Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hareid

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 126 18,8 267 14,6 393 15,8 2,0 15,8 3 0
H 64 9,5 176 9,7 240 9,7 -13,9 9,7 2 -3
Frp 228 33,9 549 30,1 777 31,3 12,8 31,3 7 3
KrF 38 5,7 109 6,0 147 5,9 -1,0 5,9 1 -1
V 71 10,6 231 12,7 302 12,2 3,0 12,2 3 1
Andre (vis) 145 21,6 478 26,2 623 25,1 0,4 25,1 5 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
126 18,8 267 14,6 393 15,8 2,0 15,8 3 0
H+Frp+
KrF+V
401 59,7 1 065 58,4 1 466 59,1 0,9 59,1 13 0
Nærmest til å vinne mandat: Ap (26 stemmer), tape mandat: V (19 stemmer)
Fremmøte: 63,4 % Stemmeberettigede: 3 959 Opptalte stemmer: 2 495
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:01 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 15,8 9,7 31,3 0,0 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 25,1
24/9 - 13:01 15,8 9,7 31,3 0,0 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 25,1
24/9 - 13:01 15,8 9,7 31,3 0,0 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 25,1
12/9 - 14:25 15,8 9,7 31,3 0,0 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 25,1
12/9 - 14:25 15,8 9,7 31,3 0,0 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 25,1
10/9 - 17:45 15,8 9,7 31,3 0,0 0,0 5,9 12,2 0,0 0,0 25,1
10/9 - 01:35 15,6 9,7 31,5 0,0 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 25,2
9/9 - 22:51 15,6 9,7 31,5 0,0 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 25,2
9/9 - 22:51 15,6 9,7 31,5 0,0 0,0 5,9 12,1 0,0 0,0 25,2
9/9 - 20:47 15,4 7,7 27,5 0,0 0,0 6,0 11,8 0,0 0,0 31,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 13,8 (3) 23,6 (5) 18,5 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 6,9 (2) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,7 (5)
Poll of polls (brutt ned) 10,2 (2) 20,4 (4) 15,8 (3) 3,7 (1) 0,0 (0) 5,1 (1) 6,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,1 (9)
Siste lokale målings 16,4 (4) 34,4 (7) 18,3 (4) 1,5 (0) 1,5 (0) 8,0 (2) 7,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,0 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 9,5 (2) 21,4 (5) 15,8 (4) 4,8 (1) 0,0 (0) 5,2 (1) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,3 (7)
K-snitt september (brutt ned) 10,2 (2) 20,0 (4) 14,4 (3) 4,0 (1) 0,0 (0) 5,1 (1) 6,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,9 (9)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 11,8 (3) 34,2 (8) 38,4 (8) 3,1 (0) 0,0 (0) 5,6 (1) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 67,8 (14) 79,3 (16) 64,7 (13) 67,5 (16) 76,3 (16) 72,6 (16) H, Frp, And
Borgerlige 58,2 (13) 48,1 (9) 68,4 (15) 48,1 (11) 45,5 (9) 83,6 (18) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 16,1 (3) 13,9 (3) 19,4 (4) 14,3 (3) 14,2 (3) 14,9 (3) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,1 (4) 11,9 (2) 17,2 (4) 10,9 (2) 11,1 (2) 11,0 (2) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 13,8 (3) 23,6 (5) 18,5 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 6,9 (2) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,7 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 56 35
Høyre 26 4 46 31
KrF 7 2 70 29
Venstre 21 3 52 52
Ap 17 3 43 47
Folkelista for Hareid kommune 27 0 53 41
Sum 121 16 52 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 49 35
Høyre 24 1 42 38
KrF 10 1 66 30
Venstre 26 4 48 58
Ap 20 3 49 45
SV 14 1 54 57
Folkelista for Hareid kommune 27 0 50 48
Partiet De Kristne 8 2 62 75
Sum 152 16 50 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 1 47 29
Høyre 27 3 42 33
KrF 12 0 61 33
Venstre 25 3 46 52
Ap 24 2 50 46
SV 17 1 56 76
Folkelista for Hareid kommune 27 0 47 41
Kristent Samlingsparti 7 1 43 71
Sum 160 11 48 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 064
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 349
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,6 %
F-2015 51,1 %
K-2015 60,1 %
S-2013 78,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bernt Brandal, A (2019-)
Anders Riise, H (2011-2019)
Hans Gisle Holstad, Ap (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, V, KrF, A
Partier i posisjon 2015-2019 H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norstat / VV 30/8-2012 16,4 (4) 34,4 (7) 18,3 (4) 1,5 (0) 1,5 (0) 8,0 (2) 7,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,0 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,8 23,6 18,5 2,3 0,0 6,9 9,2 0,0 0,0 25,7
2011 10,5 22,8 18,7 3,2 0,0 7,2 11,8 0,0 0,0 25,7
2007 13,5 18,4 20,1 3,2 0,0 5,1 15,9 0,0 0,0 23,9
2003 10,2 11,2 26,6 4,1 0,0 8,4 29,1 0,0 0,0 10,3
1999 8,7 15,3 18,6 5,4 6,2 13,1 15,9 0,0 0,0 17,0
1995 10,6 15,1 15,5 4,6 8,4 14,0 8,0 0,0 0,0 23,7
1991 13,9 9,5 8,7 5,0 8,3 13,4 7,5 0,0 0,0 33,7
1987 16,0 23,8 0,0 5,3 8,7 18,3 27,9 0,0 0,0 0,0
1983 18,0 25,6 0,0 4,4 9,9 19,3 22,2 0,0 0,6 0,0
1979 14,1 26,0 0,0 2,9 11,0 22,1 23,8 0,0 0,0 0,0
1975 12,4 24,0 0,0 3,0 19,5 22,9 18,2 0,0 0,0 0,0
1971 16,7 12,8 0,0 0,0 12,2 18,6 19,4 0,0 0,0 20,3
1967 18,8 15,5 0,0 0,0 12,5 21,5 22,1 0,0 0,0 9,6
1963 15,8 11,5 0,0 0,0 14,6 22,4 23,9 0,0 0,0 11,8
1959 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,5
1955 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4
1951 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,5
1947 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6
1945 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 15,7 20,7 20,2 2,5 4,4 6,6 20,6 1,6 0,7 7,0
2011 15,2 17,4 21,3 2,6 3,9 7,5 23,1 0,3 0,8 7,8
2007 14,4 11,2 30,3 3,0 4,6 7,6 19,3 0,2 0,8 8,5
2003 9,2 10,9 30,7 4,0 3,6 8,5 21,2 0,0 0,4 11,5
1999 9,2 13,7 18,7 4,0 5,8 13,3 7,7 0,0 0,5 27,0
1995 12,4 9,8 15,5 3,0 8,3 12,3 4,4 0,0 0,5 33,8
1991 10,5 8,6 9,9 4,3 7,6 12,8 5,5 0,0 0,5 40,4
1987 14,6 16,9 9,5 3,0 5,8 14,9 29,1 0,0 0,5 5,6
1983 13,7 17,8 4,1 4,6 6,1 18,0 33,8 0,0 0,6 1,4
1979 10,1 19,0 0,3 3,6 6,8 18,0 40,1 0,0 0,5 1,5
1975 11,4 16,2 1,0 3,6 13,0 25,7 27,4 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,6 25,6 31,7 3,4 9,3 6,7 3,8 1,4 0,8 0,8
2013 18,8 26,1 27,6 3,0 5,3 10,0 5,0 1,2 0,5 2,4
2009 23,4 17,0 32,9 3,5 8,0 9,2 4,3 0,3 0,8 0,6
2005 18,4 13,4 31,0 4,7 8,7 11,0 10,3 0,0 0,5 2,0
2001 14,2 20,0 22,8 7,3 4,3 20,1 6,3 0,0 0,4 4,5
1997 19,2 12,8 19,9 3,8 9,4 26,6 6,0 0,1 0,7 1,5
1993 23,0 14,0 8,2 5,0 23,8 17,7 5,4 0,0 0,1 2,7
1989 18,8 17,5 16,3 5,7 5,6 18,2 17,0 0,0 0,0 0,8
1985 21,8 27,5 4,1 2,5 7,4 19,7 15,2 0,0 0,3 1,2
1981 17,1 30,3 3,3 3,1 8,3 24,3 13,0 0,0 0,2 0,3
1977 16,9 23,9 1,3 2,7 9,1 30,6 13,9 0,0 0,4 1,2
1973 11,8 10,7 8,1 5,3 17,0 26,2 18,7 0,0 0,3 1,9
1969 21,8 13,2 0,0 1,4 15,7 24,2 23,5 0,0 0,0 0,2
1965 17,2 13,6 0,0 3,9 16,2 23,0 26,2 0,0 0,0 0,0
1961 17,1 11,3 0,0 3,4 9,7 28,1 30,4 0,0 0,0 0,1
1957 20,3 11,2 0,0 0,0 7,3 29,0 31,9 0,0 0,0 0,3
1953 23,1 8,7 0,0 0,0 7,8 30,8 29,3 0,0 0,0 0,3
1949 23,9 3,6 0,0 0,0 0,0 33,6 37,3 0,0 0,0 1,6
1945 20,1 3,8 0,0 0,0 10,5 30,0 35,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.2 25.9 21 3.6 0 9.2 7.7 0 0 16.4
Valgting 13,3 23,1 18,0 2,1 0,0 6,4 9,5 0,0 0,0 27,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned