Poll of polls

Snittmatrise for målingene som var nærmest

Publisert 25. september 2021. Sist endret 25. september 2021.

1) Av landsmålingene i siste valgkampuke var det Opinion for ANB, Dagsavisen og Fri Fagbevegelse og Norstat for NRK («super») som kom nærmest valgresultatet. Vi legger derfor frem et snitt av bakgrunnstallene i disse to målingene. Dette snittet kan være nærmere fasiten enn snittmatrisen basert på seks landsmålinger i siste uke som vi la ut lørdag 11. sptember. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som har utarbeidet tabellene, og som skal krediteres tekst og observasjoner.

2) Differansen mellom snittet av disse to målingene og valgresultatet:

Ap: +0,5

H: +0,7

Frp: -0,4

Sp: +0,1

SV: -0,7

KrF: 0,0

V: -0,1

MDG: -1,0

R: -0,1

Pluss betyr at partiet gikk opp i valget, sammenlignet med snittet av Opinion og NRK super.

3) Det må tas forbehold når en snittmatrise som dette presenteres. For det første er det kun to målinger, selv om det var disse som kom nærmest valgresultatet. Det er ikke gitt at bakgrunnstallene gir et riktigere bilde av de faktiske velgerbevegelsene i valget selv om snittet av barometertallene var nær valgutfallet. Likevel er nok dette blant de beste datakildene vi har per nå som grunnlag for informert synsing om hva som kan ha skjedd i valgkampens siste fase.

4) Overgangene mellom blokkene i snitt på disse to målingene var 174.000 som er klart høyere enn den siste ordinære samlematrisen lørdag 11. september (158.000). Senterpartiet hentet 40 pst av disse velgerne. Ap hentet 36 pst. Høyre tapte over halvparten av velgerne som tok turen over blokkgrensen. Den største enkeltovergangen er de 43.000, eller i underkant av 1,5 prosentpoeng i oppslutning, som gikk fra Høyre til Arbeiderpartiet.

5) Partiene som har størst negativ differanse fra snittet av disse to landsmålingene og til valgresultatet er hhv. MDG (-1,0) og SV (-0,7). Det er umulig å slå fast om denne differansen er reelle endringer blant velgerne i valgkampens siste fast eller om disse to partiene har vært målt for høyt, men med utgangspunkt i bakgrunnstallene er det mulig å spekulere:

(i) Dersom velgere som ikke stemte sist holdes utenfor snittmatrisen mellom Opinion og Norstat, synker MDG kun med 0,2 prosentpoeng, mens SV får ingen endring i sin oppslutning. Det er derfor liten grunn til å tro at overrepresentasjon blant denne velgergruppen har vært utslagsgivende i dette tilfellet.

(ii) MDG har på snittet av disse to målingene en nettohenting på 13.000, eller nesten et halvt prosentpoeng, fra Høyre. Samtidig henter MDG hele 27.000 fra Ap. Sum overganger til MDG fra Ap+H iht snittet av Opinion og NRK super ble da 40.0000. Det kan være grunn til å tro at MDGs nedgang fra målingene til valget bl.a. skyldes at disse overgangene kan ha blitt mindre enn 40.000 i selve valget.

(iii) SV henter 48.000 tidligere Ap-velgere iht snittet hos Opinion og Norstat, som er den største enkeltoverganger mellom to partier. Ser vi Arbeiderpartiets positive differanse og SVs negative differanse mot det endelige valgresultatet kan det se ut som om færre av disse tidligere Ap-velgerne endte opp med å stemme SV enn målingene gav uttrykk for. SV taper også 16.000 velgere til Rødt iht Opinion og Norstat. Fordi Rødt på snittet av disse to målingene har nesten likt resultat som i valget, er det ingen grunn til å tro at dette antallet har økt.

6) KrF lå under sperregrensen på snittet av Opinion og Norstat, og endte også der ved valget. En lojalitet på 70,4 pst, eller nest høyest kun bak Senterpartiet, var altså ikke nok til å bringe KrF over sperregrensen. Ser vi på utvekslingen med andre partier, kan det virke som KrF vant over noen velgere fra H og Frp, men at dette ikke var tilstrekkelig til å veie opp for tapet til Ap og Sp.

7) Venstre kom ikke bare over sperregrensen, men gikk også fram fra 2017-valget. Denne samlematrisen viser at det i hovedsak skjedde på grunn av 27.000 velgere som stemte Høyre i 2017. Det er fascinerende hvordan et parti som Venstre med en lojalitet på 42,5 pst (!) i forrige valg kan ende opp med å gå fram.

8) Arbeiderpartiet hentet på snittet av Opinon og Norstat både det høyeste antallet velgere netto fra Høyre og det høyeste antallet velgere fra borgerlige side som vi har sett på disse samlematrisene. Samtidig er tapet til Senterpartiet det laveste vi har sett med kun 10.000 velgere netto.

8) «Valgdeltakelsen» for snittet av de to målingene som traff best var 86 pst. Flere observatører antok at valgdeltakelsen ville gå opp ved dette valget, mens den faktisk viste seg å gå litt ned.

9) Et sentralt spørsmål for meningsmålerne vil bli om, og i så fall hvordan, byråene skal forholde seg til at over halvparten av stemmene i fremtidige valg kan bli forhåndsstemmer. VG og Respons skal ha stor honnør for at de som eneste medium og byrå produserte og publiserte en «exit-poll», basert på respondenter som hadde oppgitt at de hadde stemt på forhånd. Likevel var det sprik for en rekke partier mellom disse tallene og de faktiske forhåndsstemmene. Respons for VG exit poll (i parentes andel forhåndsstemmene): Ap 24,4 (25,9) – H 19,8 (21,1) – Frp 10,9 (10,5) – Sp 9,6 (11,9) – SV 10,3 (8,4) – KrF 3,3 (3,7) – V 4,4 (4,6) – MDG 5,3 (4,8) – R 6,6 (5,2).

Snitt av to landsmålinger som traff best ved valget i 2021

Ap 25,8
H 19,7
Frp 12,0
Sp 13,4
SV 8,3
KrF 3,8
V 4,7
MDG 4,9
R 4,8

Lojalitet mot stv 2017

September - Opinion/Norstat September - II September - I August - III August - II August - I Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 69,4 66,2 62,1 67,6 60,8 61,9 63,0 63,9 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 63,3 60,5 62,7 62,0 64,7 59,6 57,9 63,1 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 61,7 60,4 57,9 51,3 49,6 50,9 48,6 48,0 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 72,9 69,6 69,5 65,2 63,9 74,2 73,3 75,0 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 59,4 59,1 64,9 57,6 65,6 67,9 62,9 63,6 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 70,4 69,2 61,4 61,3 59,5 55,0 52,0 59,7 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 42,5 43,0 42,0 47,2 42,2 38,3 38,5 33,0 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 51,5 56,7 53,5 59,3 55,9 58,2 50,3 54,5 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 63,3 64,4 71,4 67,8 71,0 76,0 69,6 72,1 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 69,4 8,0 2,2 7,6 6,6 5,3 14,7 8,3 6,2 2,4 16,1
H 1,9 63,3 10,9 0,7 0,4 3,9 4,7 0,6 1,6 0,0 10,2
Frp 0,7 5,0 61,7 1,1 1,4 0,2 2,3 0,3 0,5 22,2 7,8
Sp 4,2 4,4 7,1 72,9 4,5 6,1 4,0 2,9 6,6 4,8 8,9
SV 7,5 0,9 0,5 4,3 59,4 2,8 3,7 9,0 13,7 0,7 5,3
KrF 0,1 1,4 0,9 0,6 0,4 70,4 0,5 0,3 2,8 2,8 1,0
V 1,4 4,5 2,0 0,2 0,3 1,0 42,5 4,0 0,5 1,1 5,1
MDG 4,3 1,8 0,1 0,9 3,5 0,6 9,5 51,5 2,9 16,9 3,9
R 3,0 0,4 1,0 1,8 14,6 0,2 3,9 15,0 63,3 0,7 4,4
Andre 0,3 0,6 6,7 1,5 3,4 2,9 0,6 2,2 0,1 42,4 3,1
Gjerdesittere 7,4 10,1 7,4 8,6 5,9 6,5 14,0 6,1 1,8 6,2 34,4

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -43 000 -5 000 10 000 48 000 -6 000 -8 000 27 000 19 000 1 000
H 43 000 -12 000 30 000 6 000 6 000 27 000 13 000 1 000 4 000
Frp 5 000 12 000 28 000 0 4 000 6 000 0 4 000 18 000
Sp -10 000 -30 000 -28 000 5 000 -6 000 -5 000 0 1 000 2 000
SV -48 000 -6 000 0 -5 000 -3 000 -4 000 -2 000 16 000 6 000
KrF 6 000 -6 000 -4 000 6 000 3 000 1 000 1 000 -2 000 2 000
V 8 000 -27 000 -6 000 5 000 4 000 -1 000 8 000 5 000 0
MDG -27 000 -13 000 0 0 2 000 -1 000 -8 000 12 000 -7 000
R -19 000 -1 000 -4 000 -1 000 -16 000 2 000 -5 000 -12 000 0
Andre -1 000 -4 000 -18 000 -2 000 -6 000 -2 000 0 7 000 0
Gjerdesittere -59 000 -74 000 -33 000 -26 000 -10 000 -8 000 -18 000 6 000 -1 000 -3 000
Stemte ikke sist 135 000 86 000 65 000 74 000 44 000 8 000 42 000 -33 000 37 000 26 000
Total 33 000 -106 000 -45 000 119 000 80 000 -7 000 28 000 68 000 92 000 49 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -93 000
Fra Frp -37 000
Fra KrF -14 000
Fra V -30 000
SUM -174 000
Til Ap 62 000
Til Sp 69 000
Til SV 13 000
Til MDG 22 000
Til R 8 000
SUM 174 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

September - Opinion/Norstat Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 43 000 35 000 17 000 40 000 17 000 35 000 22 000 13 000 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 62 000 47 000 30 000 60 000 22 000 45 000 35 000 26 000 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

September - Opinion/Norstat Sep - II - 21 Sep - I - 21 Aug - III - 21 Aug - II - 21 Aug - I - 21 jul.21 jun.21 Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 10 000 19 000 20 000 19 000 28 000 42 000 25 000 43 000 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode