Poll of polls

Byvelgerne radikaliseres og polariseres

illustrasjon

Publisert 5. juli 2022. Sist endret 6. juli 2022.

1) Etter påske har vi hatt målinger om kommunevalg i tre større byer – Oslo, Bergen og Kristiansand, som samlet leverte 21 pst av stemmene i kommunevalget 2019:

Norstat for Aftenposten (Oslo) 28. april

Respons for Fædrelandsvennen (Kristansand) 23. juni

Sentio for Bergensavisen (Bergen) 30. juni

2) Tabellen, utarbeidet med takk av Jon Aabye, bygger på summen av disse tre målingene, forutsatt at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019.

3) Observasjoner:

(i) Arbeiderpartiet er ned fra knapt 20 pst i sum disse byene i k-19 til knapt 17 nå. Minuset på nesten tre prosentpoeng må sees i lys av plusset for sum SV+Rødt på nær fire prosentpoeng.

(ii) Veksten for SV+R og svekkelsen av Ap antyder radikaliseringen av venstresiden som vi finner igjen i flere europeiske storbyer, bl.a. i kommunalvalget i Danmark i 2021 der Enhedslisten ble større enn sosialdemokratiet i København.

(iii) I Norge har denne radikaliseringen kommet lengst i indre Oslo. I valget av bydelsutvalg i Oslo i 2019 fikk sum SV+R+MDG 52,3 pst i bydel Gamle Oslo og 52,2 i bydel Grünerløkka. Ap fikk 20,8 og 18,0 i disse bydelene.

(iv) Blant de spennende spørsmålene i kommunevalget 2023 er om radikaliseringen av venstresiden forsterkes i byene, sammenlignet med 2019, og hvis ja hvilke konsekvenser det kan få for koalisjonsbyggingen i storbyene etter valget.

(v) Foruten Oslo og Bergen, er Tromsø av særlig interesse når perspektivet er radikaliseringen av venstresiden. I Tromsø er det f.t, trolig åpent om Ap eller SV (eller Høyre) er størst. Brytes nasjonale kommunevalgtall ned på Tromsø nå, er SV størst. Slike beregninger er usikre, og Ap kan antagelig hente tilbake noen velgere pga bomlistens trolige sammenbrudd (slikt vil vanskelig fanges opp av nasjonale nedbrytinger). Skulle SV bli større enn Ap i Tromsø, vil det kunne sees i lys av radikaliseringen av venstresiden og svekkelsen av sosialdemokratiet i europeiske universitetsbyer.

(vi) Høyre er så langt størst i sum Oslo + Bergen + Kristiansand med 30 pst mot 23 i 2019.

(vii) I Oslo blir forhåndsstemmene i valget av bydelsutvalg fordelt på bydel, fordi det der er 15 valgkretser. I bystyre- og stortingsvalg i Oslo blir forhåndsstemmene ikke bydelsfordelt. Bydelsfordelingen av forhåndsstemmene fører til at resultatet av valget av bydelsutvalg blir spesielt interessant i Oslo. TV2s Terje Sørensen har i lys av dette analysert valget av bydelsutvalg i Oslo i 2019, og vi skal i løpet av sommeren komme tilbake hans beregninger. Tusen takk til Terje for å ha stilt dette materialet til rådighet for pollofpolls.

Sum Oslo + Bergen + Kristiansand

Norstat/Aftp (0slo april) + Respons for Fvn (Kr.sand juni) + Sentio for BA (Bergen juni). 571.740 stemmer i k-2019 = 21 pst av 2.682.605 godkjente stemmer.

April/juni % K-2019 % Landstend
Ap 96897 16,9 113099 19,8 21,23
H 174035 30,4 132852 23,2 26,30
Frp 38580 6,7 29363 5,1 10,81
SV 66344 11,6 49633 8,7 8,15
Sp 11512 2,0 18542 3,2 8,94
KrF 12311 2,2 17398 3,0 2,83
V 35199 6,2 28742 5,0 4,76
MDG 62309 10,9 74913 13,1 5,66
R 40356 7,1 35241 6,2 4,33
A 34197 6,0 71957 12,6
SUM 571740 571740
Ap+Sp+SV+MDG+R 48,5 51,0 48,3
H+Frp+V+KrF 45,5 36,4 44,7
Ap+Sp+SV+R 37,6 37,9 42,7
H+Frp+V 43,3 33,4 41,9
Ap+Sp+SV 30,6 31,7 38,3
Ap+SV 28,6 28,5 29,4
Ap+Sp 19,0 23,0 30,2
H+Frp 37,2 28,4 37,1
H+V+KrF 38,7 31,3 33,9
SV+R 18,7 14,8 12,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner