Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,4 27,4 7,0 62 49 13 63 61
Høyre 27,9 25,0 2,9 47 45 2 46 48
Frp 14,4 15,2 -0,8 26 27 -1 26 26
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 5,1 10,3 -5,3 8 19 -11 8 8
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 5,3 4,4 1,0 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,560364 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,557983 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,557306 Mandat tildelt
4 Sp Møre og Romsdal 0,509081 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,480379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Nord-Trøndelag 0,479737 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,471793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Akershus 0,471320 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,470519 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,461860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Akershus 0,455321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Nordland 0,450703 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,447800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Sør-Trøndelag 0,447089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Rogaland 0,445348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,425164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Østfold 0,424325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,423348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,422897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,421189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Østfold 0,414526 Mandat tildelt
22 SV Rogaland 0,412197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,408161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,406995 Mandat tildelt
25 H Vestfold 0,403184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,378763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oppland 0,373180 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Telemark 0,372917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Oslo 0,370963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,367684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,359948 Mandat tildelt
32 H Nordland 0,359782 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,359283 Mandat tildelt
34 H Buskerud 0,342364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hedmark 0,341076 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,340555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Møre og Romsdal 0,338697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,322374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Telemark 0,315691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vest-Agder 0,310762 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,304748 Mandat tildelt
43 KrF Sør-Trøndelag 0,301294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Sør-Trøndelag 0,297340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,292272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Aust-Agder 0,285893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,284253 Mandat tildelt
48 SV Hordaland 0,282371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Vestfold 0,281759 Mandat tildelt
50 SV Østfold 0,281607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hedmark 0,276227 Mandat tildelt
52 KrF Vestfold 0,270653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Hordaland 0,266764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vest-Agder 0,257474 Mandat tildelt
55 KrF Buskerud 0,256263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Nordland 0,253961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,251601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,244119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vestfold 0,238966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Nordland 0,237748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,235891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,228989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Akershus 0,227384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,223742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Vest-Agder 0,221287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Nord-Trøndelag 0,219235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,217759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Finnmark 0,213901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oppland 0,208074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Sogn og Fjordane 0,207606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Møre og Romsdal 0,200196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,199345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Oppland 0,187742 Mandat tildelt
75 Sp Oslo 0,187256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vestfold 0,184809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,179532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vest-Agder 0,172651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,171038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Telemark 0,163575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,162157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,161744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vest-Agder 0,159081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,158517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,154341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Sogn og Fjordane 0,149488 Mandat tildelt