Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,2 26,3 -4,0 42 48 -6 44 44
Høyre 23,8 20,4 3,4 41 36 5 40 40
Frp 10,8 11,6 -0,8 19 21 -2 20 19
SV 13,3 7,6 5,7 23 13 10 23 23
Sp 6,7 13,5 -6,8 12 28 -16 11 12
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5 8 8
Venstre 5,9 4,6 1,3 10 8 2 10 10
MDG 3,0 3,9 -0,9 2 3 -1 1 1
Rødt 7,2 4,7 2,5 12 8 4 12 12
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 6 2 2 1 0+1 2 1 1 0 0
Oslo 4 5 1 4+1 0 0 2 1 2 0 0
Hedmark 3 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Vestfold 2 2 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4 2 1 1 1 0+1 0 1 0 0
Hordaland 3 4+1 2 2 1 1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 2 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 0 1 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,581883 Mandat tildelt
2 R Østfold 0,557296 Mandat tildelt
3 V Sør-Trøndelag 0,499889 Mandat tildelt
4 SV Oslo 0,488398 Mandat tildelt
5 V Oslo 0,485886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Akershus 0,485389 Mandat tildelt
7 R Oslo 0,477206 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Hordaland 0,477090 Mandat tildelt
9 H Oslo 0,475467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Troms 0,475030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Frp Hedmark 0,470907 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,468220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Vest-Agder 0,465344 Mandat tildelt
14 KrF Møre og Romsdal 0,465299 Mandat tildelt
15 SV Hordaland 0,463496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Akershus 0,451432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Rogaland 0,435747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 KrF Oslo 0,432395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Telemark 0,409865 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Rogaland 0,406058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,404528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Vestfold 0,403835 Mandat tildelt
23 Frp Oppland 0,399499 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Nord-Trøndelag 0,399254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,386901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Akershus 0,378921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,370856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Buskerud 0,367540 Mandat tildelt
29 R Troms 0,365279 Mandat tildelt
30 H Buskerud 0,360984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Hordaland 0,354448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Oslo 0,354289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Møre og Romsdal 0,353750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Telemark 0,353472 Mandat tildelt
35 Frp Hordaland 0,353321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,351567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Østfold 0,349172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,346816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Østfold 0,333893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Nordland 0,333105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Akershus 0,331573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,326954 Mandat tildelt
43 V Buskerud 0,324191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Vestfold 0,316880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Østfold 0,315099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Troms 0,314242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sogn og Fjordane 0,309510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Hedmark 0,307111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,305679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Hordaland 0,302746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Finnmark 0,302670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,302490 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,299995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nord-Trøndelag 0,298944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oslo 0,297791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Vestfold 0,295821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Aust-Agder 0,289405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,288768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,287877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Sør-Trøndelag 0,286305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nordland 0,286223 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,282486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,281432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Hedmark 0,279108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Telemark 0,278609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,277346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hordaland 0,275956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,274119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Oppland 0,272296 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,266124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Buskerud 0,266114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Troms 0,262647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,261916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Vestfold 0,261772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sogn og Fjordane 0,259882 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,256971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 R Sør-Trøndelag 0,256147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Møre og Romsdal 0,255973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,253420 Mandat tildelt
80 H Vest-Agder 0,248678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Hedmark 0,247666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hordaland 0,245822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Rogaland 0,244833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sør-Trøndelag 0,244751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,243443 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,242563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sør-Trøndelag 0,240901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Nord-Trøndelag 0,240805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Finnmark 0,239720 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Hedmark 0,239241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Aust-Agder 0,236348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,231959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Vestfold 0,231521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Finnmark 0,229177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Buskerud 0,229158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Sør-Trøndelag 0,225454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Rogaland 0,224544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 R Nordland 0,219686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Troms 0,217758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vestfold 0,217367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Oppland 0,215384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Vest-Agder 0,204157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Møre og Romsdal 0,202942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Buskerud 0,202656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,202005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Telemark 0,197090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nordland 0,196144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Nord-Trøndelag 0,191242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 Sp Østfold 0,187297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Buskerud 0,187228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 R Sogn og Fjordane 0,182855 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Telemark 0,177863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Hedmark 0,175209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 R Aust-Agder 0,170153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Nord-Trøndelag 0,165216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 SV Oppland 0,162171 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 H Sogn og Fjordane 0,160658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Troms 0,157696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Oppland 0,152847 Mandat tildelt
120 V Telemark 0,144619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Sogn og Fjordane 0,144051 Mandat tildelt
122 Sp Sogn og Fjordane 0,141361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Troms 0,138766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Sogn og Fjordane 0,131294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Aust-Agder 0,123855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 Frp Aust-Agder 0,123551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Hedmark 0,122000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Nord-Trøndelag 0,112417 Mandat tildelt
129 SV Finnmark 0,107970 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Nord-Trøndelag 0,103388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 KrF Oppland 0,097202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 KrF Finnmark 0,062258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
133 V Finnmark 0,055255 Mandat tildelt