Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Oslo: Borgerlige henter +17.000 fra rødgrønne

illustrasjon

Publisert 26. desember 2022. Sist endret 26. desember 2022.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap15,4-4,8-4,6
H31,00,35,6
Frp4,5-1,9-0,8
SV13,91,44,8
Sp1,40,8-0,8
KrF1,80,60,1
V9,51,23,7
MDG10,70,5-4,6
R9,00,91,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommune- og stortingsvalg – Respons for Oslo Høyre – opptatt desember 2022 – 1.001 spurte.

Dagsavisen har omtalt målingen:

«nesten borgerlig flertall»

SV «puster … Ap i nakken»

Vi viser til kommentar 22. desember 2022. Vi skrev der at vi ville komme tilbake til overgangene mellom partiene.

1) Kommunevalg-målingen (stortingsmålingen): R 9,0 (7,7) – SV 13,9 (15,8) – MDG 10,7 (7,1) – Ap 15,4 (16,5) – Sp 1,4 (1,3) – V 9,5 (9,6) – KrF 1,8 (2,1) – H 31,0 (32,9) – Frp 4,5 (5,1) – Demokratene 0,8 (0,4).

a. Byrådet+Rødt og Frp+H+KrF+V henter begge 29 av 59 repr i Oslo bystyre.

b. Sp er på vippen.

2) Velger-overgangene må sees i lys av at Oslo leverte 365.467 stemmer i k-19 og 379.565 i s-21.

3) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for tekst og beregninger i pkt 4–7 (overganger), pkt 9 (uvektete råtall) og ikke minst hans pedagogiske fremstilling i pkt 12 av betydningen av om Oslo-målinger vektes mot 2019 eller 2021.

4) Velger-overganger på venstresiden:

a. I den første kommentaren om målingen viste vi til at MDG hentet klart mer fra SV – og Rødt klart mer fra Ap – på spørsmål om kommunevalg. Ser vi på nettoovergangene, blir dette bildet enda tydeligere: På spørsmål om kommunevalg vinner MDG 2.400 velgere fra SV, mens SV vinner 2.100 fra MDG på spørsmål om stortingsvalg.

b. Rødt vinner kun 500 velgere fra Ap på spørsmål om stortingsvalg, men hele 3.300 på spørsmål om kommunevalg.

c. For MDGs del er det ikke bare overgangene fra SV som er motsatt avhengig av om det spørres om kommune- eller stortingsvalg, det er de også i forholdet til Ap. MDG vinner 2.900 velgere fra byrådspartner Ap på spørsmål om kommunevalg, men taper 1.900 på spørsmål om stortingsvalg.

5) Ap til Høyre:

a. Arbeiderpartiet taper klart mer til Høyre på spørsmål om stortingsvalg (-17.800 netto) enn kommunevalg (-12.200 netto).

b. Samtidig har Ap både høyere barometertall og høyere lojalitet på spørsmål om stortingsvalg, altså der tapet til Høyre er størst. Det skyldes at Arbeiderpartiets nettotap til SV+MDG+R er mindre på spørsmål om stortingsvalg (-3.100 storting vs -8.800 kommune), som veier opp for det større tapet til H.

6) Ap henter også klart færre tidligere hjemmesittere på spørsmål om kommunevalg.

7) Overganger mellom «stortingsblokkene»: Hvis vi ser på nettoovergangene mellom «stortingsblokkene» i hovedstaden, så taper rødgrønn side 17.700 velgere til borgerlig side på spørsmål om kommunevalg, men 24.600 på spørsmål om stortingsvalg.

8) Refleksjoner overgangene:

a. Hadde rødgrønne hatt samme tap til borgerlige på kommune- som stortingsspørsmål, ville målingen hatt borgerlig flertall.

b. At Høyre henter flere fra Ap på stortings- enn kommunespørsmål, er tilfellet i hele landet – ikke bare i Oslo. Høyre har hatt 29–32 pst på månedssnittene av stortingsmålinger høsten 2022. Lokale målinger antyder rundt 27 og 29 pst for Høyre på spørsmål om hhv. kommune- og fylkestingsvalg.

c. Arbeiderpartiets svakeste kommunevalg i Oslo etter 1945 er 2019 med 20,0. I desember 2022 er partiet målt til 18,0 (Norstat/Aftp) og 15,4 (Respons/H).

d. Kan det rødgrønne flertallet i bystyret 2015–2023 vedvare selv om Ap faller ytterligere? Ja, hvis SV+MDG+R henter et tilstrekkelig antall frafalne Ap-velgere, jfr. Respons/H der Ap lekker mer til nærstående partier på spørsmål om kommune- enn stortingsvalg.

9) Uvektet – «råtall» – kommunevalg iht Respons/H (uvektet stortingsvalg):

a. Ap: 16,0 (17,0)

b. H: 32,9 (34,8)

c. Frp: 3,2 (3,6)

d. Sp: 1,3 (1,2)

e. SV: 14,3 (16,3)

f. KrF: 1,7 (2,1)

g. V: 8,7 (8,8)

h. MDG: 11,2 (7,5)

i. R: 8,8 (7,6)

j. Andre: 1,9 (1,2)

10) Kommunevalg Respons/H 22. desember (parentes Norstat/Aftp 7. desember):

a. Ap 15,4 (18,0)

b. H 31,0 (32,1)

c. Frp 4,5 (5,4)

d. SV 13,9 (10,2)

e. Sp 1,4 (0,9)

f. KrF 1,8 (1,5)

g. V 9,5 (6,2)

h. MDG 10,7 (13,0)

i. R 9,0 (8,4)

11) Norstat vekter mot k-2019, Respons mot s-21.

12) Betydningen av referansevalget (= vektingsvalget) – 2019 eller 2021:

a. Hovedpoenget er et parti kan få en helt ulik «base» av stemmer som lojaliteten tar utgangspunkt i, avhengig av partiets resultat i de respektive valgene.

b. Hvis vi bruker MDG i Oslo som eksempel, er det stor forskjell på «basen» fra 2019 med 15,3 pst oppslutning og den fra 2021 med 8,5 pst oppslutning. En så stor forskjell betyr at MDG med en lojalitet på 55 pst på spørsmål om kommunevalg med 2019 som referansevalg, vil ha lik oppslutning som ved en lojalitet på 100 pst med 2021 som referansevalg. (gitt at partiet ikke henter noen velgere inn).

c. Hvis vi regner om Respons-matrisen med 2019-stemmetall for alle partiene, er det ingen overraskelse at det største utslaget er for nettopp MDG, som øker med fire prosentpoeng og går forbi både SV og Ap – målingen fra Respons med 2019-stemmetall (Respons med 2021 som referansevalg):

i. Ap 13,4 (15,4)

ii. H 30,7 (31,0)

iii. Frp 4,8 (4,5)

iv. Sp 0,8 (1,4)

v. SV 11,5 (13,9)

vi. KrF 1,7 (1,8)

vii. V 7,2 (9,5)

viii. MDG 14,7 (10,7)

ix. R 9,2 (9,0)

x. Andre 6,0 (2,8)

d. Andre-gruppen vokser med 2019-vekting, fordi «Andre»-partiene med 2019-stemmetall har en «base» på 29.000 stemmer mot 9.000 med 2021-stemmetall (skyldes FNBs sterke valg i 2019). SV, Ap og V synker med 2019-vekting fordi alle tre partiene hadde en oppslutning som var 3-4 prosentpoeng høyere i stortingvalget enn i kommunevalget.

e. Det som likevel er verdt å merke seg er at differansen mellom blokkene ikke forandrer seg dersom man bytter referansevalg. Sum Ap+SV+MDG+R får 49,0 med 2021-vekting og 48,8 med 2019-vekting.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2019 18 1 4 23 4 31
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31
Norstat / Aftenp. 28/4-22 22 0 4 26 0 32
Respons / Høyre 25/3-22 22 1 5 28 0 30
Respons / Høyre 21/12-21 21 1 5 27 0 31
Norstat / Aftenp. 31/8-21 20 0 5 25 0 33

Oslo 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2019 S 2021 Norstat / Aftenp 13/9-22 Respons / Høyre 14/9-22 Norstat / Aftenp 7/12-22 Respons / Høyre 22/12-22
Posisjon (SV+Ap+MDG) 39,1 39,7 44,4 44,7 40,9 42,9 41,2 40,0
Ap 33,5 33,0 20,0 23,0 17,2 20,2 18,0 15,4
Høyre 43,3 42,4 25,4 23,5 29,9 30,7 32,1 31,0
Frp 4,6 7,0 5,3 6,0 5,0 6,4 5,4 4,5
SV 5,6 6,7 9,1 13,3 12,6 12,5 10,2 13,9
Sp 0,8 0,7 2,2 3,1 0,8 0,6 0,9 1,4
KrF 5,4 4,8 1,7 1,8 1,5 1,2 1,5 1,8
Venstre 3,5 2,8 5,8 10,0 6,7 8,3 6,2 9,5
MDG 0,0 0,0 15,3 8,5 11,1 10,2 13,0 10,7
Rødt 1,8 1,7 7,2 8,3 8,3 8,1 8,4 9,0
Andre 1,3 1,0 8,1 2,5 6,8 1,8 4,3 2,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 53,7 56,1 50,0 51,6 50,5 50,4
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 38,2 41,4 43,1 46,6 45,2 46,8
Sp + KrF + V 9,8 8,2 9,7 15,0 9,0 10,1 8,6 12,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2019 365 467 stemmer, tilsvarende 100,0 pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner