Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Østfold

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 14 675 25,8 17 968 23,4 32 643 25,0 0,0 11 11
H 15 651 27,5 19 531 25,4 35 182 27,0 0,0 12 12
Frp 7 212 12,7 10 282 13,4 17 494 13,4 0,0 6 6
SV 3 236 5,7 3 135 4,1 6 371 4,9 0,0 2 2
Sp 3 199 5,6 6 091 7,9 9 290 7,1 0,0 3 3
KrF 1 915 3,4 2 828 3,7 4 743 3,6 0,0 2 2
V 1 369 2,4 1 918 2,5 3 287 2,5 0,0 1 1
MDG 2 213 3,9 2 547 3,3 4 760 3,6 0,0 2 2
R 2 344 4,1 2 703 3,5 5 047 3,9 0,0 2 2
Andre (vis) 5 126 9,0 6 536 8,5 11 662 8,9 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
25 667 45,1 32 444 42,2 58 111 44,5 0,0 20 20
H+Frp+
KrF+V
26 147 45,9 34 559 45,0 60 706 46,5 0,0 21 21
Nærmest til å vinne mandat: INP (7 stemmer), tape mandat: H (54 stemmer)
Stemmeberettigede: 249 268 Fremmøte: 53,7 % Opptalte stemmer: 133 780
Oppdatert: 18/9 kl 19:56:55 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
18/9 - 19:56 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
18/9 - 19:56 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
18/9 - 19:56 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
18/9 - 19:56 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
18/9 - 19:56 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
14/9 - 10:30 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
14/9 - 10:02 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
14/9 - 10:02 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9
12/9 - 19:31 25,0 27,0 13,4 4,9 7,1 3,6 2,5 3,6 3,9 8,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Poll of polls (brutt ned) 23,9 (11) 23,8 (11) 11,2 (5) 6,1 (3) 9,8 (4) 3,4 (1) 2,8 (1) 4,0 (2) 4,6 (2) 6,9 (3)
Siste lokale målings 22,8 (10) 29,9 (13) 14,9 (7) 5,4 (2) 6,6 (3) 4,1 (2) 3,0 (1) 2,8 (1) 5,3 (2) 5,2 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,0 (10) 26,9 (12) 11,4 (5) 5,0 (2) 11,2 (5) 3,3 (1) 1,9 (1) 2,7 (1) 6,2 (3) 6,0 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Frp 24 51 42
Høyre 35 55 34
KrF 40 54 40
Venstre 27 46 52
Sp 44 47 50
Ap 49 51 49
SV 36 52 50
Rødt 49 45 63
MDG 22 47 41
Pensjonistpartiet 14 65 29
Liberalistene 8 49 0
Industri- og Næringspartiet 12 57 8
Partiet Sentrum 10 52 50
Norgesdemokratene 17 58 53
NOREXIT 14 60 43
Konservativt 20 58 25
Sum 421 52 44
| Tidligere valg | Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2019 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 32.2 (0) 41.2 (18) 51.9 (23) 43.5 (19) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 59.2 (0) 48.4 (22) 42.9 (18) 48.1 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 22.8 (0) 16 (6) 13.7 (6) 16.4 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om dette fylket

 • Borgerlig i Viken (26/1-2023)

  Fylkesfakta

  Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)309 161
  Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2019 0
  Mandater i fylkestinget 43 (mandatfordeling)
  Fylkesordførere etter 2007

  Mer informasjon Wikipedia

  Lokale meningsmålinger for dette fylket

  Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

  Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
  InFact / Amedia 28/6- 2023 22,8 (10) 29,9 (13) 14,9 (7) 5,4 (2) 6,6 (3) 4,1 (2) 3,0 (1) 2,8 (1) 5,3 (2) 5,2 (2)
  Respons / Høyre 26/1- 2023 23,1 (10) 29,8 (14) 13,5 (6) 6,6 (3) 5,9 (3) 3,6 (2) 3,0 (1) 2,8 (1) 7,4 (3) 4,3 (0)

  Tidligere kommunevalgresultater i fylket

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned

  Tidligere fylkestingsvalg

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned