Poll of polls

Hjemmesitterne – III

Publisert 24. oktober 2021. Sist endret 25. oktober 2021.

1) Vi har på denne plass reist spørsmål etter valget om vektingen av velgere som ikke stemte i stortingsvalget:

a. 27. september 2021 – I

b. 27. september 2021 – II

2) Sentios måling for Nettavisen 20. oktober der velgere som ikke stemte i stortingsvalget er tatt bort (barometertallene i parentes), merk forskjellene for særlig Ap+H+SV:

a. Ap 24,2 (27,4) – !

b. Frp 10,8 (11,0)

c. H 22,2 (21,0)

d. KrF 3,2 (2,7)

e. R 5,1 (4,8)

f. Sp 13,5 (12,8)

g. SV 9,7 (8,6)

h. V 4,4 (4,6)

i. MDG 3,5 (3,9)

j. Forskjellen for statsministerens parti er særlig stor.

3) VG publiserte samme dag – 20. oktober – måling fra Respons. VGs måling der velgere som ikke stemte i stortingsvalget er tatt bort (barometertallene i parentes):

a. Ap 26,4 (26,7)

b. H 21,3 (21,2)

c. Frp 10,4 (10,3)

d. Sp 12,6 (12,4)

e. SV 9,4 (9,3)

f. KrF 3,4 (3,4)

g. V 5,6 (5,4)

h. MDG 3,5 (3,7)

i. R 4,8 (4,8)

j. Forskjellene er her mindre.

k. Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene. Takk til kommentator Tone Sofie Aglen (VG) og journalist Jørgen Berge (Nettavisen) for innsyn i bakgrunnstall.

4) I målingene ut dette året vil gruppen «stemte ikke» kun bestå av hjemmesittere i stortingsvalget.

5) I stortingsmålingene neste år vil gruppen «stemte ikke» i hovedsak bestå av hjemmesittere i år + ett årskull førstegangsvelgere. Byråene bør da kritisk vurdere hvor stor vekt hjemmesitterne skal gis, dvs velgere som ikke stemte i stortingsvalget, men som svarer ja på spørsmål om stemmegivning hvis «stortingsvalg i morgen». Når det gjelder førstegangsvelgerne, er det fra SSB erfaringstall om deltakelsen i valg.

6) I 2023 vil det komme en flom av målinger om kommunevalg. Byråene bør da kritisk vurdere vekten av hjemmesitterne i stortingsvalget som sier at de vil stemme hvis «kommunevalg i morgen», i lys av at deltakelsen i kommunevalg er et tosifret antall prosentpoeng lavere enn i stortingsvalg.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode