Poll of polls

«Valgresultatet» – lokale målinger

Publisert 8. september 2019. Sist endret 8. september 2019.

1) Vi har mottatt målinger i 178 kommuner – halvparten av landets 356 kommuner. Disse 178 kommunene leverte 2.045.601 godkjente stemmer i kommunevalget 2015 – svarende til 85 pst av 2.392.381 stemmer.

2) Valgresultatet i kommunevalget blir dette – så fremt (i) siste måling i hver kommune svarer til resultatet i kommunen, (ii) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2019 som for fire år siden, og (iii) endringene mot 2015 i ikke målte kommuner blir relativt sett som summen av målte kommuner:

Ap 24,43

H 19,87

Frp 8,20

SV 6,54

Sp 14,59

KrF 4,18

V 4,10

MDG 7,19

R 4,16

3) Senterpartiet har i denne beregningen 12,2 pst av de "opptalte" stemmene i de 178 målte kommunene. Landstendens Sp 14,59 forutsetter at de 178 ikke målte kommunene har samme relative endring mot 2015 som de målte. Skal Sp komme opp til 14,59 pst, må partiet oppnå 28,8 pst i summen av de gjenstående 178 kommunene som leverte 346.780 stemmer i kvlg 2015.

4) Ser vi bare på lokale målinger med spørsmål om kommunevalg publisert i september, finner vi målinger i 54 kommuner som leverte 55 pst av stemmene i kommunevalget 2015. Landsresultatet blir da dette med vår beregning:

Ap 23,32

H 19,03

Frp 8,38

SV 6,63

Sp 17,16

KrF 4,17

V 4,42

MDG 7,47

R 3,82

Kommunene som er målt kombinert med vår beregningsmåte, kan gi Senterpartiet en "fordel" i denne beregningen.

5) Vi minner om feilmarginene ved målingene, feilkilder ved beregningsmåten, og at målte kommuner ikke nødvendigvis er dekkende for hele landet.

6) En svakhet ved beregninger iht lokale målinger er at målingene kan være "gamle", i den forstand at velgerne kan ha endret preferanser. Vi minner om at både Respons (VG) og Kantar (TV2) har antydet at Arbeiderpartiet kan stå sterkere i innspurten enn i f.eks. forrige uke.

7) Hjertelig takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook