Poll of polls

Avisa Oslo – ny avis

Publisert 30. november 2020. Sist endret 30. november 2020.

Avisa Oslo blir et nytt og spennende tilskudd til det norske mediemangfoldet. Det gir oss en anledning til å gjenta noe vi har fremholdt i årevis – at Oslo bør måles mer.

Avisa Oslo – og den skjerpete konkurransen det vil medføre for Aftenposten, Dagsavisen, NRK Østlandssendingen, VG mfl. – bør lede til at vi nå får flere partimålinger i hovedstaden.

For undertegnede bergenser – som er vant til konkurranse mellom Bergensavisen og Bergens Tidende både om partimålinger og annen dekning av lokalpolitikken – har det vært et mysterium hvorfor Oslo-baserte medier synes å ha så liten interesse for sin egen by.

To ønsker herfra når det gjelder målingene i Oslo:

1) Fremtidige partimålinger i Oslo bør leveres også med vektete tall brutt ned på bosted (f.eks. øst vs vest vs indre mv.), alder, kjønn, yrke, inntekt. Mediet som er oppdragsgiver bør bruke denne informasjonen til spennende reportasjer om bredden blant hovedstadens velgere. Bøhlers evne til å mobilisere for Sp i Groruddalen er f.eks. spennende. Skal oppdragsgiverne anmode byråene om å gi vektete tall på undergrupper, bør antall spurte i Oslo-målingene opp i minst tusen.

2) Nytten av tall på undergrupper så vi bl.a. 8. juni 2019. VG var da først med å avdekke det mulige velgertapet fra Arbeiderpartiet til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Groruddalen. Dette velgertapet stod sentralt i valget i hovedstaden i 2019. VG kunne gi denne opplysningen fordi avisens byrå – Respons – også leverer vektete tall på undergrupper.

3) Andelen forhåndsstemmer i Oslo var 48 pst i 2017 og 42 pst i 2019. Neste år må vi få målinger – publisert før valget, eventuelt løpende mot slutten av valgkampen – om partifordelingen blant forhåndsstemmene. Valgloven § 9-9 som begrenser adgangen til publisering til valgdagen etter kl. 21, retter seg bare mot undersøkelser foretatt dagen da valgtinget holdes. Proposisjonen til valgloven § 9-9 sier at det «er ... ikke forbudt å offentliggjøre prognoser basert på undersøkelser som er foretatt tidligere» enn dagen(e) da valgtinget holdes.

4) Så langt er det bare TV2 (2015) og Bergens Tidende (2019) som har gjort undersøkelser av hva velgere har forhåndsstemt. Med så mange forhåndsstemmer som i Oslo, er det mulig å levere målinger før valgdagen om partifordelingen blant avgitte forhåndsstemmer. Norske medier må nå bruke denne muligheten, både i Oslo, nasjonalt og i andre byer eller fylker.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner