Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Hedmark

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 20 746 34,3 17 390 31,4 38 136 33,1 -2,4 3 1
H 6 657 11,0 5 534 10,0 12 191 10,6 -4,7 1 0
Frp 4 393 7,3 5 303 9,6 9 696 8,4 -3,3 1 0
SV 4 686 7,7 3 216 5,8 7 902 6,9 1,1 0 -1
Sp 15 307 25,3 16 979 30,7 32 286 28,0 5,9 2 0
KrF 966 1,6 910 1,6 1 876 1,6 -0,2 0 0
V 1 437 2,4 1 205 2,2 2 642 2,3 0,0 0 0
MDG 1 652 2,7 730 1,3 2 382 2,1 0,1 0 0
R 2 342 3,9 1 534 2,8 3 876 3,4 2,1 0 0
Andre 733 1,2 1 029 1,9 1 762 1,5 1,3 0 0
Ap+SV+
Sp
40 739 67,3 37 585 67,9 78 324 68,0 4,6 5 0
H+Frp+
KrF+V
13 453 22,2 12 952 23,4 26 405 22,9 -8,2 2 0
Nærmest til å vinne mandat: Frp (983 stemmer), tape mandat: H (2 495 stemmer)
Fremmøte: 76,1 % Stemmeberettigede: 152 228 Opptalte stemmer: 115 892
Oppdatert: 27/9 kl 13:10:50 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/9 - 13:10 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
27/9 - 13:10 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
27/9 - 13:10 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
22/9 - 18:24 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
22/9 - 18:24 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
21/9 - 14:47 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
21/9 - 14:47 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
20/9 - 16:40 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
20/9 - 16:40 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7
20/9 - 16:40 33,1 10,6 8,4 6,9 28,0 1,6 2,3 2,1 3,4 3,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 31,9 (2) 12,4 (1) 9,2 (1) 8,4 (0) 27,1 (2) 1,8 (0) 2,5 (0) 3,0 (0) 2,5 (0) 3,8 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 31,5 (3) 11,8 (1) 8,8 (0) 8,8 (0) 27,6 (2) 1,7 (0) 2,5 (0) 3,0 (0) 2,9 (0) 4,5 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 31,2 (3) 12,3 (1) 7,9 (0) 8,4 (0) 30,2 (2) 1,5 (0) 2,2 (0) 3,3 (0) 2,7 (0) 5,2 (0)
Siste lokale målings 32,4 (3) 12,6 (1) 7,3 (0) 7,8 (0) 25,3 (2) 1,4 (0) 2,7 (0) 2,6 (0) 3,9 (0) 4,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 36,6 (3) 12,2 (1) 8,6 (0) 7,1 (0) 25,8 (2) 1,3 (0) 2,2 (0) 3,3 (0) 2,8 (0) 3,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 32,4 (3) 12,6 (1) 7,3 (0) 7,8 (0) 25,3 (2) 1,4 (0) 2,7 (0) 2,6 (0) 3,9 (0) 4,1 (0)
Sentio/HA 3/9-2021 33,4 (3) 9,5 (1) 7,4 (0) 7,2 (0) 26,1 (2) 2,1 (0) 2,5 (0) 2,0 (0) 3,3 (0) 6,8 (0)
Respons/VG 14/8-2021 28,6 (2) 10,5 (1) 7,2 (0) 8,4 (1) 26,7 (2) 1,2 (0) 5,1 (0) 3,6 (0) 4,1 (0) 4,6 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 32,6 (3) 10,8 (1) 6,5 (0) 7,0 (0) 28,6 (2) 1,3 (0) 2,1 (0) 3,2 (0) 3,9 (0) 3,9 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 28,7 (2) 11,4 (1) 7,5 (0) 8,4 (0) 34,1 (3) 1,6 (0) 3,0 (0) 0,9 (0) 2,3 (0) 2,1 (0)
Sentio/HA 12/5-2021 30,3 (2) 14,5 (1) 7,5 (0) 5,5 (0) 30,9 (3) 2,5 (0) 1,4 (0) 2,7 (0) 2,3 (0) 2,4 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 28,3 (2) 10,7 (1) 8,9 (0) 6,3 (0) 35,9 (3) 1,4 (0) 2,2 (0) 1,8 (0) 2,1 (0) 2,4 (0)
Sentio/HA 22/1-2021 26,5 (2) 12,1 (1) 7,3 (0) 5,2 (0) 39,5 (3) 1,5 (0) 1,8 (0) 2,3 (0) 2,7 (0) 1,0 (0)
Sentio/Høyre 6/11-2020 23,2 (2) 12,0 (1) 10,0 (0) 8,0 (0) 36,3 (3) 1,8 (0) 2,5 (0) 3,4 (0) 1,0 (0) 1,8 (0)
Sentio/HA 12/9-2020 26,7 (2) 17,0 (1) 8,5 (1) 6,8 (0) 27,9 (2) 2,0 (0) 2,7 (0) 2,5 (0) 4,5 (0) 1,5 (0)
Sentio/Sentio 6/2-2020 34,0 (2) 9,8 (1) 10,3 (1) 6,2 (0) 29,6 (2) 1,5 (0) 2,3 (0) 2,4 (0) 2,0 (0) 1,9 (0)
Sentio/HA 20/12-2019 31,8 (3) 13,0 (1) 7,2 (0) 6,9 (0) 29,4 (2) 0,9 (0) 2,3 (0) 3,4 (0) 3,2 (0) 1,8 (0)
Sentio/HA 29/8-2017 34,9 (2) 17,1 (1) 10,1 (1) 4,0 (0) 22,1 (2) 2,7 (0) 3,1 (0) 2,5 (0) 2,5 (0) 1,1 (0)
InFact/VG 22/8-2017 37,5 (3) 11,7 (1) 7,0 (0) 6,3 (0) 23,7 (2) 2,9 (0) 3,5 (0) 2,8 (0) 2,0 (0) 2,8 (0)
InFact/NRK / OA / Gld / Østl 21/8-2017 38,8 (3) 11,0 (1) 7,6 (0) 5,4 (0) 23,9 (2) 2,0 (0) 3,4 (0) 3,1 (0) 2,0 (0) 2,8 (0)
InFact/NRK / OA / Gld / Østl 4/7-2017 40,3 (3) 11,5 (1) 7,4 (0) 3,6 (0) 25,5 (2) 3,5 (0) 2,5 (0) 2,2 (0) 2,0 (0) 1,4 (0)
Respons/Høyre 27/6-2017 40,1 (3) 14,3 (1) 10,6 (1) 3,6 (0) 21,6 (1) 3,1 (0) 1,5 (0) 2,5 (0) 1,6 (0) 1,0 (0)
Sentio/HA 31/5-2017 36,4 (3) 12,7 (1) 8,3 (0) 3,4 (0) 29,6 (2) 2,6 (0) 1,6 (0) 2,1 (0) 0,8 (0) 2,6 (0)
InFact/NRK / OA / Gld / Østl 16/5-2017 38,8 (3) 11,1 (1) 6,5 (0) 4,4 (0) 25,6 (2) 2,8 (0) 3,0 (0) 2,5 (0) 2,6 (0) 2,7 (0)
Sentio/HA 13/1-2017 39,8 (3) 13,6 (1) 7,9 (0) 2,6 (0) 29,5 (2) 2,6 (0) 2,3 (0) 0,7 (0) 0,7 (0) 0,4 (0)
Sentio/HA 3/9-2013 39,3 (3) 18,8 (1) 16,3 (1) 4,2 (0) 10,7 (1) 2,2 (0) 3,7 (0) 1,2 (0) 0,4 (0) 3,3 (0)
Sentio/HA 29/5-2013 39,7 (3) 25,4 (2) 15,4 (1) 4,1 (0) 7,6 (0) 2,4 (0) 1,7 (0) 1,1 (0) 0,8 (0) 1,9 (0)
Sentio/HA 9/2-2013 40,7 (3) 22,5 (2) 16,3 (1) 5,7 (0) 8,7 (0) 2,2 (0) 2,2 (0) 0,1 (0) 0,6 (0) 0,9 (0)
Sentio/HA 29/10-2012 37,0 (3) 25,2 (2) 17,4 (1) 4,9 (0) 8,7 (0) 1,3 (0) 1,7 (0) 0,4 (0) 1,1 (0) 2,3 (0)
Sentio/HA 8/9-2012 38,2 (3) 21,7 (2) 16,4 (1) 4,5 (0) 8,8 (0) 3,5 (0) 3,1 (0) 0,5 (0) 1,4 (0) 1,9 (0)
Sentio/Høyre 5/6-2012 40,2 (3) 22,9 (2) 16,2 (1) 4,4 (0) 6,3 (0) 3,3 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 0,2 (0) 2,5 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 193 973
Godkjente stemmer stortingsvalget 114 080
Stortingsmandater i valgkretsen 7 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Anette Trettebergstuen Nils Kristen Sandtrøen Kristian Tonning Riise Tor Andre Johnsen Karin Andersen Trygve Magnus Slagsvold Vedum Emilie Enger Mehl
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.6 15.9 11.1 5.6 19.9 1.8 2.5 2.7 1.5 2.9
Valgting 35,0 15,0 12,0 5,8 23,3 1,8 2,2 1,6 1,1 1,9
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 35,6 15,3 11,7 5,7 22,2 1,8 2,3 1,9 1,3 2,2
2013 43,2 18,3 13,6 3,9 10,2 2,5 3,4 2,0 0,7 2,3
2009 47,1 10,2 17,9 6,6 10,3 2,5 2,5 0,3 0,6 2,2
2005 45,9 8,0 17,0 8,8 10,3 3,2 3,6 0,0 0,5 2,7
2001 37,6 12,7 11,1 13,7 9,1 7,7 2,1 0,1 0,4 5,6
1997 47,0 7,9 11,0 7,8 13,1 8,6 2,4 0,1 0,7 1,4
1993 48,8 8,4 3,6 10,5 21,4 2,9 2,0 0,0 0,3 2,1
1989 52,2 12,1 8,0 11,8 10,1 3,4 1,6 0,4 0,0 0,4
1985 58,4 16,8 1,7 8,2 9,6 3,1 1,3 0,0 0,2 0,7
1981 56,0 17,6 2,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 16,0
1977 60,1 11,1 0,8 6,0 13,4 5,7 1,2 0,0 0,2 1,3
1973 52,0 10,1 2,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 21,6
1969 61,3 10,3 0,0 3,4 17,7 2,1 2,4 0,0 0,0 2,7
1965 57,1 10,4 0,0 5,1 19,4 0,0 2,6 0,0 0,0 5,5
1961 60,0 10,1 0,0 0,0 18,1 0,0 3,4 0,0 0,0 8,4
1957 59,5 9,8 0,0 0,0 16,0 3,8 2,4 0,0 0,0 8,6
1953 59,6 10,8 0,0 0,0 15,7 0,0 3,5 0,0 0,0 10,4
1949 58,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 37,7
1945 53,4 9,9 0,0 0,0 12,3 0,0 5,4 0,0 0,0 19,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned