Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Buskerud

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 12 530 22,1 11 607 20,4 24 137 21,8 0,0 10 10
H 18 083 31,9 15 388 27,0 33 471 30,2 0,0 15 15
Frp 7 030 12,4 7 210 12,7 14 240 12,8 0,0 6 6
SV 3 152 5,6 2 455 4,3 5 607 5,1 0,0 2 2
Sp 4 336 7,7 6 309 11,1 10 645 9,6 0,0 5 5
KrF 1 307 2,3 1 418 2,5 2 725 2,5 0,0 1 1
V 1 879 3,3 2 069 3,6 3 948 3,6 0,0 2 2
MDG 2 065 3,6 1 900 3,3 3 965 3,6 0,0 2 2
R 1 719 3,0 1 483 2,6 3 202 2,9 0,0 1 1
Andre (vis) 4 500 8,0 4 396 7,7 8 896 8,0 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
23 802 42,1 23 754 41,7 47 556 43,0 0,0 20 20
H+Frp+
KrF+V
28 299 50,0 26 085 45,8 54 384 49,1 0,0 24 24
Nærmest til å vinne mandat: Ap (101 stemmer), tape mandat: H (139 stemmer)
Stemmeberettigede: 212 213 Fremmøte: 53,5 % Opptalte stemmer: 113 500
Oppdatert: 19/9 kl 13:25:43 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
20/9 - 15:15 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
19/9 - 13:25 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
19/9 - 13:25 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
19/9 - 13:25 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
19/9 - 13:25 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
19/9 - 13:25 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
19/9 - 13:25 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
14/9 - 10:30 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0
14/9 - 10:02 21,8 30,2 12,8 5,1 9,6 2,5 3,6 3,6 2,9 8,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Poll of polls (brutt ned) 21,8 (10) 31,8 (15) 11,2 (5) 6,2 (3) 10,6 (5) 2,2 (1) 3,2 (2) 3,9 (2) 2,5 (1) 5,3 (3)
Siste lokale målings 19,7 (9) 34,5 (17) 12,4 (6) 6,2 (3) 8,5 (4) 1,9 (1) 4,4 (2) 2,8 (1) 5,6 (3) 3,9 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,0 (10) 35,8 (17) 11,4 (5) 5,1 (2) 12,1 (6) 2,1 (1) 2,1 (1) 2,7 (1) 3,3 (2) 4,6 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Frp 29 52 21
Høyre 46 52 43
KrF 22 57 36
Venstre 28 51 43
Sp 53 48 49
Ap 48 47 50
SV 23 40 43
Rødt 32 52 56
MDG 22 47 45
Pensjonistpartiet 10 64 40
Liberalistene 8 42 13
Industri- og Næringspartiet 17 55 6
Alliansen - Alternativ for Norge 10 55 30
Partiet Sentrum 10 44 40
Norgesdemokratene 7 51 57
Konservativt 11 58 36
Sum 376 50 41
| Tidligere valg | Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2019 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 37 (0) 48.4 (23) 53.2 (26) 51.4 (24) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 56.5 (0) 45 (21) 42.8 (20) 44.2 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 23.2 (0) 16 (8) 14.8 (7) 16.3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om dette fylket

 • Borgerlig i Viken (26/1-2023)

  Fylkesfakta

  Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)267 060
  Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2019 0
  Mandater i fylkestinget 47 (mandatfordeling)
  Fylkesordførere etter 2007

  Mer informasjon Wikipedia

  Lokale meningsmålinger for dette fylket

  Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

  Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
  Respons / Høyre 26/1- 2023 19,7 (9) 34,5 (17) 12,4 (6) 6,2 (3) 8,5 (4) 1,9 (1) 4,4 (2) 2,8 (1) 5,6 (3) 3,9 (1)

  Tidligere kommunevalgresultater i fylket

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned

  Tidligere fylkestingsvalg

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned