Poll of polls

Vil MDG+R holde målingene i 2021?

Publisert 20. juli 2020. Sist endret 21. juli 2020.

1) Tabellene bygger på sluttmålingene før stortingsvalget 2017.

2) Avvikene mellom snittet av landsmålingene og valget var absolutt og relativt størst for MDG og Rødt:

(i) Snittet av landsmålingene fra 1. september og til valget, hadde avvik for MDG på minus 0,80 og Rødt minus 0,98.

(ii) Snittet av landsmålingene i september 2017 som ble vektet mot 2013 hadde avvik for MDG minus 0,78 og for Rødt minus 0,95 (alle landsmålingene minus InFact/VG).

(iii) Snittet av siste måling fra hver kilde som i 2017 leverte landsmålinger hadde avvik mot valget med minus 1,35 for MDG og minus 0,94 for Rødt. Sum MDG+Rødt iht snittet av siste måling fra hver kilde var 7,94. Valgresultatet for sum MDG+R ble 5,65.

3) Fylkesmålingene:

(i) Vår beregning av et antatt landsresultat basert på fylkesmålinger vektet mot 2013, hadde MDG på 3,9 og Rødt på 3,3 etter at alle målingene var inne. Avviket mot valget var minus 0,7 for MDG og minus 0,9 for Rødt.

(ii) Fylkesmålingene vektet mot 2015 (InFact/VG) hadde avvik MDG på minus 0,7 og for Rødt minus 0,8.

(iii) Ser vi på beregningen av et antatt landsresultat basert på fylkesmålinger vektet mot 2013, var MDG i perioden fra 18. august til 9. september aldri over 4 pst. MDGs sterkeste notering var 18. august med 3,93. Valgresultatet ble 3,24 pst. Det kan derfor kanskje synes som om avviket for MDG var større på landsmålingene enn fylkesmålingene.

4) Avvikene for MDG og Rødt mellom særlig landsmålingene i sluttfasen 2017 og valgresultatet reiser spørsmålet om byråene har ettergått sine rutiner, med sikte på – om mulig – å oppnå lavere avvik for disse partiene i 2021.

5) Skulle noen byråer etter valget 2017 ha sett kritisk på sin håndtering av materialet for særlig MDG og Rødt, er byråene velkommen til å redegjøre for dette på pollofpolls.

Sluttmålingene september 2017

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Kantar/TV2 03.sep 26,1 26,1 14,7 4,8 11 3,8 4,3 3,5 3,6
Kantar/TV2 04.sep 26,5 24,5 14,3 5,1 10,9 4,4 4,8 3,8 3,4
InFact/VG 05.sep 29,3 23,4 12,8 5,5 10 5,1 3,9 3,9 3,8
Kantar/TV2 05.sep 27,5 24,4 14,7 5,7 9,6 4,4 4,7 3,4 3,6
Norstat/NRK 06.sep 25,8 24,2 17 5,9 9,6 4,5 3,5 4,6 3,2
Kantar/TV2 06.sep 27 24,8 14,8 5,7 10,3 4,5 4,3 3,7 2,9
Rsp/Aftp/BT/Adressa 07.sep 25,6 24,7 14,3 7,3 9,9 5,5 4,5 2,7 3,1
Ipsos/Dgbl 07.sep 27,2 23,2 15,3 6,2 9,4 4,2 4,7 4,4 3,5
Kantar/TV2 07.sep 28,1 23,4 15,2 5,7 10,1 5 4,1 3,7 3
Norf/Nat/KK 08.sep 26,3 25,8 13,8 5 10,5 5,3 4,2 4,5 3,1
Norstat/Norstat 08.sep 27,2 23,9 14,8 6,7 10 4,6 3,2 4,4 3
InFact/VG 08.sep 28 21,5 12,6 8,1 10,7 4,7 5,2 4,4 3,3
Opinion/ANB 08.sep 26,4 25,9 15,3 6 8,6 3,4 2,5 5,7 4,9
Kantar/TV2 08.sep 28,6 23,4 15,2 5,5 10,5 4,3 3,9 4 3,3
Kantar/TV2 09.sep 28,1 23,8 14,6 5,6 10,2 4,4 4,6 3,9 3,1
Snitt 27,18 24,2 14,63 5,92 10,09 4,54 4,16 4,04 3,39
Valget 27,37 25,04 15,19 6,02 10,32 4,2 4,37 3,24 2,41
Avvik pp 0,19 0,84 0,56 0,1 0,23 -0,34 0,21 -0,8 -0,98

Sluttmålingene september 2017 vektet mot 2013

Alle unntatt InFact/VG

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Kantar/TV2 03.sep 26,1 26,1 14,7 4,8 11 3,8 4,3 3,5 3,6
Kantar/TV2 04.sep 26,5 24,5 14,3 5,1 10,9 4,4 4,8 3,8 3,4
Kantar/TV2 05.sep 27,5 24,4 14,7 5,7 9,6 4,4 4,7 3,4 3,6
Norstat/NRK 06.sep 25,8 24,2 17 5,9 9,6 4,5 3,5 4,6 3,2
Kantar/TV2 06.sep 27 24,8 14,8 5,7 10,3 4,5 4,3 3,7 2,9
Rsp/Aftp/BT/Adressa 07.sep 25,6 24,7 14,3 7,3 9,9 5,5 4,5 2,7 3,1
Ipsos/Dgbl 07.sep 27,2 23,2 15,3 6,2 9,4 4,2 4,7 4,4 3,5
Kantar/TV2 07.sep 28,1 23,4 15,2 5,7 10,1 5 4,1 3,7 3
Norf/Nat/KK 08.sep 26,3 25,8 13,8 5 10,5 5,3 4,2 4,5 3,1
Norstat/Norstat 08.sep 27,2 23,9 14,8 6,7 10 4,6 3,2 4,4 3
Opinion/ANB 08.sep 26,4 25,9 15,3 6 8,6 3,4 2,5 5,7 4,9
Kantar/TV2 08.sep 28,6 23,4 15,2 5,5 10,5 4,3 3,9 4 3,3
Kantar/TV2 09.sep 28,1 23,8 14,6 5,6 10,2 4,4 4,6 3,9 3,1
Snitt 26,95 24,47 14,92 5,78 10,05 4,48 4,1 4,02 3,36
Valget 27,37 25,04 15,19 6,02 10,32 4,2 4,37 3,24 2,41
Avvik pp 0,42 0,57 0,27 0,24 0,27 -0,28 0,27 -0,78 -0,95

Siste måling fra hver kilde

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Sentio/DN 22.aug 27 24,2 13,1 5,1 11,1 5,3 4,1 6,1 2,5
Norstat/VL 31.aug 25,6 24,2 16,7 5,2 10,3 4,9 3,1 5,2 3,8
Norstat/NRK 06.sep 25,8 24,2 17 5,9 9,6 4,5 3,5 4,6 3,2
Rsp/Aftp/BT/Adressa 07.sep 25,6 24,7 14,3 7,3 9,9 5,5 4,5 2,7 3,1
Ipsos/Dgbl 07.sep 27,2 23,2 15,3 6,2 9,4 4,2 4,7 4,4 3,5
Norf/Nat/KK 08.sep 26,3 25,8 13,8 5 10,5 5,3 4,2 4,5 3,1
Norstat/Norstat 08.sep 27,2 23,9 14,8 6,7 10 4,6 3,2 4,4 3
Opinion/ANB 08.sep 26,4 25,9 15,3 6 8,6 3,4 2,5 5,7 4,9
InFact/VG 08.sep 28 21,5 12,6 8,1 10,7 4,7 5,2 4,4 3,3
Kantar/TV2 09.sep 28,1 23,8 14,6 5,6 10,2 4,4 4,6 3,9 3,1
Snitt 26,72 24,14 14,75 6,11 10,03 4,68 3,96 4,59 3,35
Valget 27,37 25,04 15,19 6,02 10,32 4,2 4,37 3,24 2,41
Avvik pp 0,65 0,9 0,44 -0,09 0,29 -0,48 0,41 -1,35 -0,94

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode