Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hedmark - Høyres sterkeste

Publisert 5. juni 2012. Sist endret 5. juni 2012.

Kommunevåpen
Hedmark fylke
Folketall: 193 973
Fylkesordfører: Dag Rønning, Sp
Fylkesrådsleder: Per-Gunnar Sveen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for Høyre.
OEV
Ap40,27,1
H22,912,3
Frp16,27,8
SV4,4-2,5
Sp6,3-21,7
KrF3,31,7
V4,11,8
MDG0,0-2,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Hedmark - stortingsvalg - Sentio for Hedmark Høyre, opptatt 29. mai - 2. juni 2012.

1) Hovedtendensen fra Sentio faller sammen med målingen i nabofylket Oppland, Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen publisert 1. juni.

2) Målingen er Høyres relativt sett sterkeste fylkesmåling så langt i år. Målingen bekrefter formodningen om at Høyres vekst er relativt sett størst i fylker hvor partiet tradisjonelt har hatt et lavere nivå enn landsresultatet. Skulle Høyres fremgang være forholdsvis den samme i alle landets fylker, blir resultatet nesten 39 pst.

3) Arbeiderpartiets fall er relativt sett omtrent som Markedsinfos måling i Oppland.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 40,2 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 22,9 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 4,1 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.

4) Fremskrittspartiet gjør det skarpt - i likhet med Markedsinfos måling i Oppland. Målingen må sees på bakgrunn av at Sentio veier mot 2009.

5) Senterpartiet har vært representert fra Hedmark i alle stortingsvalg siden 1945. Sp taper sitt distriktsmandat i Hedmark hvis målingen svarer til resultatet i 2013. Målingen går i samme retning som Markedsinfos måling i Oppland for Gudbrandsdølen Dagningen, hvor Sp ikke fikk en tilstrekkelig andel til å beholde sitt distriktsmandat. Skulle målingene i Oppland og Hedmark slå til, skjer det som pollofpolls.no anser som ikke sannsynlig - at Sp står uten distriktsmandat i både Oppland og Hedmark.

6) Lojaliteten mot 2009 er iflg Sentio rundt 75 (Ap), over 90 (H), over 70 (Frp), vel 60 (Sp), under 40 (SV). Venstre noterer over 60 og KrF er solid over 80.

7) Høyre mobiliserer den største andelen av velgere som ikke stemte i 2009, tett fulgt av Ap og Frp.

8) Overgangene fra Ap til Høyre er under ti pst av Ap's 2009-velgere. Hver fjerde Frp-velger i 2009 oppga til Sentio at de vil stemme Høyre.

9) Gitt Sentios bakgrunnstall og samme antall stemmer i Hedmark som i 2009, vil overgangene fra Ap og Frp til Høyre utgjøre totalt knapt 9.000 velgere. Av disse knapt 9.000 stammer rundt 55 pst fra Frp og rundt 45 pst fra Ap. Overgangene fra Ap til Høyre er i prosent av Ap's 2009-velgere klart lavere enn for Frp. På den annen side regnes overgangene fra Ap til Høyre av Ap's 47 pst i Hedmark i 2009. Overgangene til Høyre fra Ap og Frp samlet utgjør iflg Sentio rundt 60 pst av Høyres fremgang i Hedmark fra 2009 til 2012. Velgere som ikke stemte i 2009 - som svarte Høyre når Sentio ringte - står for rundt 33 pst av Høyres fremgang.

10) Målingen har et parti som oppdragsgiver. Vi har i vår kommentar av 4. juni 2011 begrunnet hvorfor vi legger ut også slike målinger på våre nettsider.

11) Snittet av landsmålingene nedbrutt i mai for Hedmark sammenholdt med Sentios måling viser i hovedsak bra sammenfall for alle partiene, se under. Merk at snittet av landsmålingene også inneholder to målinger veiet mot kommunevalget 2011, hvor Frp måles lavere enn der partiet veies mot stv 2009.

Hedmark - "landstendens"

Hedmark 2009 Sentio for Høyre juni 2012 Forholdstall Nasjonalt 2009 "Landstendens"
Ap 47,1 40,2 0,85 35,4 30,2
Sp 10,3 6,3 0,61 6,2 3,8
SV 6,6 4,4 0,67 6,2 4,1
Frp 17,9 16,2 0,91 22,9 20,7
H 10,2 22,9 2,25 17,2 38,6
KrF 2,5 3,3 1,32 5,5 7,3
V 2,5 4,1 1,64 3,9 6,4
R 0,6 0,2
PP 2 1,5
MDG 0,3 0,5

Hedmark - distriktsmandater

2005 2009 Sentio for Høyre juni 2012
Ap 4 4 3
Sp 1 1 0
SV 1 0 0
Frp 1 1 1
H 0 1 2
KrF 0 0 0
V 0 0 0
Sum 7 7 6

Hedmark har seks distriktsmandater fra og med stv 2013
Utjevning 2005: H
Utjevning 2009: SV
Utjevning snitt målingene mai nedbrutt: SV (forutsatt samme relative endring i alle fylkene)
Utjevning landsmåling TNS Gallup for TV2 publisert 4. juni nedbrutt: Sp

Hedmark - nedbrutt snitt landsmålingene mai 2012 vs Sentios måling for Hedmark Høyre

Nedbrutt landsmålingene mai Sentio for Høyre juni 2012
Ap 41,1 40,2
Sp 7,7 6,3
SV 4,5 4,4
Frp 12,5 16,2
H 18,3 22,9
KrF 2,2 3,3
V 3 4,1

Hedmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 6 5 5 1 2 3 2 2 3 1
S2005 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2021 3 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Høyre 23/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Høyre 23/12
Ap 54,9 56,0 33,1 40,2
Høyre 15,4 17,6 10,6 22,9
Frp 0,0 2,3 8,4 16,2
SV 6,6 7,8 6,9 4,4
Sp 13,9 0,0 28,0 6,3
KrF 4,4 0,0 1,6 3,3
Venstre 1,9 0,0 2,3 4,1
MDG 0,0 0,0 2,1 0,0
Rødt 0,0 0,3 3,4 0,2
Andre 2,9 16,0 3,6 2,5
R+SV+Ap+Sp 75,4 64,1 71,4 51,1
Frp+H+KrF+V 21,7 19,8 22,9 46,5
Sp+KrF+V 20,3 0,0 32,0 13,7
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner