Poll of polls

Pollofpolls traff (nær) blink

Publisert 10. september 2019. Sist endret 10. september 2019.

1) Vi tillater oss i all beskjedenhet å gjøre oppmerksom på at "valgresultatene" vi la ut søndag 8. september traff nær fasiten.

2) Til venstre vår manuelle beregning av kommunevalget basert på 178 kommuner lagt ut søndag 8. september – valgresultatet – til høyre avvik pr. parti:

Ap 24,4 – 24,8 – 0,4

H 19,9 – 20,1 – 0,2

Frp 8,2 – 8,2 – 0,0

SV 6,5 – 6,1 – 0,4

Sp 14,6 – 14,4 – 0,2

KrF 4,2 – 4.0 – 0,2

V 4,1 – 3,9 – 0,2

MDG 7,2 – 6,7 – 0,5

R 4,2 – 3,8 – 0,4

3) Sum avvik 2,5 for stortingspartiene. Tusen takk til Jon Aabye for en samvittighetsfull og tidkrevende dag-til-dag beregning som kom nær blink.

4) Den elektroniske beregningen på våre nettsider har et marginalt avvikende grunnlag, og hadde sum avvik 2,8 for stortingspartiene.

5) Fylkestingsvalget søndag 8. september på pollofplls.no vs fasiten. Fra venstre vår elektroniske beregning – landsresultatet – avvik:

Ap 24,5 – 24,2 – 0,3

H 21,1 – 20,3 – 0,8

Frp 9,6 – 8,6 – 1,0

SV 6,5 – 6,0 – 0,5

Sp 14,5 – 14,5 – 0,0

KrF 3,5 – 4,1 – 0,6

V 3,5 – 3,5 – 0

MDG 7,5 – 7,5 – 0

R 3,9 – 3,9 – 0

6) Sum avvik 3,2 i fylkestingsvalget.

7) I den manuelle beregningen av fylkestingsvalget var sum avvik 3,8. Tusen takk til Jon Aabye for en nøyaktig beregning hver gang en ny fylkesmåling ble publisert. Forskjellen mellom beregningene var at den manuelle også tok med målinger med partier som oppdragsgivere.

8) Vi har på nettsidene lagt ut en rangering av de mest treffsikre målingene. Nasjonalt var Opinion nærmest i kommunevalget med sum avvik 5,7 for stortingspartiene. Problemet til Opinion var sluttmålingen for Høyre med 17,6. For de øvrige partiene hadde Opinion en usedvanlig solid treff.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no