Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 16,4 26,3 -9,9 32 48 -16 33 33
Høyre 24,5 20,4 4,1 44 36 8 43 44
Frp 23,3 11,6 11,6 45 21 24 45 45
SV 6,6 7,6 -1,1 12 13 -1 12 12
Sp 6,6 13,5 -6,9 12 28 -16 13 12
KrF 3,0 3,8 -0,8 1 3 -2 1 1
Venstre 5,5 4,6 0,9 10 8 2 10 10
MDG 3,3 3,9 -0,7 2 3 -1 1 1
Rødt 6,3 4,7 1,5 11 8 3 11 11
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 2 2 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 3 6+1 4 1 1 0 2 1 1 0 0
Oslo 3 6 3 2 0 0 2+1 1 2 0 0
Hedmark 2 1 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 1 3 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Rogaland 2 4 5 0 1 1 0 0 0+1 0 0
Hordaland 2 5 4 1+1 1 0 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 4 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 2 1 1 0 0+1 0 1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 2 0+1 1 0 0 0 1 0 0
Troms 1 1 2 0+1 1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 1 0 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 R Rogaland 0,640388 Mandat tildelt
2 Sp Møre og Romsdal 0,601610 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,573396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,542160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Nordland 0,493667 Mandat tildelt
6 R Østfold 0,485892 Mandat tildelt
7 H Akershus 0,481991 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,465749 Mandat tildelt
9 SV Troms 0,465699 Mandat tildelt
10 V Oslo 0,452718 Mandat tildelt
11 SV Oslo 0,434277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sogn og Fjordane 0,419010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Østfold 0,418639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,416424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 R Oslo 0,416056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,414151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Telemark 0,405015 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,401827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Hordaland 0,381600 Mandat tildelt
20 SV Møre og Romsdal 0,379361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Akershus 0,371670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,371601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,359441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,357015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hedmark 0,354587 Mandat tildelt
26 R Vestfold 0,352093 Mandat tildelt
27 SV Buskerud 0,339603 Mandat tildelt
28 R Akershus 0,330365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,322144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 R Buskerud 0,320472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 R Troms 0,318466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,314656 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 R Hordaland 0,309024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Akershus 0,308935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Møre og Romsdal 0,308423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Telemark 0,308173 Mandat tildelt
37 V Buskerud 0,302027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Vestfold 0,295260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,294639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Oslo 0,294237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,292325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Østfold 0,279488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nordland 0,278074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hedmark 0,275790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Akershus 0,274045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,273953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,270810 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,270377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 R Hedmark 0,267765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Telemark 0,263595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Vestfold 0,258505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Hordaland 0,257124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,255992 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,254944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vest-Agder 0,253928 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,250606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Finnmark 0,246800 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Møre og Romsdal 0,244040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Aust-Agder 0,243290 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,242905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,240318 Mandat tildelt
62 R Oppland 0,237378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Nordland 0,236136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,235731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,229866 Mandat tildelt
66 R Sør-Trøndelag 0,223327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Sør-Trøndelag 0,222768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Rogaland 0,221883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vest-Agder 0,216124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Oppland 0,212816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vest-Agder 0,211464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Nord-Trøndelag 0,209960 Mandat tildelt
73 R Finnmark 0,199856 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Aust-Agder 0,199590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,197226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 R Nordland 0,191535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nord-Trøndelag 0,188963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,185074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Buskerud 0,184993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Nord-Trøndelag 0,170087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Sogn og Fjordane 0,165394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hedmark 0,163223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Finnmark 0,159993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Sogn og Fjordane 0,159418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Troms 0,156456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sogn og Fjordane 0,152895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Aust-Agder 0,148371 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Troms 0,146910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Aust-Agder 0,142948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,142407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Telemark 0,134764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Sogn og Fjordane 0,122306 Mandat tildelt
93 V Aust-Agder 0,115379 Mandat tildelt
94 V Nord-Trøndelag 0,096343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,051484 Mandat tildelt