Poll of polls

H 29 – Ap 21 – Frp 10 – SV 8 – Sp 7

illustrasjon

Publisert 8. april 2023. Sist endret 8. april 2023.

1) Disse tallene svarer – avrundet – til de fem største partienes nivåer i kommunevalget, basert på målinger i kommuner med 58 pst av stemmene i kvlg 2019, publisert fra mars 2022 til april 2023.

2) Nivåene for alle partiene er slik med vår beregning bygget på lokale målinger (i parentes landstendens iht lokale målinger om kommunevalg som er publisert i 2023):

Ap 20,6 (19,8)

H 28,9 (30,0)

Frp 10,5 (10,5)

SV 8,3 (8,5)

Sp 6,7 (6,1)

KrF 3,9 (4,2) – kan se mot fire pluss nå

V 4,6 (5,0)

MDG 4,2 (4,3)

R 5,1 (4,6)

3) Vi hevder aldri at disse beregningene svarer til fasiten. Vi står bare inne for utregningen: (i) Siste måling i hver kommune svarer til resultatet i kommunen; (ii) Kommunene forutsettes å levere samme antall stemmer i 2023 som i 2019; (iii) Endringene mot 2019 i prosent (ikke prosentpoeng) i kommuner som ikke er målt, blir som i summen av målte kommuner; (iv) I kommuner som er målt to eller flere ganger, legges den sist publiserte til grunn.

4) Blokkene, kommunevalget:

Pollofpolls, basert på lokale målinger: Borgerlige 47,8 vs rødgrønne 45,1 = brgl +2,7.

Kantar/TV2 april 2023: Borgerlige 47,7 vs rødgrønne 45,6 = brgl +2,1.

Kantar/TV2 mars 2023: Borgerlige 48,7 vs rødgrønne 46,6 = brgl +2,1.

Norstat for NRK/Aftp april 2023: Borgerlige 41,7 vs rødgrønne 51,2 = rødgrønne +9,5.

Norstat for VL/Dgbl ultimo mars 2023: Borgerlige 47,0 vs rødgrønne 47,5 = rødgrønne +0,5.

Norstat for NRK/Aftp mars 2023: Borgerlige 44,4 vs rødgrønne 48,5 = rødgrønne +4,1.

5) Kantar for TV2 i mars og april og sum lokale målinger har omtrent samme blokkforskjell. Norstat for NRK og Aftenposten har f.t. en rødgrønn sving.

6) Senterpartiet kommunevalget: Sp hadde 7,1 pst iht lokale målinger den 1. januar 2023. Fra 23. januar har Sp vært på 6-tallet. Svakeste nasjonale målinger om kommunevalg for Sp i år er Norstat/NRK/Aftp i februar med 8,1 og Kantar/TV2 i april med 8,3.

7) Senterpartiet fylkestingsvalget: Sp hadde 7,8 på vår beregning den 1. januar i år mot 7,5 primo april. Denne beregningen bygger på fylker som i F-2019 leverte 87 pst av stemmene.

8) Se også Svein Tore Marthinsens nyhetsbrev fredag 7. april 2023 med særskilt om Senterpartiet. Vi anbefaler alle å tegne abonnement på Marthinsens nyhetsbrev.

9) Da vi søndag 8. september 2019 satte strek for forrige kommunevalgkamp, var partienes nivåer iht lokale målinger med vår beregningsmåte slik (i parentes resultatet i k-19):

Ap 24,4 (24,8) – avvik 0,4

H 19,9 (20,1) – avvik 0,2

Frp 8,2 (8,2) – avvik 0

SV 6,5 (6,1) – avvik 0,4

Sp 14,6 (14,4) – avvik 0,2

KrF 4,2 (4,0) – avvik 0,2

V 4,1 (3,9) – avvik 0,2

MDG 7,2 (6,8) – avvik 0,4

R 4,2 (3,8) – avvik 0,4

Sum avvik 2,4 for stortingspartiene. Det er først og fremst Jon Aabyes nøyaktighet som gir så små avvik.

Sum SV+MDG+R stod for 1,2 av avviket. Alle tre partier hadde marginalt sterkere lokale målinger enn valgresultatet.

Se kommentaren 8. september 2019 pkt 2.

Av de nasjonale målingene om kommunevalg i sluttfasen var Opinion for ANB den 6. september 2019 nærmest med sum avvik 5,5.

10) I 2019 hadde vi målinger i 178 kommuner. Disse 178 kommunene leverte 2.045.601 godkjente stemmer i kommunevalget 2015 – svarende til 85 pst av 2.392.381 stemmer i 2015. Så langt i denne valgkampen har vi målinger i kommuner som leverte 1.549.652 stemmer i K-2019 = 58 pst av 2.682.605 stemmer i 2019.

11) Også i 2015 var denne beregningsmåten nær valgresultatet.

Johan Giertsen

Del på Facebook