Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Trondheim

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 9 404 24,2 16 659 25,2 26 063 25,0 -16,3 25,0 17 -20
H 7 675 19,8 13 823 20,9 21 498 20,6 0,7 20,6 14 -3
Frp 1 807 4,7 3 530 5,3 5 337 5,1 -1,3 5,1 4 -2
SV 4 608 11,9 7 197 10,9 11 805 11,3 5,1 11,3 8 2
Sp 2 288 5,9 5 093 7,7 7 381 7,1 4,1 7,1 5 0
KrF 725 1,9 1 380 2,1 2 105 2,0 -1,1 2,0 1 -1
V 1 708 4,4 3 420 5,2 5 128 4,9 -0,7 4,9 3 -4
MDG 4 666 12,0 6 160 9,3 10 826 10,4 2,8 10,4 7 1
R 2 979 7,7 4 217 6,4 7 196 6,9 4,5 6,9 5 3
Andre (vis) 3 000 7,7 3 799 5,7 6 799 6,5 2,7 6,5 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
23 945 61,6 39 326 59,4 63 271 60,7 0,2 60,7 42 -14
H+Frp+
KrF+V
11 915 30,7 22 153 33,5 34 068 32,6 -2,4 32,6 22 -10
Nærmest til å vinne mandat: BLAN (162 stemmer), tape mandat: Frp (125 stemmer)
Fremmøte: 66,1 % Stemmeberettigede: 159 528 Opptalte stemmer: 105 044
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 25,0 20,6 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,4 6,9 6,5
07:50 25,0 20,6 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,4 6,9 6,5
20:35 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
20:35 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
08:19 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
08:19 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
08:16 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
08:12 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
08:09 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7
08:06 25,0 20,7 5,1 11,3 7,1 2,0 4,9 10,3 6,9 6,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 41,4 (28) 19,9 (13) 6,5 (4) 6,2 (4) 3,0 (2) 3,2 (2) 5,7 (4) 7,6 (5) 2,4 (2) 4,2 (3)
Poll of polls (brutt ned) 30,5 (20) 17,2 (11) 5,5 (4) 9,9 (7) 5,1 (3) 2,3 (2) 4,2 (3) 13,1 (9) 5,0 (3) 7,0 (5)
Siste lokale målings 23,3 (16) 21,9 (15) 4,8 (3) 12,0 (9) 7,3 (5) 2,0 (1) 6,1 (4) 10,1 (7) 7,7 (5) 4,8 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,5 (19) 18,0 (12) 5,5 (4) 12,7 (9) 5,2 (3) 2,4 (2) 3,5 (2) 15,6 (10) 4,3 (3) 5,0 (3)
K-snitt september (brutt ned) 30,5 (21) 16,9 (11) 5,0 (3) 10,6 (7) 5,4 (4) 2,3 (2) 3,7 (2) 13,6 (9) 4,7 (3) 6,8 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 7 44 30
Høyre 73 10 46 41
KrF 36 2 55 36
Venstre 73 4 49 40
Sp 58 2 48 47
Ap 73 10 45 51
SV 69 5 47 52
Rødt 66 4 45 50
MDG 37 10 41 54
Demokratene 11 1 51 18
Helsepartiet 7 1 57 43
Partiet De Kristne 7 3 59 29
Liberalistene 31 4 33 13
Norges Kommunistiske Parti 11 0 57 36
Pensjonistpartiet 33 3 71 27
Sum 615 66 48 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Klæbu og Trondheim kommuner.
Mandater i kommunestyret 67 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Adressa / NRK 5/9-2019 23,3 (16) 21,9 (15) 4,8 (3) 12,0 (9) 7,3 (5) 2,0 (1) 6,1 (4) 10,1 (7) 7,7 (5) 4,8 (2)
Respons / Adressa / VG / NRK 18/8-2019 27,7 (19) 22,4 (15) 6,1 (4) 11,3 (8) 6,7 (5) 1,3 (1) 4,9 (3) 9,2 (6) 6,1 (4) 4,3 (2)
Respons / Adressa / NRK 5/6-2019 31,2 (21) 18,3 (13) 8,2 (6) 9,5 (7) 6,4 (4) 2,4 (2) 4,6 (3) 7,4 (5) 8,5 (6) 3,5 (0)
Respons / VG 22/3-2019 28,2 (20) 26,0 (18) 7,2 (5) 10,5 (7) 6,5 (5) 1,9 (1) 3,5 (2) 4,5 (3) 7,7 (5) 4,0 (1)
Respons / Adressa / NRK 5/3-2019 26,9 (18) 24,8 (17) 9,0 (6) 13,1 (9) 5,9 (4) 1,6 (1) 3,4 (2) 7,4 (5) 7,2 (5) 1,2 (0)
Respons / Adressa 20/11-2018 31,9 (20) 24,8 (16) 8,8 (6) 10,1 (7) 5,5 (4) 2,4 (2) 3,9 (3) 5,7 (4) 5,5 (4) 1,4 (1)
Respons / Adressa / NRK 17/8-2018 26,2 (18) 23,2 (16) 9,5 (6) 15,2 (10) 6,1 (5) 2,6 (2) 5,2 (4) 3,6 (2) 6,6 (4) 1,2 (0)
Respons / VG 26/6-2018 27,8 (19) 27,4 (19) 8,5 (6) 9,9 (7) 5,9 (4) 2,4 (2) 4,9 (3) 4,4 (3) 6,6 (4) 2,2 (0)
Respons / Adressa / NRK 2/3-2018 27,2 (19) 28,0 (19) 6,5 (4) 10,0 (7) 6,6 (4) 2,7 (2) 4,8 (3) 6,6 (4) 3,8 (3) 3,8 (2)
Sentio / Høyre 2/3-2018 28,1 (19) 29,7 (20) 7,7 (5) 11,5 (8) 3,1 (2) 2,0 (1) 7,2 (5) 7,1 (5) 2,8 (2) 0,8 (0)
Respons / Adressa 18/5-2017 39,5 (27) 22,1 (15) 7,7 (5) 7,2 (5) 5,4 (4) 2,6 (2) 4,7 (3) 4,9 (3) 4,6 (3) 1,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,4 19,9 6,5 6,2 3,0 3,2 5,7 7,6 2,4 4,2
2011 39,4 27,0 9,0 5,8 2,4 2,9 5,9 2,5 2,9 2,2
2007 43,5 14,9 14,8 8,4 3,0 3,6 4,1 2,0 3,3 2,4
2003 30,3 20,1 11,8 18,2 3,2 3,7 2,7 1,6 2,6 5,7
1999 28,4 32,9 8,6 9,8 2,4 5,4 3,7 1,6 3,8 3,4
1995 24,6 39,7 7,1 6,7 4,3 4,7 3,9 1,6 3,0 4,4
1991 25,5 32,2 5,0 13,8 6,7 5,4 2,5 1,1 3,1 4,7
1987 34,4 24,1 13,1 6,6 2,6 4,7 3,9 0,0 2,8 7,8
1983 38,8 30,9 5,7 7,7 3,1 5,1 4,3 0,0 2,9 1,7
1979 39,2 33,0 1,7 6,0 4,3 6,3 4,9 0,0 1,9 2,7
1975 38,8 26,8 1,0 8,8 6,7 8,8 4,2 0,0 1,4 3,6
1971 46,2 21,5 0,0 8,0 7,3 7,3 6,1 0,0 0,0 3,6
1967 49,1 24,5 0,0 7,9 4,3 5,4 6,3 0,0 0,0 2,6
1963 51,4 26,9 0,0 4,1 3,7 5,7 4,5 0,0 0,0 3,9
1959 51,7 26,8 0,0 0,0 1,9 7,3 4,1 0,0 0,0 8,1
1955 48,9 26,2 0,0 0,0 0,0 8,1 4,7 0,0 0,0 12,1
1951 46,1 26,1 0,0 0,0 0,0 7,9 6,0 0,0 0,0 13,9
1947 40,6 24,2 0,0 0,0 0,0 7,3 8,4 0,0 0,0 19,5
1945 39,2 18,1 0,0 0,0 0,0 11,3 6,5 0,0 0,0 24,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,4 20,5 6,5 6,3 3,2 3,2 5,2 7,4 2,4 3,9
2011 40,8 25,7 8,9 6,2 2,7 3,1 5,6 2,2 2,6 2,3
2007 43,0 15,6 14,5 8,6 3,5 3,7 4,0 1,6 3,0 2,5
2003 30,5 19,3 12,1 17,8 4,0 4,1 2,7 1,2 2,7 5,6
1999 30,9 27,4 9,3 10,1 5,0 5,8 3,5 1,4 4,0 2,5
1995 29,7 31,8 8,1 7,7 6,6 5,2 3,8 1,7 3,4 1,8
1991 28,2 29,9 5,6 15,4 8,0 5,7 2,8 1,4 3,1 0,0
1987 36,9 25,0 13,6 8,2 3,0 4,9 4,5 0,0 2,9 1,0
1983 38,9 30,7 5,6 8,0 3,4 5,3 4,4 0,0 2,6 1,1
1979 39,4 32,5 1,8 6,3 4,6 6,4 5,0 0,0 1,9 2,2
1975 39,1 26,3 1,0 8,8 7,6 9,1 3,9 0,0 1,3 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,1 22,1 10,4 9,7 5,5 2,4 5,0 5,0 3,8 2,9
2013 36,8 24,1 12,7 7,1 2,6 3,1 6,3 4,0 1,2 2,1
2009 41,4 15,8 18,9 9,8 3,3 3,1 4,2 0,7 1,7 1,2
2005 38,5 15,1 17,3 13,2 3,7 3,9 4,9 0,3 1,5 1,6
2001 28,4 21,0 12,2 18,5 2,5 7,7 3,5 0,6 1,5 4,2
1997 39,6 16,8 13,5 8,3 3,7 8,9 4,1 0,5 3,1 1,6
1993 41,1 20,7 4,5 10,1 10,5 5,4 4,1 0,4 1,4 1,9
1989 35,5 25,8 10,9 13,9 3,0 5,3 3,1 0,6 0,0 1,9
1985 41,7 32,7 3,9 8,5 3,3 4,9 2,9 0,0 1,3 0,7
1981 38,0 34,7 3,5 8,0 3,3 5,3 4,6 0,0 1,5 1,2
1977 45,4 27,2 1,4 6,9 5,4 0,0 0,0 0,0 1,4 12,3
1973 36,9 22,3 3,4 17,8 6,9 7,4 2,4 0,0 0,7 2,3
1969 50,3 22,7 0,0 4,0 9,7 5,6 6,0 0,0 0,0 1,7
1965 46,8 26,9 0,0 6,2 4,3 5,3 7,5 0,0 0,0 3,0
1961 54,0 26,9 0,0 0,0 0,0 7,4 1,9 0,0 0,0 9,8
1957 54,4 26,0 0,0 0,0 1,1 7,7 4,3 0,0 0,0 6,5
1953 50,4 26,4 0,0 0,0 1,4 6,6 4,8 0,0 0,0 10,4
1949 49,8 25,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 24,3
1945 42,3 24,0 0,0 0,0 0,3 0,3 11,7 0,0 0,0 21,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.6 18.8 6.6 6.4 2.2 2.9 4.8 9.2 2.6 4.9
Valgting 41,3 20,4 6,4 6,1 3,4 3,3 6,1 6,9 2,3 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned