Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ulstein

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 250 20,8 592 19,7 842 20,2 0,5 20,2 5 0
H 227 18,9 538 17,9 765 18,3 -2,7 18,3 5 0
Frp 289 24,1 738 24,6 1 027 24,6 3,3 24,6 6 0
SV 80 6,7 94 3,1 174 4,2 0,8 4,2 1 0
Sp 120 10,0 447 14,9 567 13,6 5,9 13,6 3 1
KrF 129 10,8 302 10,1 431 10,3 -2,7 10,3 3 0
V 78 6,5 209 7,0 287 6,9 -5,3 6,9 2 -1
Andre (vis) 27 2,3 52 1,7 79 1,9 0,3 1,9 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
450 37,5 1 133 37,7 1 583 38,0 7,2 38,0 9 1
H+Frp+
KrF+V
723 60,3 1 787 59,5 2 510 60,1 -7,4 60,1 16 -1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (28 stemmer), tape mandat: KrF (26 stemmer)
Fremmøte: 64,4 % Stemmeberettigede: 6 553 Opptalte stemmer: 4 202
Oppdatert: 12/9 kl 21:31:57 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
21:31 20,2 18,3 24,6 4,2 13,6 10,3 6,9 0,0 0,0 1,9
14:25 20,2 18,3 24,6 4,2 13,6 10,3 6,9 0,0 0,0 1,9
14:25 20,2 18,3 24,6 4,2 13,6 10,3 6,9 0,0 0,0 1,9
17:33 20,2 18,3 24,6 4,2 13,6 10,3 6,9 0,0 0,0 1,9
11:13 19,8 18,4 24,9 4,0 13,7 10,4 6,9 0,0 0,0 1,9
01:40 19,7 18,4 24,8 4,0 13,7 10,5 6,9 0,0 0,0 1,9
23:50 19,7 18,4 24,8 4,0 13,7 10,5 6,9 0,0 0,0 1,9
23:00 19,7 18,4 24,8 4,0 13,7 10,5 6,9 0,0 0,0 1,9
23:00 19,7 18,4 24,8 4,0 13,7 10,5 6,9 0,0 0,0 1,9
21:31 18,4 15,5 26,2 4,7 17,4 9,9 5,8 0,0 0,0 2,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,7 (5) 21,0 (5) 21,3 (6) 3,4 (1) 7,7 (2) 13,1 (3) 12,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,5 (4) 18,2 (5) 18,2 (5) 5,4 (1) 13,2 (4) 9,7 (3) 9,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,7 (1)
Siste lokale målings 23,9 (6) 40,5 (11) 10,8 (3) 3,8 (1) 2,0 (0) 12,5 (3) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,6 (4) 19,0 (5) 18,2 (5) 7,0 (2) 13,4 (4) 9,8 (3) 7,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,6 (4) 17,8 (5) 16,6 (4) 5,8 (2) 13,8 (4) 9,6 (3) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,6 (1)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 16,8 (4) 30,5 (6) 44,3 (9) 4,5 (1) 3,4 (1) 10,6 (2) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 57,7 (15) 55,5 (15) 34,6 (8) 55,9 (16) 53,7 (15) 69,9 (15) SV, Sp, V, KrF, Frp
Borgerlige 67,6 (17) 55,1 (15) 69,3 (18) 54,5 (15) 51,9 (14) 92,5 (19) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 30,9 (8) 33,1 (9) 29,7 (7) 34,0 (10) 34,2 (10) 24,7 (6) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 33,0 (8) 31,9 (9) 20,0 (4) 30,7 (9) 31,3 (9) 21,1 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,7 (5) 21,0 (5) 21,3 (6) 3,4 (1) 7,7 (2) 13,1 (3) 12,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 2 48 32
Høyre 25 3 47 36
KrF 17 1 60 47
Venstre 14 2 52 57
Sp 25 2 49 40
Ap 25 2 52 48
SV 17 1 64 41
Partiet De Kristne 11 0 65 36
Sum 153 13 53 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 44 33
Høyre 30 3 45 37
KrF 25 1 54 32
Venstre 31 3 54 42
Sp 20 2 51 45
Ap 25 2 53 48
SV 17 2 60 41
Partiet De Kristne 9 0 66 44
Sum 175 17 52 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 44 25
Høyre 31 3 47 39
KrF 15 0 56 40
Venstre 23 3 52 39
Sp 18 2 52 33
Ap 25 2 48 52
SV 18 2 55 44
Kristent Samlingsparti 8 1 62 50
Sum 154 17 51 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 016
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 604
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,1 %
F-2015 51,6 %
K-2015 59,2 %
S-2013 80,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Knut Erik Engh, Frp (2015-)
Jan Berset, H (2011-2015)
Hannelore Måseide, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, V, KrF, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norstat / VV 30/8-2012 23,9 (6) 40,5 (11) 10,8 (3) 3,8 (1) 2,0 (0) 12,5 (3) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,7 21,0 21,3 3,4 7,7 13,1 12,2 0,0 0,0 1,6
2011 22,1 32,1 14,3 2,7 5,3 10,5 11,9 0,0 0,0 1,0
2007 26,2 22,1 19,5 3,9 6,3 15,0 5,8 0,0 0,0 1,3
2003 23,2 23,1 17,0 6,5 6,3 17,3 6,7 0,0 0,0 0,0
1999 19,4 28,8 10,7 4,5 7,8 20,0 8,8 0,0 0,0 0,0
1995 19,4 22,0 8,9 6,3 14,2 23,2 5,9 0,0 0,0 0,0
1991 24,4 19,2 9,4 8,3 11,4 18,9 8,4 0,0 0,0 0,0
1987 20,6 28,9 6,0 5,4 9,0 19,1 11,0 0,0 0,0 0,0
1983 18,2 28,3 0,0 4,7 13,6 24,3 9,1 0,0 0,0 1,8
1979 15,3 25,6 0,0 0,0 18,1 26,2 14,8 0,0 0,0 0,0
1975 14,8 16,0 0,0 2,7 22,5 23,9 9,6 0,0 0,0 10,6
1971 19,3 12,4 0,0 0,0 20,8 24,9 14,5 0,0 0,0 8,1
1967 23,7 13,6 0,0 0,0 15,0 25,4 22,3 0,0 0,0 0,0
1963 21,5 22,0 0,0 0,0 15,9 22,1 18,5 0,0 0,0 0,0
1959 12,1 18,9 0,0 0,0 9,0 19,8 21,8 0,0 0,0 18,5
1955 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 57,0
1951 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1
1947 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0
1945 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,4 21,8 18,2 2,3 5,1 11,0 12,3 1,8 0,3 8,9
2011 22,6 26,7 15,2 2,3 4,0 11,3 10,9 0,3 0,2 6,6
2007 20,8 21,7 21,8 3,1 4,8 14,0 7,9 0,1 0,3 5,6
2003 13,5 14,9 25,5 4,9 4,3 14,7 10,6 0,1 0,2 11,1
1999 15,9 22,6 14,6 4,2 5,9 19,8 5,4 0,0 0,7 10,9
1995 20,9 12,4 7,9 4,6 10,4 20,3 3,7 0,0 0,2 19,6
1991 15,6 12,2 6,5 6,5 8,5 17,6 5,2 0,0 0,1 27,8
1987 18,9 21,6 7,6 4,1 6,1 21,1 11,5 0,0 0,1 9,1
1983 18,6 21,8 4,2 4,8 12,5 24,3 10,5 0,0 0,4 3,0
1979 15,3 24,5 0,4 2,6 11,3 29,9 13,9 0,0 0,3 1,9
1975 13,2 14,7 0,5 2,5 14,1 35,9 9,1 0,0 0,0 10,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,3 31,7 24,5 3,6 7,1 9,6 3,8 1,7 0,4 1,3
2013 18,5 33,9 19,2 1,6 4,2 13,8 5,4 1,2 0,2 1,9
2009 24,0 22,4 28,0 2,8 5,6 12,7 3,5 0,1 0,2 0,7
2005 20,3 19,3 25,4 4,5 5,3 16,3 6,9 0,1 0,2 1,9
2001 15,2 21,9 18,3 7,1 3,9 25,6 4,5 0,0 0,3 3,2
1997 23,0 13,9 15,0 3,2 7,6 31,1 4,8 0,0 0,4 1,1
1993 26,2 15,3 6,4 5,4 21,9 18,2 4,5 0,0 0,0 2,1
1989 22,3 22,1 12,3 6,6 5,3 23,4 7,5 0,2 0,0 0,3
1985 21,5 32,2 3,9 3,1 6,5 23,9 6,9 0,0 0,2 1,8
1981 17,9 33,3 2,7 2,5 7,5 27,2 8,4 0,0 0,3 0,3
1977 17,3 24,0 1,4 2,0 10,1 32,0 10,6 0,0 0,4 2,1
1973 13,4 9,7 4,8 4,9 17,1 32,0 14,4 0,0 0,2 3,5
1969 23,0 12,4 0,0 0,8 18,2 24,8 20,3 0,0 0,0 0,5
1965 20,9 12,7 0,0 2,1 17,4 22,5 24,4 0,0 0,0 0,0
1961 20,4 12,8 0,0 2,8 9,2 27,4 27,2 0,0 0,0 0,0
1957 23,9 9,8 0,0 0,0 9,7 25,8 30,9 0,0 0,0 0,0
1953 21,8 8,1 0,0 0,0 8,7 22,7 38,7 0,0 0,0 0,1
1949 24,3 5,8 0,0 0,0 0,0 28,7 39,6 0,0 0,0 1,7
1945 24,5 3,4 0,0 0,0 11,0 28,6 32,0 0,0 0,0 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.3 23.1 15.7 3.6 5.7 15.5 10.7 0 0 2.4
Valgting 19,0 20,6 22,4 3,4 8,1 12,6 12,5 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned