Poll of polls

Kjønnspolariseringen forsterkes

illustrasjon

Publisert 26. juni 2024. Sist endret 26. juni 2024.

1) Fem målinger i juni med kjønnsfordeling i bakgrunnsmaterialet – snitt oppslutning menn (mandater):

a. Ap 16 (32)

b. Frp 23 (45)

c. H 25 (44)

d. Krf 3 (1)

e. V 5 (10)

f. SV 7 (12)

g. Sp 7 (12)

h. R 6 (11)

i. MDG 3 (2)

j. Flertall for Frp+H med 89 av 169 stortingsmandater.

k. Mandatfordelingen er her.

2) Fem målinger i juni med kjønnsfordeling i bakgrunnsmaterialet – snitt oppslutning kvinner (mandater):

a. Ap 22 (42)

b. Frp 11 (19)

c. H 24 (41)

d. KrF 5 (8)

e. V 6 (10)

f. SV 13 (23)

g. Sp 7 (12)

h. R 7 (12)

i. MDG 3 (2)

j. Flertall for Ap+Sp+SV+R med 89 mandater.

k. Mandatfordelingen er her.

3) Er noen interessert i snittet med desimaler, kan man slå opp mandatfordelingene der oppslutningen er mer nøyaktig gjengitt. Bare to av fem målinger med alderstall har desimaler, de øvrige tre har kun hele prosentpoeng. Desimaler i disse beregningene har derfor en ekstra feilkilde.

4) Tusen takk til redaktører mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet med bl.a. alderstall.

5) Dette må være et spennende tema for studenter i statsvitenskap for bachelor- og masteroppgaver – om kjønnspolariseringen blant velgerne forsterkes, på hvilken måte, om det her kan være regionale variasjoner og hvilke politiske konsekvenser det kan ha.

Johan Giertsen

Del på Facebook