Poll of polls

Valg av bydelsutvalg i Oslo

Publisert 26. juni 2011. Sist endret 26. juni 2011.

Oslo skal velge både bystyre og bydelsutvalg.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap

På kommunesiden for Oslo har pollofpolls.no nå lenke til bydelene. På bydels-sidene har vi lagt ut nedbrutte tall mv for de 15 bydelsutvalgene. Bydels-sidene for Oslo er satt opp etter samme mønster som kommunesidene, bl.a. med informasjon om partier som f.t. er i posisjon i bydelen.

Hvis våre lesere skulle finne feil ved bydels-sidene for Oslo, vil vi sette pris på å bli kontaktet. Send i så fall e-post til lars.oy@stortinget.no.

Nedbrutte tall for bydelene i Oslo må leses med samme varsomhet som nedbrutte tall på kommunesidene. Nedbryting er ingen "prognose" for valgresultatet. Tabellene for nedbryting gir bare uttrykk for partienes nivåer under visse stramme forutsetninger.

Høyre har pr. juni 2011 vekst mot 2007. Høyres relative vekst i bydeler i Oslo vil trolig bli lavere enn snittet for byen som helhet i bydeler hvor partiet i 2007 hadde en høyere stemmeandel enn i kommunen totalt sett. Relativ vekst vil tilsvarende ofte bli høyere enn snittet for Oslo i bydeler hvor Høyre i 2007 stod svakere enn i kommunen samlet sett.

Et stort antall lokale målinger i år bekrefter denne erfaring når det gjelder fordelingen av veksten når Høyre er i fremgang. Tilsvarende vil et Høyre i tilbakegang ofte se at relativt fall er størst i bydeler og kommuner hvor partiet tradisjonelt oppnår lavere stemmeandeler enn snittet for partiet som helhet.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner