Poll of polls

VG: Ap blør mest til Bomlisten i Oslo

Publisert 9. juni 2019. Sist endret 9. juni 2019.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap19,6-4,61,2
H23,0-8,4-9,6
Frp7,72,91,6
SV8,5-1,1-1,6
Sp1,7-0,20,9
KrF1,0-0,8-0,7
V5,2-0,6-3,9
MDG13,94,13,7
R9,1-0,13,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for VG – publisert 8. juni 2019.

Vi retter en hjertelig takk til VG, ved nyhetssjef Grøttum, for avisens åpenhet.

1) Oppsummert: Velgermassen i hovedstaden er polarisert, europeisert og splittet. Folkeaksjonen nei til mer bompenger bryter inn i etablerte strukturer på en måte som forsterker det uforutsigbare. MDG vokser, og sikrer flertallet for Raymond Johansen.

2) Den som skal studere europeiseringen i nordiske storbyer kan sammenligne folketingsvalget i Københavns indre bydeler mot Oslo indre øst der R+SV+MDG har nesten 40 pst iflg Respons.

3) Polariseringen og splittelsen innad i velgermassen kan studeres i lys av f.eks. Folkeaksjonens oppslutning. Aksjonen er ensifret i vest og indre øst, men solid tosifret i Groruddalen og Oslo syd. I Groruddalen henter Arbeiderpartiet ifølge Respons 26 pst mot Folkeaksjonen nei til mer bompenger 22 pst.

4) Målingen – mandater i parentes:

H 23,0 (14)

Ap 19,6 (12)

MDG 13,9 (8)

R 9,1 (6)

Folkeaksjonen 9,1 (5)

SV 8,5 (5)

Frp 7,7 (5)

V 5,2 (3)

Sp 1,7 (1)

KrF 1,0 (0)

Liberalistene 0,3

Demokratene 0,3

Helsepartiet 0,2

Piratpartiet 0,2

Feministisk Initiativ 0,2

Både Folkeaksjonen og Rødt har 9,1. Når Respons regnet med flere desimaler, er Rødt hårfint foran. Rødts sjette mandat er bystyrets 59. og siste mandat i denne undersøkelsen. Byrådet (Ap+SV+MDG) er i mindretall med 25 mandater, men oppnår flertall med 31 hvis samarbeidsavtalen med Rødt vedvarer.

5) Partier i pluss mot kommunevalget 2015 er Folkeaksjonen +9,1 – MDG +5,8 – R +4,1 – SV +3,1 – Frp +1,7 – Sp +1,1.

6) De seks partiene som er i pluss mot 2015 henter ifølge Respons et flertall i Oslo bystyre med 30 av 59 representanter (Folkeaksjonen+MDG+R+SV+Frp+Sp).

7) Styringspartiene i både hovedstaden og landet – Ap+H – henter ifølge Respons 42,6 pst og 26 mandater. I 2015 var det 63,8 og 39 mandater.

8) Overganger til Folkeaksjonen i prosent av partienes 2017-velgere og i antall velgere (avrundet til hele prosentpoeng og nærmeste 500):

R 3 pst – 500

SV 2 pst – 500

Ap 9 pst – 9.500 (9,0 pst)

Sp 0

V 5 pst – 1.500

KrF 0

H 9 pst – 8.500 (8,6 pst)

Frp 16 pst – 5.500

MDG 0

9) Dette er første gang undertegnede har sett en matrise der Arbeiderpartiet blør mest til Folkeaksjonen i antall velgere. Det har som regel vært Høyre.

10) Overganger til MDG i prosent av partienes 2017-velgere og i antall velgere (avrundet til hele prosentpoeng og nærmeste 500):

R 9 pst – 2.000

SV 9 pst – 3.000

Ap 7 pst – 7.500

Sp 0

V 25 pst – 7.500

KrF 6 pst – 500

H 4 pst – 4.000

Frp 0

11) Hvor er Arbeiderpartiets 2017-velgere – avrundet til hele prosentpoeng:

R 4

SV 5

Lojale 48

Sp 0

V 1

H 3

Frp 3

MDG 7

Folkeaksjonen 9

Ikke sikker ("gjerdet") 20

Målt i størrelsen på lekkasjen, er Folkeaksjonen nei til mer bompenger det største problemet for byrådsleder Raymond Johansens parti.

12) Hvor er Høyres 2017-velgere – avrundet til hele prosentpoeng:

R 1

SV 2

Ap 1

Sp 0

V 3

KrF 0

Lojale 63

Frp 2

MDG 4

Folkeaksjonen 9

Ikke sikker 15

13) Oppslutningen til sum Ap+MDG+R+Sp+SV.

Fordi det kan være usikkert om Sp vil delta i en koalisjon der MDG og Rødt inngår, har vi tatt med Senterpartiets barometertall. Merk at mandat i Oslo vinnes på 1,15–1,20.

Norstat/NRK/Aftp feb 2019: 53,5 (Sp 0,9)

Respons/VG mars 2019: 54,7 (Sp 1,9)

Opinion/Dagsavisen/Fri Fagbevegelse apr 2019: 55,0 (Sp 2,1)

Norstat/NRK/Aftp apr 2019: 56,6 (Sp 2,6)

Respons/VG juni 2019: 52,8 (Sp 1,7)

Hovedstaden har med 52,8 pst til byrådet+Rødt+Sp i juni strammet seg til, i hovedsak på grunn av lekkasjen fra Arbeiderpartiet til Folkeaksjonen.

14) Fremskrittspartiet

(i) Frp scorer årsbeste i Oslo i 2019 med 7,7 pst og +1,7 mot kommunevalget 2015.

(ii) Frp lekker – relativt sett – klart mindre til Folkeaksjonen i Oslo enn i Bergen. En av årsakene kan være at tilliten mellom Frp i Bergen og bergenserne er skadet av mange andre grunner enn bompenger, og at Bergen Frp derfor hadde lite å stå imot med når Folkeaksjonen ble etablert.

(iii) Frp ble primo juni 2019 målt til 8,2 pst i Trondheim mot 6,4 i kommunevalget 2015 (Respons for Adressa og NRK).

(iv) Frp var en vinner på stortingsmålingene i mai 2019.

(v) Det er etter dette vanskelig å finne dokumentasjon for at Frp gjør det spesielt svakt på målingene. Siv Jensens parti er i pluss mot 2015 både i Oslo og Trondheim. Svake noteringer i Bergen kan for en (stor?) del ha andre årsaker enn bompenger.

15) I tabellen har vi inntatt partienes andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2017. Det er i hovedsak hjemmesittere i 2017 og to årskull førstegangsvelgere. Arbeiderpartiet henter 31 pst i denne gruppen.

16) Et spørsmål er om hjemmesittere i et stortingsvalg vil avgi stemme i et kommunevalg der deltakelsen er lavere. TV2s valgekspert Terje Sørensen har regnet på hva barometertallene ville vært hvis kolonnen for "stemte ikke" i 2017 tas ut (mandater iflg Sørensen i parentes):

R 9,5 (6)

SV 8,9 (5)

Ap 17,9 (11)

Sp 1,6 (1)

V 5,7 (3)

KrF 1,16 (1)

MDG 13,4 (8)

H 23,5 (14)

Frp 8,4 (5)

Folkeaksjonen 8,8 (5)

Byådet er i denne beregningen i mindretall med 24 mandater, men vinner flertall med 30 hvis samarbeidet med Rødt vedvarer.

17) Spissformulert er det f.t. MDG som sikrer et flertall for byrådspartiene og Rødt, på grunn av lekkasjen fra Høyre og Venstre til MDG på samlet 11–12.000 velgere. Kan Høyre og Venstre begrense denne lekkasjen, kombinert med at andre segmenter ikke endrer seg, kan hovedstaden bli en thriller.

18) Fremskrittspartiet er i denne undersøkelsen resistent mot lekkasje til venstresiden. Partiet lekker ikke en eneste respondent til byrådet, Rødt eller Sp. Det er blokkovergangene fra Høyre og Venstre som sikrer flertallet for byrådet.

19) Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Oslo – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.19 83 47 48 64 37 46 63 59 78 VG/Respons
mar.19 85 67 56 32 33 41 74 40 71 VG/Respons
sep.18 77 77 71 23 65 68 84 77 65 VG/Respons
jun.18 75 55 52 29 39 55 84 53 73 H/Respons
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66 VG/Respons
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81 H/V/Respons

Oslo – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Oslo: Ap 102.431 – SV 17.445 – R 16.174 – Sp 1.926 – KrF 7.827 – V 21.986 – H 101.882 – Frp 19.311 – MDG 26.096.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
apr.19 85 73 61 48 32 77 72 57 63 NRK/Aftp/Norstat
feb.19 79 65 61 63 25 68 81 76 53 NRK/Aftp/Norstat

Oslo – uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG FNB
jun.19 9,4 8,3 17,1 1,7 6,7 1,5 23,9 6,3 15,3 8,6 VG/Respons
apr.19 9,6 10,9 24 2,5 4,7 1,5 30,8 5,5 10,2 NRK/Aftp/Norstat
mar.19 9,6 10,7 22,1 1,4 6,2 1,9 31 3,6 12,5 VG/Respons
feb.19 8 9,1 22,8 1,4 4,5 2,5 36 6,3 9,2 NRK/Aftp/Norstat
sep.18 6,3 10,8 21,2 0,6 10,6 2 32,3 5,8 9,5 VG/Respons
jun.18 13,3 10 17,1 0,7 5,3 1,7 35,4 5,9 10,1 H/Respons
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2 VG/Respons
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5 H/V/Respons

Oslo – Arbeiderpartiet vs Høyre

S-17: Ap 104.089 – H 97.085. K-15: Ap 102.431 – H 101.882.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
jun.19 3000 1500 1500 2017-velgere
apr.19 3000 2000 1000 2015-velgere
mar.19 9000 6500 2500 2017-velgere
feb.19 3500 3000 500 2015-velgere
sep.18 6500 0 6500 2017-velgere
jun.18 10500 2500 8000 2017-velgere
mai.18 5500 0 5500 2017-velgere
des.17 8500 1500 7000 2017-velgere

Oslo – Fremskrittspartiet vs Høyre

S-17: Frp 35.037 – H 97.085. K-15: Frp 19.311 – H 101.882.

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
jun.19 4000 2000 2000 2017-velgere
apr.19 2500 3500 -1000 2015-velgere
mar.19 10000 2000 8000 2017-velgere
feb.19 2000 1000 1000 2015-velgere
sep.18 0 2500 -2500 2017-velgere
jun.18 12500 2500 10000 2017-velgere
mai.18 6000 3000 3000 2017-velgere
des.17 11000 1000 10000 2017-velgere

Oslo – Ap vs SV

S-17: Ap 104.089 – SV 34.052. K-15: Ap 102.431 – SV 17.445.

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss SV
jun.19 5500 2500 2500 2017-velgere
apr.19 5000 500 4500 2015-velgere
mar.19 5000 2500 2500 2017-velgere
feb.19 7000 5000 6500 2015-velgere
sep.18 3000 4000 -1000 2017-velgere
jun.18 7500 3500 4000 2017-velgere
mai.18 2500 2500 0 2017-velgere
des.17 1500 1500 0 2017-velgere

Oslo – Ap vs Rødt

S-17: Ap 104.089 – R 23.083. K-15: Ap 102.431 – R 16.174.

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
jun.19 4500 500 4000 2017-velgere
apr.19 1000 5000 500 2015-velgere
mar.19 3000 0 3000 2017-velgere
feb.19 4000 0 4000 2015-velgere
sep.18 1000 0 1000 2017-velgere
jun.18 10500 500 10000 2017-velgere
mai.18 3000 0 3000 2017-velgere
des.17 3500 1000 2500 2017-velgere

Oslo – Ap vs MDG

S-17: Ap 104.089 – MDG 21.853. K-15: Ap 102.431 – MDG 26.096.

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
jun.19 7500 1500 6000 2017-velgere
apr.19 5000 500 4500 2015-velgere
mar.19 6500 500 6000 2017-velgere
feb.19 4500 500 4000 2015-velgere
sep.18 4500 500 4000 2017-velgere
jun.18 3500 0 3500 2017-velgere
mai.18 3500 500 3000 2017-velgere
des.17 1000 1000 0 2017-velgere

Oslo – SV vs MDG

S-17: SV 34.052 – MDG 21.853. K-15: SV 17.445 – MDG 26.096.

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
jun.19 3000 1500 1500 2017-velgere
apr.19 500 500 0 2015-velgere
mar.19 3000 500 2500 2017-velgere
feb.19 1500 0 1500 2015-velgere
sep.18 1000 1000 0 2017-velgere
jun.18 4500 1000 3500 2017-velgere
mai.18 2000 500 1500 2017-velgere
des.17 1000 500 500 2017-velgere

Oslo – SV vs R

S-17: SV 34.052 – R 23.083. K-15: SV 17.445 – R 16.174.

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
jun.19 500 4000 3500 2017-velgere
apr.19 1000 1500 500 2015-velgere
mar.19 0 1500 1500 2017-velgere
feb.19 500 1000 500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 3500 1500 2017-velgere
mai.18 1000 4000 3000 2017-velgere
des.17 1500 2000 500 2017-velgere

Oslo – Høyre vs Venstre

S-17: H 97.085 – V 30.933. K-15: H 101.882 – V 21.986.

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
jun.19 3000 2500 -500 2017-velgere
apr.19 500 1500 1000 2015-velgere
mar.19 1500 7000 5500 2017-velgere
feb.19 1500 2000 500 2015-velgere
sep.18 1500 2500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 7000 5000 2017-velgere
mai.18 2500 8500 6000 2017-velgere
des.17 500 7500 7000 2017-velgere

Oslo – Ap vs Venstre

S-17: Ap 104.089 – V 30.933. K-15: Ap 102.431 – V 21.986.

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
jun.19 1000 500 500 2017-velgere
apr.19 1000 1000 0 2015-velgere
mar.19 0 2000 -2000 2017-velgere
feb.19 500 2000 -1500 2015-velgere
sep.18 3000 1000 2000 2017-velgere
jun.18 1500 1500 0 2017-velgere
mai.18 3500 1000 2500 2017-velgere
des.17 4000 1000 3000 2017-velgere

Oslo – MDG vs Venstre

S-17: MDG 21.853 – V 30.933. K-15: MDG 26.096 – V 21.986.

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto pluss MDG
jun.19 0 7500 7500 2017-velgere
apr.19 0 2500 2500 2015-velgere
mar.19 1000 3500 2500 2017-velgere
feb.19 1000 3500 2500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere

Ikke sikker ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.19 0 19 20 19 20 26 15 11 0 2017-velgere
apr.19 2 10 20 20 38 14 18 15 18 2015-velgere
mar.19 12 13 19 34 23 29 12 23 13 2017-velgere
feb.19 8 11 19 37 32 23 11 7 34 2015-velgere
sep.18 7 4 11 39 16 15 10 19 15 2017-velgere
jun.18 0 5 15 18 13 14 6 5 6 2017-velgere
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8 2017-velgere
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10 2017-velgere

Andel av aktiviserte som ikke stemte i S-17 / K-15

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG FNB
jun.19 6 6 31 2 4 0 18 2 18 12 2017-velgere
apr.19 6 10 33 2 7 0 28 6 7 2015-velgere
mar.19 13 7 31 2 13 2 22 0 5 2017-velgere
feb.19 6 10 26 1 8 3 27 5 13 2015-velgere
sep.18 8 7 29 0 12 0 22 8 15 2017-velgere
jun.18 17 7 21 0 5 0 41 6 4 2017-velgere
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5 2017-velgere
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6 2017-velgere

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / VG 8/6-19 19 0 3 22 5 31
Norstat / NRK / Aftenp 12/4-19 21 1 3 25 0 32
Opinion / DA / FF / FB 9/4-19 20 2 4 26 0 32
Respons / VG 15/3-19 22 1 3 26 0 32
Norstat / NRK / Aftenp 14/2-19 24 1 3 28 0 31
Respons / VG 7/9-18 23 1 5 29 0 30
Respons / Høyre 26/6-18 25 1 3 29 0 30
Respons / VG 30/5-18 25 1 5 31 0 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28

Oslo 1979-2019

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / VG 15/3-19 Opinion / DA / FF / FB 9/4-19 Norstat / NRK / Aftenp 12/4-19 Respons / VG 8/6-19
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 24,2 26,8 27,8 19,6
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 31,4 31,4 30,9 23,0
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 4,8 3,0 5,7 7,7
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 9,6 8,1 9,2 8,5
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,9 2,1 2,6 1,7
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,8 3,1 1,9 1,0
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 5,8 7,4 4,5 5,2
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 9,8 9,5 9,6 13,9
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 9,2 8,5 7,4 9,1
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,5 0,1 0,3 10,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 54,7 55,0 56,6 52,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 43,8 44,9 43,0 36,9
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 9,5 12,6 9,0 7,9

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner