Poll of polls

Februar: Venstre nr. 4

Publisert 29. februar 2012. Sist endret 29. februar 2012.

Ni landsomfattende stortingsvalgmålinger ble publisert i februar. Av mediene og byråene som normalt publiserer målinger, var det Dagbladet / Synovate som ikke presenterte måling i februar.

Trine Skei Grande
Storting 2021: 4,6 %
S-snitt juli: 5,6 %
Kommune 2023: 5,0 %

1) Snittet av målingene plasserer Venstre hårfint som parti nr. 4 - etter Ap, H, Frp. Så vidt vi kan se, er dette andre måned etter stortingsvalget 2009 at Venstre oppnår fjerdeplass på månedssnittet. Den første var september 2011.

2) Frp og SV har størst pluss mot januar med +0,7 prosentpoeng for begge - til henholdsvis 14,4 og 4,8. Sees alle stortingsmålingene etter kommunevalget samlet, er snittet for Frp og SV hhv 14-15 og 4-5 pst. Spørsmålet for Frp og SV er nå om partiene i løpet av våren kan vokse seg høyere enn disse nivåene.

3) Arbeiderpartiets snitt er stadig i nærheten av partiets sterke valg i 2009 - i februar 34,4 pst.

4) Høyre har i de siste elleve måneder, med unntak for august, hatt snitt på 27 pst og høyere - dvs rundt ti prosentpoeng eller mer over sitt resultat i 2009. Høyres bytteforhold mot Frp er stadig i solid pluss, men Høyres overskudd var noe mindre i februar enn i januar.

Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger februar

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt januar 34,7 29,3 13,7 4,1 5,0 5,3 4,9 0,0 1,7 1,3
Snitt februar 34,4 27,9 14,4 4,8 5,1 5,1 5,3 0,0 1,3 1,6
Endring -0,3 -1,3 0,7 0,8 0,1 -0,2 0,4 0,0 -0,4 0,3
Sterkeste 35,8 30,4 18,1 6,2 6,5 6,2 6,5 0,0 2,0 2,8
Svakeste 30,9 25,3 10,7 3,7 4,3 4,2 4,5 0,0 0,8 0,7
Sprik 4,9 5,1 7,4 2,5 2,2 2,0 2,0 0,0 1,2 2,1

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i januar og i februar.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 2,5 -1,9 1,2 0,2 1,2 -1,7 -0,8 0,0 0,2 -0,8 7/2-2012
Norstat / NRK 0,2 -0,8 -1,6 0,7 -0,2 -0,7 2,8 0,0 -0,2 0,2 9/2-2012
Norfakta / Nat. / KK 2,4 -1,2 0,2 0,8 -0,6 -1,2 -0,8 0,0 0,1 0,3 11/2-2012
Opinion / ANB -2,5 1,3 -3,6 1,7 0,4 1,1 1,1 0,0 -0,4 1,0 16/2-2012
Respons / Aftenp -1,6 -1,5 1,7 1,8 -0,1 0,6 0,1 0,0 -1,4 0,4 17/2-2012
Sentio / DN -1,2 -2,4 2,2 0,3 0,2 1,5 -0,7 0,0 -0,9 1,5 23/2-2012
Norstat / VL 1,3 -3,2 3,0 -0,5 0,0 -0,6 0,6 0,0 -0,4 -0,3 24/2-2012
InFact / VG -3,6 -1,4 1,7 1,5 -0,1 -0,5 1,6 0,0 0,3 0,4 28/2-2012
Snitt disse målingene -0,3 -1,4 0,6 0,8 0,1 -0,2 0,5 0,0 -0,3 0,3

5) Blokkstillingen: Snittet i februar ville gitt regjeringspartiene og Rødt 80 mandater etter 2009-ordningen (79 i januar). Denne blokken ville fått 79 mandater i februar etter den sannsynlige 2013-fordelingen av distriktsmandatene (78 i januar). Basert på målingene i årets to første måneder, og sett i lys av statsministerens sannsynlige mobiliseringsevne i 2013, ligger f.t. alt til rette for at valgnatten neste år kan bli en thriller.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Februar 2012 63 79 87 79 88 0 0 47 73 81 82 64 90 56
Januar 2012 63 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 59 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 59 75 83 76 85 0 0 49 77 85 86 66 94 58
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned
Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juli: 9,5 %
Kommune 2023: 6,9 %

6) Spørsmålet om den kommende SV-leder, statsråd Audun Lysbakken, vil forsvare sitt stortingsmandat vil være et tema så lenge SV har svake målinger. Brytes snittet av de landsomfattende målingene i februar ned på Hordaland, får SV 4,3 pst i fylket - mot 5,5 pst i 2009. Lysbakken vil med et slikt nivå, gitt de øvrige partienes oppslutning, ikke forsvare sitt distriktsmandat - verken etter 2009- eller 2013-ordningen. Hordaland får trolig ytterligere et distriktsmandat i 2013 (fra 14 nå til trolig 15).

7) Landssnittet nedbruttHordaland gir Sp utjevningsmandat etter 2009-ordningen og siste distriktsmandat etter 2013-ordningen. Lysbakkens SV vil - gitt dette nedbrutte snittet - trolig vært favoritt til å vinne utjevningsmandatet i Hordaland etter 2013-ordningen.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt juli: 3,9 %
Kommune 2023: 4,0 %

8) Februar-snittet brutt ned på Akershus gir KrF-leder Knut Arild Hareide utjevningsmandatet i fylket etter 2009-ordningen. Med et nedbrutt nivå på under tre pst for KrF i Akershus, har partiet et stykke å gå for distriktsmandat, og et eventuelt utjevningsmandat er høyst usikkert.

9) Hareide er lansert som kandidat for Hordaland, jfr særlig Bergens Tidende, og har - såvidt vites - ikke avvist denne muligheten. KrFs representant i fylket, Laila Dåvøy, har hittil ikke opplyst om hun søker gjenvalg eller ikke. Den tidlige lansering av Hareide i Hordaland skaper risiko for en uryddig nominasjonsprosess i fylket, hvor KrFs leder kan risikere å bli oppfattet som om han søker å presse ut fylkets nåværende KrF-representant.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V