Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Respons: Byrådet+Rødt i mindretall i Oslo

illustrasjon

Publisert 23. desember 2022. Sist endret 23. desember 2022.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEEV
Ap15,4-4,8-4,6
H31,00,35,6
Frp4,5-1,9-0,8
SV13,91,44,8
Sp1,40,8-0,8
KrF1,80,60,1
V9,51,23,7
MDG10,70,5-4,6
R9,00,91,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – både kommune- og stortingsvalg – Respons for Oslo Høyre – opptatt desember 2022 – 1.001 spurte.

Oslo er lokalvalgets episenter. Vi skal i pollofpolls bruke mye energi på Oslo. Vi kommer tilbake til Oslo allerede i julen/romjulen med bl.a. velgerovergangene i hovedstaden.

Norstat (for Aftenposten) vekter Oslo mot kvlg 2019. Respons (for Høyre) legger til grunn at Oslo bør vektes mot stv 2021. Begge alternativene er klart innenfor det faglig forsvarlige. Vi skal komme tilbake til hva forskjellen i vektingsvalg kan bety.

1) Kommunevalget (stortingsvalget)

a. R 9,0 (7,7)

b. SV 13,9 (15,8)

c. MDG 10,7 (7,1)

d. Ap 15,4 (16,5)

e. Sp 1,4 (1,3)

f. V 9,5 (9,6)

g. KrF 1,8 (2,1)

h. H 31,0 (32,9)

i. Frp 4,5 (5,1)

j. Demokratene 0,8 (0,4)

k. Både på kommune- og stortingsmålingen er avstanden mellom Ap og SV mindre enn feilmarginen. SVs feilmargin er med vår beregning pluss/minus 2,1 på kommune- og 2,3 på stortingsmålingen.

2) Oslo bystyre 59 repr – 30 gir flertall:

a. Ap 9

b. H 19

c. Frp 3

d. SV 8

e. Sp 1

f. KrF 1

g. V 6

h. MDG 7

i. R 5

3) Blokker av partier kommunevalg-målingen:

a. Byrådet Ap+MDG+SV: 24 – mindretall

b. Byrådet+Rødt: 29 – mindretall

c. Frp+H+KrF+V: 29 – mindretall

d. Sp på vippen

e. Ap+MDG+SV+V: 30 – flertall (mulig hvis borgerlige ikke vinner flertall? – dvs at byrådet+Rødt byttes ut med byrådet+Venstre?)

f. H+MDG+V: 32 – flertall

4) Sistemandatet kan avgjøre kommunevalget i Oslo:

a. Mandatberegningen iht målingen er her.

b. MDG holder sistemandatet.

c. Avstand for å vinne sistemandatet (så fremt Oslo leverer 365.467 stemmer som i 2019):

i. Rødt mangler 197 stemmer for å vinne MDGs sistemandat.

ii. SV mangler 338 stemmer.

iii. Ap mangler 872 stemmer.

iv. Demokratene mangler 1.288 stemmer – som evnt gir flertall Demokr+Frp+H+KrF+V.

v. Høyre mangler 4.020 stemmer = 1,10 pst, som evnt gir flertall Frp+H+KrF+V.

vi. Høyre fikk 31,0 på kommunemålingen mot 32,1 hos Norstat/Aftp primo desember. Hadde partiet fått 32,1 også hos Respons og de øvrige uendret, ville Høyre og MDG hatt nøyaktig samme kvotient på sitt 20. mandat (H) og 7. mandat (MDG). Høyre ville da manglet 1 – en – stemme på det 30. mandatet på borgerlig side.

vii. Minimum for å vinne mandat i Oslo iht målingen er 1,1524. Demokratene ble målt til 0,8 pst, og mangler da +0,35 på mandat.

5) Lojalitet mv – fra Gabriel Steinsbekk:

a. Lojalitetsmessig er det noen klare forskjeller mellom spørsmål om kommune- og stortingsvalg, med jevnt over høyere lojalitet på spørsmål om stortingsvalg. Spesielt skiller SV, Frp og KrF seg ut med klart lavere lojalitet på spørsmål om kommunevalg – SV med hele 20 prosentpoeng.

b. Lojalitet kommunemålingen mot stv 2021 (stortingsmålingen)

i. Ap: 51 (54)

ii. H: 87 (89)

iii. Frp: 56 (65)

iv. Sp: 29 (36)

v. SV: 59 (79)

vi. KrF: 76 (83)

vii. V: 65 (67)

viii. MDG: 65 (62)

ix. R: 62 (64)

c. Grunnen til at MDG og Rødt har klart høyere barometertall på spørsmål om kommunevalg er altså ikke lojalitet (eller referansevalg siden begge målingene har 2021 som basis).

d. MDG henter kun én respondent fra SV netto på stortingsvalg, men hele åtte respondenter på kommunevalg. Rødt vinner åtte respondenter fra Ap på kommunevalg mot én på stortingsvalg.

6) Kan SV begrense lekkasjen til MDG på spørsmål om kommunevalg, er Lysbakkens parti nærmere til å bli hovedstadens nest største og størst på rødgrønn side.

7) Kommunevalg-målingen, der velgere som ikke stemte i 2021 er tatt bort:

a. MDG 10,4 – Frp 4,4 – R 8,6 – SV 14,2 – Ap 15,6 – Sp 1,2 – V 9,1 – KrF 1,7 – H 32,1.

b. Skulle dette bli resultatet, blir blokkstillingen som i målingen, men SV ville fått +1 mandat mot målingen, på bekostning av MDG.

c. I dette scenariet er avstanden mellom de tre siste mandatene (Sp+SV+V) og de to nærmeste utfordrerne (H+Ap) innenfor tusen stemmer.

d. Takk til TV2s Terje Sørensen for beregningen.

8) Høyre er ifølge Respons størst i alle deler av Oslo, bortsett fra indre øst der MDG+SV+Ap+H alle er innenfor en forskjell på to pp, og der disse fire scorer 20 minus. Høyre ble målt størst i Groruddalen (H 24 vs Ap 21), men der var det +200 spurte og derfor en særlig usikkerhet.

9) Fordi dette er en måling med et parti som oppdragsgiver, inngår den ikke i elektroniske snitt, men Jon Aabye tar også slike målinger med i sin beregning av landstendensen i kommunevalget, som nå er slik: Ap 21,3 – H 27,5 – Frp 10,6 – SV 7,9 – Sp 7,2 – KrF 3,8 – V 4,9 – MDG 4,2 – R 5,4. Beregningen bygger på målinger i kommuner som dekker 56 pst av stemmene i k-2019, men må leses i lys av at det er avstand i tid med bl.a. mange målinger i august og september.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2019 18 1 4 23 4 31
Respons / Høyre 22/12-22 22 1 6 29 0 29
Norstat / Aftenp 7/12-22 23 1 4 28 0 31
Respons / Høyre 14/9-22 22 1 5 28 0 31
Norstat / Aftenp 13/9-22 23 1 4 28 0 31
Norstat / Aftenp. 28/4-22 22 0 4 26 0 32
Respons / Høyre 25/3-22 22 1 5 28 0 30
Respons / Høyre 21/12-21 21 1 5 27 0 31
Norstat / Aftenp. 31/8-21 20 0 5 25 0 33

Oslo 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2019 S 2021 Norstat / Aftenp 13/9-22 Respons / Høyre 14/9-22 Norstat / Aftenp 7/12-22 Respons / Høyre 22/12-22
Posisjon (SV+Ap+MDG) 39,1 39,7 44,4 44,7 40,9 42,9 41,2 40,0
Ap 33,5 33,0 20,0 23,0 17,2 20,2 18,0 15,4
Høyre 43,3 42,4 25,4 23,5 29,9 30,7 32,1 31,0
Frp 4,6 7,0 5,3 6,0 5,0 6,4 5,4 4,5
SV 5,6 6,7 9,1 13,3 12,6 12,5 10,2 13,9
Sp 0,8 0,7 2,2 3,1 0,8 0,6 0,9 1,4
KrF 5,4 4,8 1,7 1,8 1,5 1,2 1,5 1,8
Venstre 3,5 2,8 5,8 10,0 6,7 8,3 6,2 9,5
MDG 0,0 0,0 15,3 8,5 11,1 10,2 13,0 10,7
Rødt 1,8 1,7 7,2 8,3 8,3 8,1 8,4 9,0
Andre 1,3 1,0 8,1 2,5 6,8 1,8 4,3 2,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 53,7 56,1 50,0 51,6 50,5 50,4
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 38,2 41,4 43,1 46,6 45,2 46,8
Sp + KrF + V 9,8 8,2 9,7 15,0 9,0 10,1 8,6 12,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2019 365 467 stemmer, tilsvarende 100,0 pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner