Poll of polls

Vinneren: Poll of polls fylkestingsvalget

Publisert 15. september 2015. Sist endret 15. september 2015.

1) Tabellen under sammenliger resultatet i kommunevalget med poll of polls og valgdagsmålingene for kommunevalget fra TV2 (TNS Gallup) og VG (InFact).

2) Vi har også sammenstilt poll of polls fylkestingsvalget med resultatet i fylkestingsvalget.

3) Vi minner om at disse undersøkelsene er høyst ulike beregninger.

4) TNS Gallup og InFact har i valgdagsmålingene spurt velgere som har avgitt stemme.

5) Poll of polls er en beregning på bakgrunn av målinger opptatt og publisert før valget. Grunnlaget for poll of polls kommunevalget var målinger i 180 kommuner som leverte 81 pst av stemmene i kvlg 2011. Grunnlaget for poll of polls fylkestingsvalget var målinger i seksten fylker som leverte 86,4 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011.

6) Sum avvik for stortingspartiene og Rødt i disse undersøkelsene:

(i) Poll of polls fylkestingsvalget - 4,4

(ii) TV2 valgdagsmåling kommunevalget - 4,5

(iii) Poll of polls kommunevalget - 4,9

(iv) VG valgdagsmåling kommunevalget - 5,5

Kommunevalget 2015 - valgdagsmålinger vs poll of polls

VG = InFact for VG, valgdagsmålig TV2 = TNS Gallup for TV2, valgdagsmåling

VG valgdag TV2 valgdag Poll of polls Kvlg 2015 Avvik VG Avvik TV2 Avvik poll of polls
Ap 32,3 33 31,6 33 0,7 0 1,4
Sp 7,3 8 7,5 8,5 1,2 0,5 1
SV 4,8 4 4,3 4,1 0,7 0,1 0,2
MDG 5,2 5,4 4,3 4,2 1 1,2 0,1
R 2,1 2,5 2 2 0,1 0,5 0
Ap+Sp+SV+MDG+R 51,7 52,9 49,7 51,8
Frp 10,7 8,9 11,4 9,5 1,2 0,6 1,9
H 22,9 22,7 23,3 23,2 0,3 0,5 0,1
KrF 5,3 5,3 5,6 5,4 0,1 0,1 0,2
V 5,7 6,5 5,5 5,5 0,2 1 0
Frp+H+KrF+V 44,6 43,4 45,8 43,6 5,5 4,5 4,9

Fylkestingsvalget 2015 vs pollofpolls

Poll of polls Ftv 2015 Avvik
Ap 33,1 33,6 0,5
Sp 6,8 8 1,2
SV 4,2 4 0,2
MDG 5 5 0
R 2,1 2,2 0,1
Ap+Sp+SV+MDG+R 51,2
Frp 11,1 10,3 0,8
H 24,8 23,5 1,3
KrF 5,5 5,6 0,1
V 5,1 4,9 0,2
Frp+H+KrF+V 46,5 4,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no