Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 27,4 -6,6 40 49 -9 40 40
Høyre 26,5 25,0 1,4 52 45 7 52 52
Frp 9,3 15,2 -5,9 18 27 -9 18 18
SV 7,2 6,0 1,2 14 11 3 14 14
Sp 18,8 10,3 8,5 37 19 18 38 38
KrF 3,1 4,2 -1,1 2 8 -6 2 2
Venstre 3,0 4,4 -1,4 2 8 -6 2 2
MDG 3,5 3,2 0,2 2 1 1 1 2
Rødt 4,0 2,4 1,5 2 1 1 2 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 3 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2+1 1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Rogaland 3 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 6 2 1+1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 0+1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 1 0 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2+1 1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,673600 Mandat tildelt
2 Ap Sogn og Fjordane 0,559422 Mandat tildelt
3 Frp Troms 0,556220 Mandat tildelt
4 Frp Telemark 0,504300 Mandat tildelt
5 H Rogaland 0,439032 Mandat tildelt
6 Frp Finnmark 0,438665 Mandat tildelt
7 Frp Hedmark 0,429225 Mandat tildelt
8 SV Finnmark 0,424889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Oslo 0,423858 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,422007 Mandat tildelt
11 SV Buskerud 0,421533 Mandat tildelt
12 SV Østfold 0,420893 Mandat tildelt
13 Sp Hordaland 0,412911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Hedmark 0,412868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Oslo 0,408589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,399646 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Buskerud 0,397743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Sør-Trøndelag 0,394781 Mandat tildelt
19 H Akershus 0,393133 Mandat tildelt
20 Sp Akershus 0,392848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Østfold 0,389414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Nordland 0,387577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Oppland 0,385429 Mandat tildelt
24 H Vestfold 0,382371 Mandat tildelt
25 SV Akershus 0,382312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oppland 0,373548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Oslo 0,371897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,371624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,370629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,368802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Troms 0,361938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Vestfold 0,357184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,355912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nord-Trøndelag 0,355459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,353664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sør-Trøndelag 0,349562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,349507 Mandat tildelt
38 Ap Nord-Trøndelag 0,346298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Hedmark 0,345720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,341202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Akershus 0,330692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Møre og Romsdal 0,330035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Møre og Romsdal 0,329035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Sogn og Fjordane 0,324017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Hedmark 0,323983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Finnmark 0,323695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Hedmark 0,323457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Sør-Trøndelag 0,320127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,317254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Rogaland 0,316407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Aust-Agder 0,316321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nordland 0,316291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Rogaland 0,312404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,304088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Buskerud 0,300564 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,297934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,294931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vest-Agder 0,294715 Mandat tildelt
59 H Østfold 0,287441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Østfold 0,285106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nord-Trøndelag 0,280548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Oppland 0,278618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Sør-Trøndelag 0,277960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Hordaland 0,276222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Buskerud 0,274462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Troms 0,272439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Aust-Agder 0,271119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Nordland 0,267767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Oppland 0,266341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vest-Agder 0,266241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vest-Agder 0,258036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vestfold 0,254737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Østfold 0,252327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Buskerud 0,246479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oslo 0,244085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Telemark 0,242466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Nord-Trøndelag 0,242342 Mandat tildelt
78 Sp Telemark 0,233919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vestfold 0,228189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Møre og Romsdal 0,226800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,216546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,213932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,207911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,206049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Rogaland 0,205339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Finnmark 0,202867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,202738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Sogn og Fjordane 0,196887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vest-Agder 0,196457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Ap Aust-Agder 0,193204 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,181259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Vest-Agder 0,174104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sogn og Fjordane 0,161463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Aust-Agder 0,151213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Aust-Agder 0,142692 Mandat tildelt