Poll of polls

«Ordfører-ras»?

illustrasjon

Publisert 11. januar 2023. Sist endret 11. januar 2023.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap23,03,01,4
H29,20,93,3
Frp9,0-1,6-2,3
SV7,10,80,2
Sp9,10,50,9
KrF3,7-0,7-0,3
V4,60,4-0,4
MDG4,20,10,0
R5,8-0,32,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 900 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – landsomfattende – Kantar for TV2 – publisert 11. januar 2023.

1) Jon Aabye har fordelt landets 356 kommuner iht innbyggertall 30. september 2022, og sum partienes oppslutning i disse kommunene i kvlg 2019 – til høyre kommunegruppens andel av det nasjonale antall stemmer i kvlg 2019:

a. 173 kommuner 1–4999 innb – 8 pst

b. 69 kommuner 5000–9999 innb – 9 pst

c. 94 kommuner 10000–49999 innb – 35 pst

d. 20 kommuner +50000 – 48 pst

2) Oppslutning i kvlg 2019 for sum Ap+Sp+SV+R i disse kommunegruppene:

a. 173 kommuner 1–4999 innb: 67 pst

b. 69 kommuner 5000–9999 innb: 60 pst

c. 94 kommuner 10000–49999 innb: 54 pst

d. 20 kommuner +50000: 40 pst (MDG 10 pst)

3) Vi ser at sum Ap+Sp+SV+R ikke overraskende faller med økende kommunestørrelse, særlig fordi Sp har sin styrke i de mindre kommunene.

4) Borgerlig sides mulighet til å veksle inn eventuell fremgang i kommunevalget 2023 til flere ordførere vil da – heller ikke overraskende – være størst i de større kommunene.

5) Fordi Ap+Sp står sterkt i de 173 kommunene med færre enn 5.000 innbyggere (61 pst for sum Ap+Sp i disse i k-19), er det lite sannsynlig med et «ordfører-ras» for regjeringspartiene, hvis det med «ras» siktes til antall ordførere.

6) Observasjoner i lys av nasjonale kommunetall så langt:

a. Sum Ap+Sp henter +32 pst på kommunemålingene til både Norstat (NRK/Aftp) og Kantar (TV2).

b. Jon Aabyes beregning iht lokale målinger (som f.t. dekker 56 pst av stemmene i k-19), gir +28 pst for Ap+Sp.

c. Hvis Norstat og Kantar har truffet, skal lokale målinger fra nå av antyde et høyere nivå for sum Ap+Sp enn høsten 2022. Remålinger skal i hovedsak gå i pluss for Ap+Sp, sammenlignet med målingene i fjor.

7) Vil landsmålingene – eller beregninger bygget på lokale målinger – treffe best på resultatet nasjonalt? Fasiten kommer valgnatten, men vi vil i all beskjedenhet minne om at Aabyes nøyaktighet ledet til nær blink både i 2015 og 2019. I 2019 var Aabyes beregning så nær fasiten som det er mulig å komme:

a. 2015.

b. 2019.

c. I k-2019 var avvikene mellom Aabyes beregning og landsresultatet: Ap 0,4 – H 0,2 – Frp 0,0 – SV 0,4 – Sp 0,2 – KrF 0,2 – V 0,2 – MDG 0,5 – R 0,4. Sum avvik 2,5 for stortingspartiene.

d. Av landsmålingene i innspurten før k-19 var Opinion nærmest med avvik 5,7 for stortingspartiene. Opinion bommet for Høyre, men var ellers nær blink.

8) Oslo:

a. Brytes TV2s nasjonale måling om kommunevalg ned på Oslo, blir det et hårfint borgerlig flertall 30 vs 29 i bystyret.

b. Beregningen forutsetter at partienes relative endring mot k-19 er den samme i alle kommuner. Forutsetningen er da bl.a. at Høyre vokser 45 pst i alle kommuner, som i Oslo vil være fra 25,4 til 36,9.

c. Vi har så langt ingen lokal måling som antyder en så sterk vekst for Høyre i hovedstaden.

Kommunevalget – januar 2023

NRK/Aftp TV2 Pollofpolls Kvlg 2019 Stort.snitt 11.jan 23
Ap 23,3 23 21,2 24,8 19
Sp 9,2 9,1 7,1 14,4 6
SV 6,8 7,1 7,9 6,1 8,9
MDG 5,6 4,2 4,2 6,8 3,9
R 5,8 5,8 5,4 3,8 6,2
Ap+Sp+MDG+R 50,7 49,2 45,8 55,9 44
Frp 8,5 9 10,6 8,2 12,9
H 26,8 29,2 27,5 20,1 30,7
KrF 2,9 3,7 3,8 4 2,9
V 3,9 4,6 4,9 3,9 4,5
Frp+H+KrF+V 42,1 46,5 46,8 36,2 51
Andre 7,2 4,3 7,9 4,9
19-vekting 21-vekting

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger