Poll of polls

Thriller i Trondheim – Sp på vippen i Trøndelag

illustrasjon

Publisert 24. mars 2023. Sist endret 24. mars 2023.

Trondheim kommunestyrevalg og Trøndelag fylkestingsvalg – Norstat for NRK og Adresseavisen – publisert 23. mars 2023.

Målingene har 600 spurte med 411 respondenter med parti-preferanse i Trondheim og 394 i Trøndelag. En anbefaling herfra vil være at to så ressurssterke medier som NRK og Adresseavisen øker antall spurte, f.eks. til 800 spurte slik Bergens Tidende har for sine målinger i Bergen.

Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Trondheim bystyre 67 representanter iht målingen (k-2019):

a. Ap 11 (17)

b. Frp 3 (4)

c. H 23 (14)

d. KrF 1 (1)

e. R 7 (5)

f. Sp 1 (5)

g. SV 10 (8)

h. V 4 (3)

i. MDG 6 (7)

j. Pp 1 (3)

k. INP 0,7 pst (0).

l. Ap+R+SV+MDG = 34 (flertall)

m. Ap+Sp+R+SV+MDG = 35 (flertall)

n. Frp+H+KrF+V = 31 (mindretall)

o. Frp+H+KrF+Pp+V = 32 (mindretall)

2) Vi spurte 13. Juli 2022 på denne plass om SV tar sikte på ordføreren i Trondheim.

3) Dette spørsmålet er ikke blitt mindre aktuelt etter NRKs og Adresseavisens måling:

a. SV ble målt til 14,6 (11,3 i 2019 og 5,8 i 2011) vs Ap 16,6 (25,0 i 2019 og 39,4 i 2011).

b. Ap ble målt til mindre enn en tredjedel av egen stortingsblokk; 16,6 vs blokken 52,2. I mars-målingen fra InFact for Nidaros fikk Ap 20,4 og blokken 51,9.

c. Så blir spørsmålet om SV+R+MDG kan samle seg om at f.eks. største parti blant disse bør få ordføreren.

4) Blokkstillingen rødgrønne vs borgerlige strammer seg til, slik at Høyres sjanser på å vinne ordføreren stiger:

a. Sum Fp+H+KrF+V fikk 32,7 i kvlg 2019 mot 45,9 hos Nidaros og 44,9 hos NRK/Adressa i mars.

b. Skulle Sp og Pp og eventuelt INP se mot borgerlig side i trønderhovedstaden, er vi nær dødt løp.

5) Trondheim er derfor en thriller; både balansen innad i den rødgrønne blokken og om rødgrønne eller borgerlige vinner flertall.

6) Trøndelag fylkesting 57 repr iht målingen (fylkestingsvalget 2019):

a. Ap 13 (18)

b. Frp 3 (3)

c. H 16 (9)

d. KrF 2 (1)

e. R 3 (3)

f. Sp 10 (13)

g. SV 6 (4)

h. V 3 (2)

i. MDG 3 (4)

j. INP 0,6 pst (0)

k. Pp 1 (2)

l. Ap+Sp+SV+MDG+R = 35 (flertall)

m. Ap+Sp+SV = 29 (flertall)

n. Frp+H+KrF+V+Pp = 25 (mindretall)

o. Frp+H+Sp = 29 (flertall) – Sp på vippen

7) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for hans analyse av bakgrunnstallene. Observasjoner og tekst i pkt 8 flg skal krediteres Gabriel.

8) Lojalitet mot K-19 i Trondheim (lojalitet mot F-19 i Trøndelag):

a. Ap: 51 (49)

b. H: 88 (83)

c. Frp: 44 (61)

d. Sp: 11 (51)

e. SV: 72 (64)

f. KrF: 72 (65)

g. V: 47 (69)

h. MDG: 60 (72)

i. R: 85 (64)

9) Arbeiderpartiet har lik nedgang i prosentpoeng fra forrige valg både i Trondheim og i Trøndelag, og da også tilnærmet lik lojalitet.

10) Høyre har enda større framgang i Trondheim enn i Trøndelag, og klart høyere lojalitet i trønderhovedstaden.

11) Ser vi på f.eks. Rødt, er lojaliteten knallsterke 85 i Trondheim med nest størst framgang siden valget i 2019, men kun 64 på fylkestingsvalget og minimal framgang fra forrige valg.

12) Senterpartiet er en historie for seg selv. 51 pst lojalitet på fylkestingsvalg må sies å være respektabelt i en situasjon hvor det nasjonale stortingssnittet er på 34 pst, mens 11 pst lojalitet i Trondheim speiler den Sp-kollapsen vi også har sett i Oslo og Bergen.

13) Senterpartiet taper 24 pst brutto til Høyre i Trondheim og 9 pst brutto i Trøndelag.

14) Ap taper mer til Høyre i Trondheim enn i Trøndelag, mens det er motsatt med tapet til SV.

15) SV vinner mye velgere fra MDG både i Trondheim og i Trøndelag, men vinner kun velgere fra Rødt på spørsmål om fylkestingsvalg. Overgangen mellom SV og Rødt i Trondheim går ørlite i Rødts favør.

16) Fremskrittspartiets matrise i Trondheim er svært utfordrende for partiet, med en nedgang på 1,3 prosentpoeng fra 2019 til det klart laveste nivået denne valgperioden. Hovedgrunnen er enkel: Partiet taper 34 pst av velgerne brutto til Høyre. På fylkesmålingen er tilsvarende overgang 12 pst.

17) Venstre har klart større framgang på fylkestingsmålingen enn kommunevalg, noe som først og fremst henger sammen med 20 prosentpoeng høyere lojalitet.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Norstat / Adressa / NRK 23/3-23 22 23 30 31 1
InFact / Nidaros 15/3-23 25 25 31 32 0
Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 24 28 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2023

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 InFact / Nidaros 1/9-22 Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 InFact / Nidaros 15/3-23 Norstat / Adressa / NRK 23/3-23
Ap 30,3 24,1 25,5 24,0 21,5 20,4 16,6
Høyre 18,3 29,2 28,0 27,6 28,5 29,3 33,4
Frp 7,4 5,4 5,5 8,3 5,5 8,7 3,8
SV 11,5 12,3 11,0 14,0 9,6 13,5 14,6
Sp 7,7 2,0 2,8 2,8 3,1 3,0 1,3
KrF 1,9 2,0 2,0 1,5 1,5 2,2 2,2
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,8 6,0 5,7 5,5
MDG 6,5 6,2 6,8 7,5 6,5 5,9 8,9
Rødt 6,9 4,6 5,0 7,9 9,2 9,1 10,8
Andre 3,7 8,5 8,0 1,8 8,6 2,2 2,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 56,2 49,9 51,9 52,2
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 42,2 41,5 45,9 44,9
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 9,1 10,6 10,9 9,0

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Trøndelag 1979-2023

Oppslutning i prosent.

F 2023 K 2023 Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 Norstat / Adressa / NRK 23/3-23
Ap 27,3 nan 25,7 21,4
Høyre 22,6 nan 19,7 25,9
Frp 6,6 nan 10,4 5,0
SV 8,0 nan 6,8 10,0
Sp 11,8 nan 15,6 15,9
KrF 2,5 nan 2,1 2,7
Venstre 4,0 nan 3,0 4,6
MDG 4,4 nan 8,6 5,5
Rødt 4,1 nan 7,3 5,2
Andre 8,7 nan 0,9 3,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 55,6 nan 64,0 58,0
Frp + H + KrF + V 35,7 nan 35,2 38,2
Sp + KrF + V 18,3 nan 20,7 23,2

Trøndelag leverte ved kommunevalget 2023 220 139 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner