012

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2019 F 2019 S 2021 Norstat / VV 30/8-12
Posisjon (Ap+V+KrF+A) 60,1 54,7 59,0 33,1 34,3 44,1
Ap 14,1 17,1 15,8 12,5 19,7 16,4
Høyre 26,0 30,3 9,7 27,9 16,3 34,4
Frp 0,0 3,3 31,3 25,0 27,5 18,3
SV 2,9 3,1 0,0 2,1 4,3 1,5
Sp 11,0 8,3 0,0 8,7 13,8 1,5
KrF 22,1 24,3 5,9 4,0 5,0 8,0
Venstre 23,8 13,0 12,2 4,4 4,0 7,7
MDG 0,0 0,0 0,0 2,3 1,4 0,0
Rødt 0,0 0,2 0,0 0,9 2,4 0,0
Andre 0,0 0,3 25,1 12,2 5,6 12,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 28,0 28,8 15,8 26,5 41,6 19,4
Frp + H + KrF + V 72,0 70,9 59,1 61,3 52,9 68,4
Sp + KrF + V 56,9 45,6 18,1 17,1 22,8 17,2

Hareid leverte ved kommunevalget 2019 2 482 stemmer, tilsvarende 1,9 pst. av stemmene i Møre og Romsdal fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner