Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 34,4 27,4 7,0 61 49 12 63 59
Høyre 27,9 25,0 2,9 48 45 3 46 48
Frp 14,4 15,2 -0,8 26 27 -1 26 27
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 5,1 10,3 -5,3 8 19 -11 8 9
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 5,3 4,4 1,0 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,560364 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,557983 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,557306 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,530235 Mandat tildelt
5 Sp Oppland 0,520184 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,512236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,496659 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,480379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Nord-Trøndelag 0,479737 Mandat tildelt
10 V Akershus 0,475759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Sør-Trøndelag 0,471793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Nordland 0,450703 Mandat tildelt
13 V Sør-Trøndelag 0,447089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,445445 Mandat tildelt
15 KrF Rogaland 0,445348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,414526 Mandat tildelt
17 SV Rogaland 0,412197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Troms 0,406995 Mandat tildelt
19 V Oslo 0,391572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Buskerud 0,370430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Troms 0,367684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,359948 Mandat tildelt
23 Sp Østfold 0,340555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Hordaland 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Telemark 0,315691 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Buskerud 0,314372 Mandat tildelt
27 KrF Telemark 0,304748 Mandat tildelt
28 KrF Sør-Trøndelag 0,301294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Møre og Romsdal 0,296360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Finnmark 0,292272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Finnmark 0,284253 Mandat tildelt
32 SV Oslo 0,283607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Hordaland 0,282371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Buskerud 0,282077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Vestfold 0,281759 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,281607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hedmark 0,276227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,270653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Hordaland 0,266764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,257474 Mandat tildelt
41 SV Akershus 0,255807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Nordland 0,253961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,244119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Vestfold 0,238966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Nordland 0,237748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,235891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Buskerud 0,224230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vest-Agder 0,221287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,220151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,217759 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Finnmark 0,206636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Telemark 0,199345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oslo 0,197659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Oppland 0,186452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,184809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Troms 0,179532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Møre og Romsdal 0,175171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Vest-Agder 0,172651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Hedmark 0,171038 Mandat tildelt
60 V Telemark 0,163575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,162157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Troms 0,161744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vest-Agder 0,159081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sogn og Fjordane 0,158517 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oppland 0,156452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Sogn og Fjordane 0,149488 Mandat tildelt