Poll of polls

Bør hjemmesitterne vektes ned?

Publisert 27. september 2021. Sist endret 27. september 2021.

1) Tabellen bygger på snitt bakgrunnstall i de seks nasjonale stortingsmålingene som var grunnlaget for snittmatrisen som vi la ut lørdag 11. september.

2) I tabellen øverst – med Ap 24,9 osv. – har vi i kolonnen til venstre tatt inn partienes oppslutning iht snittet av bakgrunnstallene. Velgere som ikke stemte i 2017 (hjemmesittere i 2017 som opplyste til byråene at de ville stemme «hvis stortingsvalg i morgen» + velgere uten stemmerett i 2017, men som opplyste at de ville stemme) er der tatt med. Sum avvik fra valgresultatet er der 8,2.

3) I tabellen nederst – med Ap 25,0 osv. – har vi tatt bort velgere som ikke stemte i 2017, i hovedsak hjemmesittere og førstegangsvelgere som nevnt. Sum avvik fra valgresultatet er der 5,4. Tas velgere som ikke stemte i 2017 bort, er vi nærmere valgresultatet enn om disse tas med.

4) Stortingsmålingene i perioden 2021–2025 vil ha valget 2021 som referanse. Velgerne vil bli spurt om (i) stemte du i stortingsvalget 2021, (ii) hvis ja, på hvilket parti, (iii) vil du stemme hvis stortingsvalg i morgen, og (iv) hvis ja, hvilket parti vil du stemme på.

5) Tabellene under – der vi er nærmere valgresultatet hvis velgere som ikke stemte i 2017 tas bort – kan (selvsagt) ikke begrunne at velgere som ikke stemte i 2021 skal tas ut av målingene. Men spørsmålet om vektingen av velgere som ikke stemte i 2021, kan bli et tema.

6) Ønsker noen av byråene å dele sine vurderinger om dette spørsmålet, skal vi stille spalteplass til rådighet.

7) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen av partienes oppslutning med og uten velgere som ikke stemte i 2017.

Siste målinger – med og uten «stemte ikke i 2017»

Snitt seks nasjonale stortingsmålinger publisert uke 36

Med stemte ikke i 2017 Valget Avvik
Ap 24,9 26,3 1,4
H 18,6 20,4 1,8
Frp 12,4 11,6 0,8
Sp 12,9 13,5 0,6
SV 8,9 7,6 1,3
KrF 3,8 3,8 0
V 4,4 4,6 0,2
MDG 5,2 3,9 1,3
R 5,3 4,7 0,6
Andre 3,8 3,6 0,2
Sum avvik 8,2

Uten stemte ikke i 2017 Valget Avvik
Ap 25 26,3 1,3
H 19,7 20,4 0,7
Frp 12,4 11,6 0,8
Sp 13,1 13,5 0,4
SV 7,9 7,6 0,3
KrF 4,1 3,8 0,3
V 4,3 4,6 0,3
MDG 4,8 3,9 0,9
R 4,9 4,7 0,2
Andre 3,8 3,6 0,2
Sum avvik 5,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode