Poll of polls

Spisses sperregrensen for MDG?

Publisert 29. november 2020. Sist endret 29. november 2020.

1) MDGs snitt på de åtte landsmålingene som ble publisert i november ble 4,31.

2) MDGs lojalitet mot stv 2017:

November: 64

Oktober: 57

September; 62

August: 62

3) Gitt 60 pluss i lojalitet, har MDG en lojal velgerskare på rundt to pst. Skal MDG over sperregrensen, må ytterligere to pst, ca 60.000 velgere, hentes fra andre partier og/eller fra velgere som ikke stemte i 2017.

4) MDGs netto henting av velgere fra borgerlige partier i november 2020 (i parentes tilsvarende i november 2019).

Fra H: 5.000 (15.000)

Fra Frp: 1.000 (1.000)

Fra KrF: 0 (7.000)

Fra V: 5.000 (15.000)

Sum: 11.000 (38.000)

5) Så er spørsmålet om MDGs valg av Ap+SV som partnere, kan bidra til å øke hentingen av borgerlige velgere. Lykkes MDG ikke med det, må partiet hente velgere fra sine partnere på venstresiden.

6) MDG+R+V er partier som henter en relativt større andel av sine stemmer blant velgere som ikke stemte i stv 2017, sammenlignet med andre partier. Det har sammenheng med at MDG er solid blant yngre velgere. Det er en styrke for MDG, men også en risiko, fordi valgdeltakelsen blant eldre velgere er høyere enn blant de yngre. I målingene gir dette en risiko for å overvurdere MDG.

7) MDG har så langt til gode å holde målinger i valg. I stortingsvalget 2017 antydet sluttmålingene rundt 4,5 pst for MDG.

Resultatet ble 3,2.

8) Se om dette våre kommentarer

20. juli 2020.

28. juli 2020.

9) MDGs minus i stortingsvalget 2017, sammenlignet med sluttmålingene, var en bidragsyter til at rødgrønn blokk var ned ca 1,5 pp fra sluttmålingene til valget.

10) Sist publiserte måling i fylkene omregnet til landstendens MDG med vår beregningsmåte (takk til Jon Aabye):

Telemark 6,7 (10. feb)

Vestfold 6,6 (12. feb)

Møre og R 5,1 (10. juni)

Østfold 3,0 (7. juli)

Hordaland 4,7 (25. aug)

Buskerud 6,9 (8. sep)

Troms 3,6 (10. sep)

Finnmark 6,0 (10. sep)

Hedmark 4,2 (12. sep)

Oppland 4,8 (13. sep)

Rogaland 3,3 (15. okt)

V-Agder 3,7 (21. okt)

A-Agder 4,0 (21. okt)

Oslo 4,0 (18. nov)

S-Trøndelag 4,3 (25. nov)

N-Trøndelag 6,2 (25. nov)

Nordland 3,0 (25. nov)

Akershus 4,4 (27. nov)

Kilder for målingene er opplyst på pollofpolls.no.

11) Siste stortingsmålinger i Bergen og Tromsø, landstendens MDG:

Bergen 4,0 (18. nov)

Tromsø 3,0 (27. nov)

12) Fylkesmålingene gir ifølge Jon Aabye landstendens 4,41 for MDG; så fremt fylkene leverer samme stemmetall som i 2017, korrigert for at noen kommuner er flyttet mellom fylkene.

13) Beregningen av en landstendens iht fylkesmålingene oppdateres hver dag en ny fylkesmåling publiseres. MDG hadde på denne beregningen 5,6 den 30. mars og 5,1 den 25. august.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG