Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,1 27,4 -5,3 42 49 -7 43 42
Høyre 24,9 25,0 -0,2 48 45 3 48 48
Frp 11,2 15,2 -4,0 21 27 -6 21 21
SV 7,2 6,0 1,1 14 11 3 14 14
Sp 17,9 10,3 7,6 34 19 15 35 36
KrF 3,2 4,2 -1,0 2 8 -6 1 1
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 4,0 3,2 0,8 4 1 3 3 4
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 1
Andre 2,6 1,8 0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4+1 7 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5+1 1 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1+1 2 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,667091 Mandat tildelt
2 SV Troms 0,602339 Mandat tildelt
3 H Sogn og Fjordane 0,554738 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,516743 Mandat tildelt
5 H Oslo 0,453508 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,449677 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,444005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Akershus 0,424647 Mandat tildelt
9 SV Finnmark 0,420777 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,419759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,417921 Mandat tildelt
12 SV Buskerud 0,417496 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,416814 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,412324 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,411374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Hedmark 0,408871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Akershus 0,398114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,395159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,394868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hordaland 0,394214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Møre og Romsdal 0,381937 Mandat tildelt
22 Frp Aust-Agder 0,380835 Mandat tildelt
23 SV Akershus 0,378609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,377943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,376103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Akershus 0,375063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,373549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Telemark 0,372211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,370771 Mandat tildelt
30 Sp Nordland 0,370028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Akershus 0,369220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oppland 0,367972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nord-Trøndelag 0,367960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,359113 Mandat tildelt
35 SV Vestfold 0,353710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,344565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hedmark 0,344253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Finnmark 0,343948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Østfold 0,343241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Sør-Trøndelag 0,340149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Troms 0,339922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Rogaland 0,339791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Nord-Trøndelag 0,339361 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Nord-Trøndelag 0,337729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Rogaland 0,336198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Nordland 0,336090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Sør-Trøndelag 0,333730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Hordaland 0,332535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,332156 Mandat tildelt
50 Sp Hedmark 0,330069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,328254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,325844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Troms 0,323121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,322342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Nordland 0,320445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Buskerud 0,319372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Møre og Romsdal 0,315089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Sogn og Fjordane 0,309348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,303787 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Buskerud 0,296741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Østfold 0,295550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Telemark 0,295044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,283005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,282898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,276989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Vest-Agder 0,276787 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,275945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,275287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,270671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Buskerud 0,262040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Troms 0,260108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Telemark 0,257642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,257547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Vest-Agder 0,255559 Mandat tildelt
75 H Aust-Agder 0,254631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,248070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Møre og Romsdal 0,240984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,240905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,239996 Mandat tildelt