Poll of polls

Fylkesmålingene: MDG på sperregrensen

Publisert 14. februar 2021. Sist endret 14. februar 2021.

1) Så langt i valgåret er det publisert målinger i ni fylker: Hedmark, Oppland, Sør- og Nord-Trøndelag, Finnmark, Møre og Romsdal, Hordaland, Buskerud, Akershus. Kildene fremgår av sidene for målinger. Disse ni fylkene dekker 49,9 pst av stemmene i valget 2017.

2) Summen av disse ni fylkene pluss målingene i de ti øvrige fylkene i fjor, gir dette «valgresultatet» med 100 pst av stemmene fra 2017 inne (nivåene 1. januar 2021 i parentes), og med to desimaler for nerder som vil regne mandater nøyaktig:

Ap 22,08 (22,43)

H 24,86 (23,66)

Frp 11,16 (12,44)

SV 7,17 (7,28)

Sp 17,92 (17,16)

KrF 3,22 (3,37)

V 3,20 (3,35)

MDG 4,00 (4,48)

R 3,78 (3,71)

3) Beregningen gir MDG 116.964 «stemmer». Vi forutsetter da at fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i stv 2017, vi har lagt til grunn justerte stemmetall i fylkene i lys av kommuner som er flyttet mellom fylker, og vi forutsetter at «valgresultatet» vil svare til sist publiserte måling i fylket.

4) Dette «stemmetallet» gir MDG 3,996 pst (!) Forutsatt samme antall godkjente stemmer nasjonalt som i stv 2017, går sperregrensen på 117.074. Avstanden for MDG er 90 (!) stemmer.

5) Vi er selvsagt klar over at ingen beregning bygget på målinger kan ha slik nøyaktighet, men dette illustrerer MDGs kamp mot sperregrensen, jfr også partiets snitt på landsmålingene i januar som var 4,03.

6) Ser vi på de ni fylkene der det er publisert målinger i 2021, er sum partienes oppslutning (i parentes sum oppslutning i disse ni fylkene i stv 2017):

Ap 21,3 (28,1)

H 26,2 (24,8)

Frp 9,2 (15,0)

SV 7,0 (5,8)

Sp 21,4 (11,7)

KrF 2,5 (3,4)

V 2,9 (4,2)

MDG 3,3 (3,0)

R 3,1 (1,9)

7) Dette gir slik landstendens med vår beregningsmåte gitt de ni fylkene der det er publisert målinger i 2021:

Ap 20,8

H 26,5

Frp 9,3

SV 7,2

Sp 18,8

KrF 3,1

V 3,0

MDG 3,5

R 3,95

8) Mandatberegning gitt sum målinger i 19 fylker er her.

9) Mandatberegning iht landstendens gitt ni publiserte fylkesmålinger i 2021 er her.

10) Vi minner om feilkildene ved beregninger bygget på fylkesmålinger; særlig at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter, og at antall spurte som regel er færre enn på landsmålingene.

11) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG