Poll of polls

Ordfører-racet i Trondheim: Ap vs H og SV

illustrasjon

Publisert 10. mai 2023. Sist endret 10. mai 2023.

Fakta om målingen
Norstat for Adressa / NRK.
OEEV
Ap16,70,1-7,4
H29,4-4,00,2
Frp5,61,80,2
SV16,41,84,1
Sp2,41,10,4
KrF2,0-0,20,0
V5,2-0,3-0,5
MDG10,41,54,2
R6,5-4,31,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 606 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Norstat for NRK og Adresseavisen – opptatt 3–6 mai, dvs. under Arbeiderpartiets landsmøte.

Tusen takk til NRKs Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnstall og Gabriel Steinsbekk for analysen av bakgrunnstall med observasjoner, beregninger og tekst i pkt 9–17.

1) SV er målingens vinner med 16,4 pst.

2) Arbeiderpartiet og SV er ifølge Norstat jevnstore i trønderhovedstaden med 16,7 vs 16,4.

3) SV er med i ordfører-racet i landets tredje største by, sammen med Arbeiderpartiet og Høyre. Så blir det spennende å se om Kirsti Bergstøs partifeller i Trondheim makter å utnytte det momentum som NRKs måling kan gi.

4) Vi spurte på denne plass 13. juli 2022 om SV tar sikte på ordføreren i Trondheim. Dette spørsmålet er blitt enn mer aktuelt nå.

5) Arbeiderpartiets andel av oppslutningen til sum Ap+SV+R i Trondheim har gått fra 59 pst i kommunevalget 2003, via 79–83 pst i kommunevalgene 2007, 2011 og 2015, til 58 pst i 2019 og ned til mindre enn halvparten – 42 pst – på denne målingen i mai 2023. Legger vi til MDG, synker Arbeiderpartiets andel til 33 pst primo mai 2023.

6) Trondheim og Oslo (og kanskje Tromsø) kan bli byene som i kommunevalget 2023 i særlig grad viser radikaliseringen og polariseringen blant høyt utdannete storbyvelgere. Det er et europeisk fenomen. Den høyere oppslutningen til sum SV+Rødt relativt mot Ap, er illustrerende.

7) I Trondheim utgjør velgere som er eller har vært studenter eller ansatte ved NTNU og deres nærstående et betydelig antall. Dette er en sterk velgerbase for SV, Rødt og MDG.

8) Trondheim, Oslo og Tromsø er byer med en stor andel universitets- og høyskoleutdannete velgere, og har slik sett likheter i velgerstruktur. Bergen, Stavanger og Kristiansand har også en universitets- og høyskolesektor, men der er en oljedrevet privat sektor ganske stor, og bidrar til en annen velgerstruktur.

9) SV har ca. 15 pp høyere lojalitet i Trondheim enn på snittet av de nasjonale stortings- og kommunemålingene. I tillegg er hentingen fra Ap stor med hele 1.500 velgere netto for SV, som i Trondheim tilsvarer i underkant av 1,5 prosentpoeng.

10) Legger vi til stor henting fra Venstre og klart positiv utveksling med både MDG og R, ser vi årsaken til at SV statistisk sett er like store som Ap på denne målingen. Faktisk er det kun rett i overkant av 300 stemmer som er forskjellen på at SV blir målt større enn Ap i antall mandater.

11) Arbeiderpartiet taper flere velgere til Høyre enn til SV, men tapet til H er lavere i Trondheim enn nasjonalt. Brutto taper Ap 9,1 pst av sine 2019-velgere til H i Trondheim, mens snittet av stortingsmålingene så langt i mai viser 12,2 pst. Samtidig er det interessant å merke seg at Ap taper nesten like mye til MDG som SV. Det er denne overgangen som gjør at MDG klarer å holde nivået fra 2019 i trønderhovedstaden.

12) Arbeiderpartiets nettotap til SV+MDG er nesten 1.000 velgere, eller 1 prosentpoeng, høyere enn nettotapet til Høyre. Dette illustrerer de ulike bytteforholdene mellom og internt i stortingsblokkene i storbyene.

13) I Bergen har vi sett at overgangene fra Ap til H til og med har vært høyere enn de nasjonale stortingsmålingene, mens Trondheim og også noen ganger Oslo viser at Arbeiderpartiets tap har vært størst til andre partier på rødgrønn side.

14) Hvordan dette slår ut valgnatten, vil i stor grad avgjøre hvem som styrer Norges største byer de neste fire årene.

15) Når det gjelder Høyres nedgang på fire prosentpoeng fra mars til mai, skyldes dette litt mindre henting fra Ap, og klart mindre henting fra Frp, Sp og V. Sum av nettovelgere inn fra Frp+Sp+V var 4.200 i mars, men bare 900 i mai.

16) Ellers er et fascinerende element i denne målingen at det kun er fire partier som har endringer fra valgresultatet av noen størrelse, nemlig Ap, H, SV og Sp. Sp taper like mye til H og Ap, og har først og fremst et problem med velgere som nå oppgir at de ikke vet hva de skal stemme (44 pst av Sps 2019-velgere).

17) Rødt gjorde en svært god måling i mars, men er nå nede igjen på valgresultatet fra 2019. Det skyldes først og fremst at partiet har 15 prosentpoeng lavere lojalitet, mer enn halvert henting fra hjemmesittergruppen, og klart lavere henting fra MDG og SV.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Norstat / Adressa / NRK 10/5-23 25 27 31 29 2
Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 22 23 30 31 1
InFact / Nidaros 15/3-23 25 25 31 32 0
Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 24 28 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 InFact / Nidaros 15/3-23 Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 Norstat / Adressa / NRK 10/5-23
Ap 30,3 24,1 25,5 21,5 20,4 16,6 16,7
Høyre 18,3 29,2 28,0 28,5 29,3 33,4 29,4
Frp 7,4 5,4 5,5 5,5 8,7 3,8 5,6
SV 11,5 12,3 11,0 9,6 13,5 14,6 16,4
Sp 7,7 2,0 2,8 3,1 3,0 1,3 2,4
KrF 1,9 2,0 2,0 1,5 2,2 2,2 2,0
Venstre 5,7 5,7 5,5 6,0 5,7 5,5 5,2
MDG 6,5 6,2 6,8 6,5 5,9 8,9 10,4
Rødt 6,9 4,6 5,0 9,2 9,1 10,8 6,5
Andre 3,7 8,5 8,0 8,6 2,2 2,1 5,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 49,9 51,9 52,2 52,4
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 41,5 45,9 44,9 42,2
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 10,6 10,9 9,0 9,6

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner