Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Borgerlig i Viken

illustrasjon

Publisert 26. januar 2023. Sist endret 26. januar 2023.

Fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold – Respons for Viken Høyre – publisert 26. januar 2023.

1) Viken skal deles. Fylkeskommunene i Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenoppstå. Respons har for Høyre målt fylkestingsvalget i de tre fylkene.

2) Vi har lagt ut sammenligningstall 1975–2019 for de 15 valgkretsene i fylkestingsvalget i år.

3) Se tabellene for målingene fra Respons – sammenlignet med (i) Akershus, Buskerud og Østfold i F-2011, og (ii) sammenlignet med F-19 i sum kommunene som i dag utgjør hhv Akershus, Buskerud og Østfold. Takk til Jon Aabye.

4) Respons har vektet mot S-2021. Lojalitet og overganger har stortingsvalget 2021 som grunnlag.

5) Gabriel Steinsbekks merknader:

a. En samlet lojalitetsoversikt er interessant. Se tabell under.

b. Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet er veldig lik i alle tre fylkene, og også ganske lik nivåene fra de nasjonale storingsmålingene, om enn litt lavere.

c. Ellers har Rødt høyere lojalitet på disse tre fylkesmålingene enn på stortingsmålingene, og det samme har Sp i både Akershus og Buskerud.

d. Overgangene mellom Ap og Høyre er rimelig lik på alle tre målingene og de nasjonale stortingsmålingene:

i. Østfold: Ap taper 13 pst og vinner 4,5 pst tilbake.

ii. Buskerud: Ap taper 13 pst og vinner 0 pst tilbake.

iii. Akershus: Ap taper 13 pst og vinner 2 pst tilbake.

iv. Nasjonal samlematrise for stortingsmålinger så langt i januar: Ap taper 13 pst og vinner tilbake 0,5 pst.

e. Det er altså Østfold som skiller seg litt ut hva gjelder overgangen fra H og Ap, og det er også her Ap taper minst oppslutning fra forrige fylkestingsvalg.

f. Ellers ser MDG ut til å ha nesten falt gjennom gulvet i både Østfold og Buskerud, og så blir det veldig interessant å følge med på INP som er inne med mandat i Akershus og Demokratene i Buskerud.

6) Merk at når Gabriel viser til f.eks. Østfold der Ap taper 13 pst og vinner 4,5 pst tilbake, betyr det at 13 pst av Ap-velgerne i Østfold i 2021 går til Høyre, og at 4,5 pst av H-velgerne i fylket i 2021 går til Ap. Prosentene har altså ulike grunnlag.

7) «Andre» partier med mandatsjanser iht Respons:

a. Akershus: INP 1,3 – 1 mandat.

b. Østfold: INP 1,2 – nær mandat.

c. Buskerud: Demokratene 1,9 – 1 mandat. INP 1,3 i Buskerud er nær mandat.

8) Sum Viken iht målingene (F-2019):

a. Ap 19,8 (24,2)

b. H 35,8 (25,1)

c. Frp 11,3 (8,8)

d. SV 6,7 (4,6)

e. Sp 5,4 (13,2)

f. KrF 2,5 (2,6)

g. V 4,9 (3,6)

h. MDG 3,6 (7,6)

i. R 6,1 (3,2)

j. Andre 3,9 (7,2)

k. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Lojalitet mot stv 2021 – målinger Viken jan 2023 – Respons/H

Akershus Buskerud Østfold
Ap 50 50 51
H 82 79 78
Frp 63 58 63
Sp 38 39 29
SV 62 57 63
KrF 64 49 84
V 49 60 35
MDG 49 43 42
R 78 73 75

Akershus 2011–2023

F-2011 korrigert for Jevnaker+Lunner+Hurum+Røyken+Rømskog. Jan 23 = Respons/H. F-19: Akershus' andel av Viken.

Jan.23 % F-2019 % F-2011 %
Ap 58290 18,5 71 522 22,7 85922 31,4
H 121936 38,7 89 579 28,4 98917 36,2
Frp 31823 10,1 27 214 8,6 32180 11,8
SV 22055 7,0 15 187 4,8 11301 4,1
Sp 12603 4,0 30 273 9,6 8397 3,1
KrF 6932 2,2 7 136 2,3 8779 3,2
V 18590 5,9 15 381 4,9 16742 6,1
MDG 13233 4,2 27 653 8,8 3719 1,4
R 17959 5,7 9 678 3,1 2956 1,1
A 11658 3,7 21 456 6,8 4381 1,6
SUM 315079 315079 273294
Ap+Sp+SV+MDG+R 39,4 49,0 41,1
H+Frp+V+KrF 56,9 44,2 57,3
Ap+Sp+SV+R 35,2 40,2 39,7
H+Frp+V 54,7 41,9 54,1
Ap+Sp+SV 29,5 37,1 38,6
Ap+SV 25,5 27,5 35,6
Ap+Sp 22,5 32,3 34,5
H+Frp 48,8 37,1 48,0
H+V+KrF 46,8 35,6 45,5
SV+R 12,7 7,9 5,2

Østfold

Jan.23 % F-2019 % F-2011 %
Ap 29298 23,1 34 849 27,5 47 298 40,1
H 37795 29,8 22 578 17,8 29 591 25,1
Frp 17122 13,5 11 296 8,9 15 246 12,9
SV 8371 6,6 5 329 4,2 3 496 3,0
Sp 7483 5,9 21 930 17,3 6 366 5,4
KrF 4566 3,6 4 539 3,6 6 880 5,8
V 3805 3,0 2 391 1,9 4 348 3,7
MDG 3551 2,8 7 602 6,0 932 0,8
R 9385 7,4 5 302 4,2 1 345 1,1
A 5455 4,3 11 015 8,7 2 401 2,0
SUM 126831 126831 117903
Ap+Sp+SV+MDG+R 45,8 59,1 50,4
H+Frp+V+KrF 49,9 32,2 47,6
Ap+Sp+SV+R 43,0 53,1 49,6
H+Frp+V 46,3 28,6 41,7
Ap+Sp+SV 35,6 49,0 48,5
Ap+SV 29,7 31,7 43,1
Ap+Sp 29,0 44,8 45,5
H+Frp 43,3 26,7 38,0
H+V+KrF 36,4 23,3 34,6
SV+R 14,0 8,4 4,1

Buskerud

F-2011 korrigert for Hurum+Røyken+Svelvik.

Jan.23 % F-2019 % F-2011 %
Ap 22581 19,7 28 484 24,8 35652 34,9
H 39545 34,5 27 432 23,9 34127 33,4
Frp 14213 12,4 10 202 8,9 11160 10,9
SV 7107 6,2 4 842 4,2 3272 3,2
Sp 9743 8,5 21 515 18,8 6777 6,6
KrF 2178 1,9 2 661 2,3 3703 3,6
V 5043 4,4 2 463 2,1 4948 4,8
MDG 3209 2,8 6 873 6,0 765 0,7
R 6419 5,6 2 562 2,2 1090 1,1
A 4587 4,0 7 591 6,6 701 0,7
SUM 114625 114625 102195
Ap+Sp+SV+MDG+R 42,8 56,1 46,5
H+Frp+V+KrF 53,2 37,3 52,8
Ap+Sp+SV+R 40,0 50,1 45,8
H+Frp+V 51,3 35,0 49,2
Ap+Sp+SV 34,4 47,8 44,7
Ap+SV 25,9 29,1 38,1
Ap+Sp 28,2 43,6 41,5
H+Frp 46,9 32,8 44,3
H+V+KrF 40,8 28,4 41,9
SV+R 11,8 6,5 4,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner