Poll of polls

Blokkoverganger i juni: 141.000

illustrasjon

Publisert 2. juli 2022. Sist endret 2. juli 2022.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen med snitt bakgrunnstall, bygget på snittet av overgangsmatrisene i syv av de åtte landsmålingene som ble publisert fra 31. mai til 30. juni 2022. Hjertelig takk til mediene som stiller bakgrunnstall til rådighet for pollofpolls.

2) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som utarbeider samlematrisene. Gabriel skal krediteres teksten i pkt 3 flg.

3) Gitt målingene som inngår i de månedlige samlematrisen, har Arbeiderpartiet størst nedgang fra mai med -1,1 prosentpoeng. SV og Frp har størst oppgang med hhv. +1,1 pp og +1,0 pp.

4) For Fremskrittspartiets del henger dette mye sammen med klart økt lojalitet (+7 pp) og litt økt henting fra hjemmesittergruppen. Utvekslingene med andre partier er nesten helt lik som i mai. Listhaug er nå den eneste partilederen ved siden av Solberg som har lojalitet over 80.

5) Ap har en av de største lojalitetsnedgangene med -4 pp, men det største negative utslaget for Støres del er å ha gått fra +3.000 mot SV i mai til -22.000 i juni. Denne endringen utgjør alene minus knapt ett prosentpoeng for Ap.

6) Det er denne økte hentingen fra Ap som gir nesten hele utslaget i økt oppslutning for SV, og denne overgangen er nå tilbake på nivået fra februar i år.

7) Netto overganger mellom blokkene ligger stabilt på 141.000 i borgerlig favør (139.000 i mai).

8) Brutto overganger mellom alle partier ser også ut til å ha stabilisert seg på 480.000 (var 484.000 i mai og 483.000 i april).

9) Ap+Sp taper litt mer til rødgrønn side i juni enn i mai (opp fra 40.000 til 45.000). Hvem velgerne går til, har endret seg ganske tydelig: I mai gikk 30.000 fra Ap+Sp til Rødt, mens dette har sunket til 14.000 i juni. Samtidig har Ap+Sps samlede tap til SV gått fra 8.000 til 28.000.

10) Så er det viktig å påpeke at Norstat for NRK/Aftenposten (publisert 31. mai) er medregnet i snittet for samlematrisen. Spesielt for Sps del får det noen utslag fordi det "rene" månedssnittet gir partiet en liten framgang, mens samlematrise-snittet gir en liten nedgang.

11) Tabellen om lojalitet gjelder 2017-velgere til og med september 2021. Fra og med oktober 2021 gjelder lojaliteten 2021-velgere.

Snitt av syv målinger i juni der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 21,5
H 27,1
Frp 14,2
Sp 7,0
SV 9,0
KrF 3,3
V 4,6
MDG 3,6
R 5,9

Lojalitet

Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 61,2 65,7 65,6 68,0 65,2 68,5 72,4 85,1 89,7 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 85,1 84,0 87,4 89,2 88,8 87,8 87,7 90,2 92,6 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 81,8 73,7 78,3 76,7 73,1 77,6 77,4 83,6 84,9 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 41,7 41,6 44,2 46,0 51,0 60,6 68,6 83,9 90,2 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 75,0 71,0 69,8 65,8 75,1 80,2 82,0 83,1 90,6 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 74,4 73,6 67,4 71,6 70,2 73,0 70,4 74,6 78,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 59,5 66,0 62,0 63,7 65,3 66,5 71,2 82,8 86,3 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 63,4 63,2 59,0 55,7 62,1 72,6 67,4 75,6 83,4 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 74,3 71,2 78,6 77,9 87,5 84,8 79,4 82,5 92,9 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 61,2 0,9 0,0 5,1 4,5 1,3 2,1 4,2 3,3 0,4 11,2
H 6,9 85,1 6,4 10,3 1,7 6,4 17,5 1,6 0,3 5,4 11,7
Frp 1,4 3,4 81,8 7,1 0,7 1,3 0,3 0,4 0,3 4,0 6,8
Sp 0,4 0,1 0,5 41,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,9 1,8 2,8
SV 4,1 0,3 0,0 1,6 75,0 0,0 0,7 8,4 7,1 1,9 2,1
KrF 0,0 0,4 0,0 0,5 0,2 74,4 0,0 0,6 0,0 1,9 0,5
V 0,9 1,0 0,7 0,7 1,4 0,0 59,5 6,0 1,3 1,0 2,4
MDG 0,9 0,1 0,0 0,4 1,0 1,0 1,9 63,4 1,1 0,0 1,3
R 1,5 0,3 0,6 2,1 5,1 0,8 1,8 1,6 74,3 1,5 2,6
Andre 0,5 0,4 2,0 2,4 0,0 1,8 0,6 0,3 0,4 65,4 1,7
Gjerdesittere 22,2 8,4 8,0 28,2 10,3 12,6 15,3 13,1 10,9 16,5 57,1

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 48 000 11 000 -18 000 22 000 -1 000 4 000 2 000 7 000 3 000
H -48 000 -2 000 -40 000 -2 000 -5 000 -18 000 -1 000 1 000 -3 000
Frp -11 000 2 000 -27 000 -2 000 -1 000 2 000 -1 000 2 000 3 000
Sp 18 000 40 000 27 000 6 000 2 000 2 000 1 000 7 000 8 000
SV -22 000 2 000 2 000 -6 000 0 2 000 -8 000 2 000 -2 000
KrF 1 000 5 000 1 000 -2 000 0 0 0 1 000 0
V -4 000 18 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 -5 000 1 000 0
MDG -2 000 1 000 1 000 -1 000 8 000 0 5 000 0 0
R -7 000 -1 000 -2 000 -7 000 -2 000 -1 000 -1 000 0 -1 000
Andre -3 000 3 000 -3 000 -8 000 2 000 0 0 0 1 000
Gjerdesittere -174 000 -51 000 -28 000 -114 000 -23 000 -14 000 -21 000 -15 000 -15 000 -18 000
Stemte ikke sist 100 000 104 000 61 000 24 000 18 000 4 000 21 000 11 000 23 000 15 000
Total -152 000 171 000 66 000 -201 000 25 000 -16 000 -4 000 -16 000 30 000 5 000

Netto overganger borgerlige vs rødgrønne

Til/Fra Høyre 90 000
Til/Fra Frp 39 000
Til/Fra KrF 0
Til/Fra V 12 000
SUM 141 000
Til/Fra Ap -62 000
Til/Fra Sp -71 000
Til/Fra SV -6 000
Til/Fra MDG -7 000
Til/Fra R 5 000
SUM -141 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -48 000 -48 000 -55 000 -32 000 -33 000 -37 000 -34 000 -7 000 1 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -62 000 -58 000 -57 000 -43 000 -41 000 -43 000 -40 000 -8 000 5 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

jun.22 Mai-22 apr.22 mar.22 feb.22 jan.22 Des-21 nov.21 Okt-21 Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap -18 000 -14 000 -15 000 -15 000 2 000 0 -8 000 -8 000 -7 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook