Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kristiansand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 3 287 17,7 6 963 18,4 10 250 18,3 -9,5 18,3 13 -16
H 3 385 18,3 6 541 17,3 9 926 17,7 -5,3 17,7 13 -9
Frp 981 5,3 2 112 5,6 3 093 5,5 -3,5 5,5 4 -8
SV 1 238 6,7 2 193 5,8 3 431 6,1 3,1 6,1 4 1
Sp 721 3,9 1 854 4,9 2 575 4,6 1,6 4,6 3 -6
KrF 1 793 9,7 4 638 12,2 6 431 11,5 -3,8 11,5 8 -7
V 584 3,2 1 273 3,4 1 857 3,3 -1,6 3,3 2 -4
MDG 1 596 8,6 2 620 6,9 4 216 7,5 2,7 7,5 6 1
R 608 3,3 1 002 2,6 1 610 2,9 1,0 2,9 2 1
Andre (vis) 4 326 23,4 8 284 21,9 12 610 22,5 15,5 22,5 16 13
Ap+SV+
MDG+Sp+R
7 450 40,2 14 632 38,6 22 082 39,4 -1,1 39,4 28 -19
H+Frp+
KrF+V
6 743 36,4 14 564 38,5 21 307 38,0 -14,2 38,0 27 -28
Nærmest til å vinne mandat: SV (19 stemmer), tape mandat: MDG (23 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 86 269 Opptalte stemmer: 56 381
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 18,3 17,7 5,5 6,1 4,6 11,5 3,3 7,5 2,9 22,4
14:25 18,3 17,7 5,5 6,1 4,6 11,5 3,3 7,5 2,9 22,4
19:11 18,3 17,7 5,5 6,1 4,6 11,5 3,3 7,5 2,9 22,4
18:20 18,3 17,7 5,5 6,1 4,6 11,5 3,3 7,5 2,9 22,4
18:20 18,3 17,7 5,5 6,1 4,6 11,5 3,3 7,5 2,9 22,4
10:50 18,5 17,7 5,5 6,0 4,6 11,5 3,3 7,4 2,9 22,6
10:50 18,5 17,7 5,5 6,0 4,6 11,5 3,3 7,4 2,9 22,6
10:38 18,5 17,7 5,5 6,0 4,6 11,5 3,2 7,4 2,9 22,6
03:59 18,5 17,7 5,5 6,0 4,6 11,4 3,2 7,4 2,9 22,6
03:41 18,6 17,7 5,5 6,0 4,6 11,4 3,2 7,4 2,9 22,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 27,8 (20) 23,0 (17) 9,1 (7) 3,0 (2) 3,0 (2) 15,3 (11) 4,9 (3) 4,8 (3) 1,8 (1) 7,3 (5)
Poll of polls (brutt ned) 20,5 (15) 19,9 (14) 7,7 (6) 4,8 (3) 5,0 (4) 11,4 (8) 3,6 (3) 8,4 (6) 3,8 (3) 12,3 (9)
Siste lokale målings 19,4 (14) 19,4 (14) 6,2 (4) 7,3 (5) 5,1 (4) 9,9 (7) 3,7 (3) 8,7 (6) 3,8 (3) 16,5 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,1 (14) 20,8 (16) 7,7 (6) 6,1 (5) 5,1 (4) 11,5 (9) 3,0 (2) 9,9 (7) 3,3 (2) 8,7 (6)
K-snitt september (brutt ned) 20,5 (15) 19,5 (15) 7,1 (5) 5,1 (4) 5,3 (4) 11,3 (8) 3,2 (2) 8,6 (6) 3,6 (3) 12,0 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 28 6 42 36
Høyre 69 4 48 41
KrF 57 5 49 42
Venstre 51 6 52 37
Sp 38 1 50 29
Ap 77 7 53 49
SV 77 7 54 47
Rødt 70 4 47 50
MDG 61 8 48 56
Demokratene 65 2 61 37
Helsepartiet 9 1 65 56
Partiet De Kristne 14 3 52 43
Liberalistene 22 3 33 0
Pensjonistpartiet 8 0 78 13
Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand 61 1 51 26
Sum 707 58 51 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner.
Mandater i kommunestyret 71 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Fevennen / VG 4/9-2019 19,4 (14) 19,4 (14) 6,2 (4) 7,3 (5) 5,1 (4) 9,9 (7) 3,7 (3) 8,7 (6) 3,8 (3) 16,5 (11)
Respons / Fevennen 21/8-2019 19,9 (14) 23,1 (16) 8,4 (6) 6,5 (5) 4,9 (3) 11,3 (8) 3,9 (3) 6,8 (5) 2,6 (2) 12,6 (8)
Respons / Fevennen / VG 19/6-2019 21,5 (16) 25,4 (18) 5,8 (4) 6,7 (5) 3,6 (3) 11,7 (8) 4,2 (3) 6,2 (4) 3,4 (2) 10,7 (8)
Respons / Fevennen / VG 13/3-2019 24,2 (17) 25,4 (18) 9,6 (7) 6,6 (5) 3,0 (2) 12,8 (9) 3,4 (2) 5,2 (4) 3,6 (3) 6,2 (4)
Respons / Fevennen 10/9-2018 23,5 (17) 29,7 (21) 11,8 (8) 5,1 (4) 3,8 (3) 10,9 (8) 3,3 (2) 3,0 (2) 2,1 (2) 6,8 (4)
Respons / Fevennen 2/2-2018 21,8 (16) 33,2 (24) 10,4 (7) 6,3 (5) 4,5 (3) 12,8 (9) 4,0 (3) 2,5 (2) 1,5 (1) 2,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,8 23,0 9,1 3,0 3,0 15,3 4,9 4,8 1,8 7,3
2011 25,7 26,4 12,3 2,7 2,3 16,0 5,1 1,8 1,3 6,4
2007 20,3 20,3 16,4 3,9 3,0 18,0 5,1 2,2 2,0 8,8
2003 16,0 20,3 14,9 14,3 3,4 17,5 4,3 2,5 0,7 6,1
1999 17,3 26,6 16,6 7,4 3,1 18,2 5,7 2,2 1,3 1,7
1995 20,2 22,0 13,2 4,3 5,4 19,4 6,1 2,2 1,8 5,4
1991 16,4 23,6 10,0 7,2 5,7 17,4 4,0 0,0 1,4 14,4
1987 19,0 22,4 11,2 3,0 3,0 15,1 9,7 0,0 1,0 15,5
1983 27,0 31,0 5,2 3,0 4,1 18,7 5,1 0,0 0,9 4,9
1979 22,8 32,0 2,2 2,6 5,0 19,6 7,0 0,0 0,7 8,2
1975 24,9 23,3 3,5 3,8 5,1 24,4 7,5 0,0 0,0 7,6
1971 30,3 16,2 0,0 5,7 7,1 17,1 21,8 0,0 0,0 1,8
1967 32,7 16,9 0,0 4,4 5,2 11,9 28,3 0,0 0,0 0,5
1963 37,2 15,9 0,0 2,4 4,9 10,1 28,6 0,0 0,0 0,9
1959 35,5 15,0 0,0 0,0 4,5 10,8 32,0 0,0 0,0 2,2
1955 29,0 17,6 0,0 0,0 10,0 10,4 30,7 0,0 0,0 2,3
1951 35,1 14,7 0,0 0,0 2,7 6,8 32,7 0,0 0,0 7,9
1947 33,7 16,6 0,0 0,0 1,5 6,9 25,0 0,0 0,0 16,3
1945 39,5 12,8 0,0 0,0 2,4 0,0 23,6 0,0 0,0 21,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,8 24,8 9,0 3,0 2,5 15,5 4,4 5,2 1,4 6,3
2011 25,5 26,5 12,2 2,9 1,9 17,6 4,5 2,2 1,2 5,6
2007 20,3 20,2 17,1 4,5 2,9 19,4 4,3 2,6 1,3 7,4
2003 17,4 19,6 16,2 13,1 3,2 19,2 3,7 0,0 0,0 7,7
1999 18,6 24,4 17,1 7,1 3,3 20,1 5,0 0,0 0,0 4,5
1995 22,8 20,0 13,6 4,2 5,8 20,0 4,8 0,0 0,0 8,7
1991 17,0 22,2 11,8 7,9 6,1 17,2 3,7 2,0 0,8 11,4
1987 20,9 23,4 14,5 4,9 3,1 16,6 0,0 0,0 0,8 15,7
1983 27,6 31,9 6,1 3,7 4,7 18,6 5,5 0,0 0,7 1,2
1979 22,3 30,5 2,4 3,7 7,1 17,4 7,9 0,0 0,0 8,6
1975 25,1 24,0 3,5 3,7 5,3 24,5 6,3 0,0 0,0 7,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,5 30,0 14,0 5,4 4,0 11,4 4,5 3,7 1,7 2,8
2013 24,5 29,5 16,5 3,1 1,4 12,7 5,2 2,8 0,6 3,7
2009 27,9 19,9 24,8 4,9 1,8 14,2 3,4 0,5 0,6 2,1
2005 25,0 17,1 21,7 7,8 2,5 17,6 5,5 0,3 0,5 1,9
2001 17,1 25,5 9,3 12,4 1,9 24,1 3,5 0,3 0,5 5,3
1997 27,4 15,2 18,2 4,2 3,8 24,6 4,3 0,3 0,9 1,1
1993 29,8 19,5 7,1 5,4 10,9 18,0 3,4 0,2 0,4 5,3
1989 23,4 24,8 18,5 6,2 2,1 17,4 4,1 0,7 0,0 2,8
1985 30,2 34,4 4,1 3,0 6,2 16,1 3,1 0,0 0,3 2,6
1981 26,8 37,4 4,3 2,7 6,4 16,8 4,1 0,0 0,4 1,1
1977 31,0 27,9 3,1 2,4 0,0 24,0 0,0 0,0 0,3 11,3
1973 25,1 17,0 8,2 7,9 6,6 20,7 4,6 0,0 0,2 9,7
1969 33,6 17,3 0,0 2,8 7,3 14,7 23,8 0,0 0,0 0,5
1965 32,8 18,4 0,0 5,1 4,9 10,7 28,0 0,0 0,0 0,0
1961 39,4 16,1 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 34,0
1957 40,2 14,5 0,0 0,0 4,0 9,3 30,6 0,0 0,0 1,4
1953 40,2 18,0 0,0 0,0 3,5 9,7 26,6 0,0 0,0 2,0
1949 40,1 16,3 0,0 0,0 0,0 0,7 36,5 0,0 0,0 6,4
1945 40,6 15,7 0,0 0,0 2,5 0,0 37,1 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.3 23.1 8.3 3.7 2.4 12.2 4.9 6 2.4 8.8
Valgting 27,6 23,0 9,3 2,8 3,1 16,2 4,9 4,5 1,7 6,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned