Poll of polls

Skyldtes KrFs nederlag «gutterom-gate»?

illustrasjon

Publisert 7. august 2022. Sist endret 8. august 2022.

1) En rapport fra KrF som NRK skal ha fått tilgang til, sier angivelig at Aftenpostens avsløring om daværende statsråd Ropstads pendlerbolig («gutterom-gate») skal ha vært «en viktig årsak til synkende målinger [for KrF] den siste uken før valget» i fjor.

2) Verken statskanalen eller medier som viderebrakte NRKs melding om denne KrF-rapporten synes å ha etterprøvd påstanden om at «gutterom-gate» kan ha spilt en (vesentlig) negativ rolle for KrF i valget 2021.

3) TV2 målte daglig, og fant knapt noen negativ «pendlerbolig-effekt» for KrF. TV2s Terje Sørensen bekrefter til pollofpolls 7. august 2022 at det blant KrFs velgere ikke var noen målbar negativ reaksjon på «gutterom-gate».

4) Ser vi på forholdet mellom forhånds- og valgtingsstemmer for KrF i stortingsvalgene 2017 og 2021, finner vi i begge valgene en høyere KrF-andel på valgtinget enn på forhånd. Men i 2021 var KrF-andelen på forhånd lavere enn i 2017, slik at veksten fra forhånd til valgting i 2017 ikke ville vært tilstrekkelig til å bringe KrF over sperren i 2021.

5) Aftenposten publiserte søndag 5. september 2021. Valgtinget var mandag 13. september.

6) Oslo har statistikk dag for dag for antall forhåndsstemmer. Oslo kommunes valgsider opplyser at det samlet ble levert 254.930 forhånds- og tidligstemmer i hovedstaden (sum Oslo + utenbys). Av disse var det 95.734 i siste uke (6–10 september). Det ble avgitt 159.156 tidlig- og forhåndsstemmer før 5. september. Andelen forhåndsstemmer (ift det samlete antall forh.stemmer) i siste uke i Oslo var da 38 pst.

7) Gitt at Oslos andel av forhåndsstemmene siste uke på 38 pst omtrent svarer til landssnittet, var hovedtyngden av KrFs forhåndsstemmer avgitt før «gutterom-gate» ble kjent. KrFs andel av forhåndsstemmene i 2021 var lavere enn i 2017, og antydet et valg under sperren. Slik ble det også.

8) Fordi KrFs andel av forhåndsstemmene gikk i retning av et valg under sperren, og fordi det vesentlige av KrFs forhåndsstemmer trolig ble avgitt før Aftenpostens oppslag 5. september, er det ikke grunnlag for å slå fast at «gutterom-gate» ble avgjørende for KrF.

9) KrF bør i sin valganalyse i stedet se på partiets styrke og svakhet.

a. KrFs styrke er lojaliteten. I den månedlige samlematrisen fra pollofpolls har KrFs lojalitet i år vært 73 (jan) – 70 (feb) – 72 (mars) – 67 (april) – 74 (mai) – 74 (juni). Dette er bra, er på nivå med SV, og er høyere enn Venstre, MDG, Ap og Sp.

b. KrFs svakhet er attraktiviteten – evnen til å hente velgere fra andre partier eller som ikke stemte i forrige valg. I juni 2022 hentet KrF ifølge samlematrisen 0,4 pst av Høyres 2021-velgere – 0,5 pst av Sp-velgerne – 0,2 pst av SV-velgerne – 0,6 pst av MDG-velgerne – 1,9 pst av velgerne som i fjor stemte på «andre» partier – 0,5 pst av velgerne som ikke stemte i fjor.

c. Ser vi på snittet av bakgrunnstallene i de to landsmålingene som i sluttspurten før valget 2021 var nærmest resultatet (NRK «super» og Opinion), finner vi også lav henting for KrF, regnet av 2017-velgere: 0,1 pst av Ap-velgerne – 1,4 pst av H-velgerne – 0,9 pst av Frp-velgerne – 0,6 pst av Sp-velgerne – 0,4 pst av SV-velgerne – 0,5 pst av V-velgerne – 0,3 pst av MDG-velgerne – 2,8 pst av Rødts og «andres» velgere – 1 pst av velgerne som ikke stemte i 2017.

d. Bakgrunnstall har større feilkilder enn barometertall, men så lav henting av velgere er en oppskrift på nederlag.

e. KrF er det av stortingspartiene som henter klart lavest fra andre partier. Dette har i lang tid vært partiets hovedproblem.

f. Det er her KrF må sette inn sin tankekraft hvis partiet skal komme tilbake over fire pst. «Gutterom-gate» som forklaring på nederlaget i 2021 er et feilspor.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF